Nabavna konferenca 2016


12. in 13. maj 2016


Portorož, Slovenija

GH Bernardin

Sprememba nabavne paradigme

Nabavni managerji - 12. in 13. maja 2016 bo potekalo vaše osrednje letno srečanje - 15. nabavna konferenca 2016. Konferenco bomo namenili spremembam nabavne paradigme, izpostavili pomen povezovanja in sodelovanja nabavne funkcije z ostalimi poslovnimi funkcijami, pogledali, s kakšnimi posebnostmi se srečujemo v nabavi, kakšne kompetence naj bi imeli nabavniki. Seveda pa brez digitalizacije in sodobnih družbenih omrežij tudi v nabavi ne gre.

O osrednji temi "Sprememba nabavne paradigme" bo spregovoril tudi osrednji gost konference prof. dr. Arjan van Weele, NEVI-Chair of Purchasing and Supply Management iz Nizozemske.

Razlogi za udeležbo na Nabavni konferenci:

 • osrednje tradicionalno srečanje nabavnih managerjev pod okriljem Združenja nabavnikov Slovenije
 • aktualne teme s področja nabave
 • primeri dobrih nabavnih praks
 • izmenjava izkušenj in dobre prakse s predavatelji in udeleženci
 • srečanje s kolegi in navezovanje novih poslovnih stikov
 • podelitev priznanja Nabavni manager leta
 • veliko priložnosti za izmenjavo mnenj in druženje

Združite znanja, delite dobre prakse ter izkušnje - se vidimo maja v Portorožu!

Konferenco organizirataGradiva oz. prezentacije konferencePROGRAM

ČETRTEK, 12. MAJ
8:30 - 9:00

Prihod udeležencev, registracija in jutranja kava

9:00 - 9:15

Otvoritev konference in pozdravni nagovor organizatorjev

SPREMEMBA NABAVNE PARADIGME

9:15 - 10:15

Sprememba nabavne paradigme: pot do nabavne odličnosti*

Prof. dr. Arjan van Weele, NEVI Chair Purchasing and Supply Management, Nizozemska

10:15 -10:30

Odgovori na vprašanja udeležencev in izmenjava mnenj ter praks

10:30 - 10:45

Odmor za osvežitev in druženje

10:45 - 12:30

PRAKTIČNI PRIMERI SPREMINJANJA NABAVNE PARADIGME ...

 • ... v proizvodnjem podjetju *
  Danijel Banek, Atlantic Grupa

 • ... pri storitvah
  Alenka Triplat, principal, A.T. Kearney

 • ... v javnem sektorju
  Sašo Matas, Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za javno naročanje

 • Odgovori na vprašanja udeležencev in izmenjava mnenj ter praks
12:30 - 13:30

Letna Skupščina Združenja nabavnikov Slovenije (ZNS)

12:30 (13:30) - 14:15

Odmor za skupno kosilo

POVEZOVANJE NABAVNE FUNKCIJE Z OSTALIMI POSLOVNIMI FUNKCIJAMI

14:15 - 15:30

Praktični primeri povezovanja nabavne funkcije z drugimi poslovnimi funkcijami

 • Finance in kontroling
  Dean Čerin, Poslovni sistem Mercator, d.d.

 • Vključevanje nabave v razvoj novih izdelkov na primeru Mahle Letrike, d.o.o.
  Tadej Pliberšek, MAHLE Letrika, d.o.o.

 • Prodaja, proizvodnja in marketing
  Valči Plut, Iskra, d.d.
15:30 - 16:30
Okrogla miza: SPREMINJANJE NABAVNE PARADIGME

Okroglo mizo bo vodil mag. Matjaž Marovt, Cirtuo

Vabljeni sogovorniki:

 • prof. dr. Arjan van Weele, NEVI Chair Purchasing and Supply Management
 • Danijel Banek, Atlatnic Grupa
 • Marina Lindič, Ursa Slovenija d.o.o.
 • Sašo Matas, Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za javno naročanje
16:30 - 16:50

Odmor za osvežitev in druženje

POSEBNOSTI V NABAVI

16:50 - 17:15

Tveganje spremembe cen pri nabavi naftnih derivatov

Miha Kirn, Petrol, d.d.

17:15 - 17:40

Najem IT storitev: kaj, kako in na kaj moramo pri tem paziti?

Peter Dolenc, Microsoft, d.o.o.

17:40 - 18:05

Investicijska nabava (Sodelovanje nabave v procesu izvajanja nabave)

Franc Udovč, Akrapovič, d.d.

18:05 - 18:15

Razprava, vprašanja in izmenjava mnenj in praks

NABAVNI MANAGER 2016

18:15

Podelitev priznanja "NABAVNI MANAGAER 2016"

21:00

Večerno druženje

PETEK, 13. MAJ

VEŠČINE IN KOMPETENCE V NABAVI

9:00 - 9:30

Proaktivni pristopi in podpora nabavnim kompetencam pri mednarodnih prodajnih poteh

Martin Žvanut, Bisnode, d.o.o.

9:30 - 10:00

Priložnosti za zvišanje učinkovitosti nabave
Načela, procesi in e-orodja, s katerimi lahko nabava nadgradi svoje rezultate in vlogo v podjetju

Vladimir Prosenik, Efekto Pro, d.o.o.

10:00 - 10:30

Kompetence nabavnika

Anja Kovačič, HRM, d.o.o.

10:30 - 11:15

O Harwardskih pogajanjih v nabavi povsem konkretno

Mojca Žirovnik Bocelli, ICC certificirani mednarodni poslovni coach in NLP trener

11:15 - 11:45

Odmor za osvežitev, okrepčilo in druženje

DIGITALIZACIJA NABAVE

11:45 - 12:45

Kako uspešen nabavnik uporablja LinkedIn – poslovno orodje št. 1 za korak pred konkurenco

Mag. Brigita Lazar Lunder, MBA, predavateljica & konzultantka, Plan B+

12:45 - 13:15

Sprememba tehnologij in vpliv na nabavo*

Kristof Hajos- Devenyi, IBM

13:15 - 14:00

Ideje za prenos v prakso

Priprava iz izmenajva zaključkov konference po skupinah

* Predavanje bo potekalo v angleškem jeziku.

Pridržujemo si pravico do sprememb v programu.

PREDAVATELJI

LOKACIJA

 
prof. dr. Arjan van Weele

Univerza za tehnologijo v Eindhovnu

Je honorarni predstojnik Oddelka za vodenje nabave in oskrbe na Univerzi za tehnologijo v Eindhovnu, na Fakulteti za industrijski inženiring in inovativne znanosti (IE&IS). Dela tudi kot neodvisen svetovalec vodstvom mnogih večjih podjetij glede nabavnih strategij in vodenja. Je tudi član nadzornih svetov v nekaj podjetjih in organizacijah.

V zadnjih desetletjih se je nabava iz manj opazne dejavnosti prelevila v eno najvidnejših v podjetju, ker je tako zelo pomembna za njegove finančne rezultate. Nabava je pokazala, kako lahko poveča dobiček podjetja. Vendar gre preveliko poudarjanje nižjih stroškov lahko na račun slabše vrednosti in manjše inovativnosti. Zato je profesionalizacija oskrbovalnih organizacij občutljiv, subtilen proces, ki zahteva veliko časa. Občutljiv in subtilen je zaradi morebitnih interesov, ki jih utegnejo imeti vodilni in zaposleni pri komuniciranju z dobavitelji. Zamenjava specifikacij in dobavitelja produkta zaradi nižje cene v podjetju navadno naleti na odpor. Profesionaliziranje nabavnih podjetij zahteva čas, ker je treba postopke od naročila do plačila opredeliti in računalniško obdelati, nabavne taktike pa morajo usvojiti vodje različnih oddelkov. Za profesionaliziranje nabave je torej potrebno pazljivo in učinkovito vodenje sprememb.
V tej predstavitvi bomo opisali, kaj je potrebno za profesonalizacijo nabave v organizaciji. Opisali bomo prakse ameriških in evropskih podjetij, ki so v tem najboljša. Predstavili bomo nekaj modelov iz akademske literature, ki jih vodje nabave lahko uporabijo kot smernice na poti k odličnosti. Po tej predstavitvi boste lahko ocenili, na kateri stopnji je vaša nabavna organizacija v tem trenutku in kateri bi bil njen logični naslednji korak.

 
DANIJEL BANEK

Atlantic Grupa, Hrvaška

Izvršni direktor, Centralna nabava

Danijel has more than 15 years of experience in procurement, holding various executive roles in supply chain and purchasing in several international companies. He has been working as the executive director for central purchasing at Croatia-based Atlantic Grupa since 2008. Before joining Atlantic Grupa, Danijel worked for international companies Lesaffre Group and Pliva.
He is an occassional lecturer at several Croatian business schools, teaching students about the basics of purchasing and supply chain. Besides that, he was a speaker at numerous Croatian and international purchasing conferences and summits. Danijel is also vice-president of the Croatian Association of Purchasing.
In 2013, for his contribution for the development of the purchasing profession, Danijel was awarded with the Garner-Themoin annual award by the International Federation of Purchasing and Supply Management (IFPSM) and in 2015 his purchasing team was awarded by The European Institute of Purchasing Management (EIPM) with the Peter Kraljic award for excellence as the purchasing organization of the year.

 
Tadej Pliberšek

Mahle Letrika, d.o.o.

Tadej je leta 2014 je začel delati v novo zasnovanem oddelku Globalne nabave, kjer je primarno bil odgovoren za nabavno funkcijo – vez med Mahle Letriko in hčerinsko družbo na Kitajskem. Trenutno je njegovo delo osredotočeno na nove projekte in vpeljavo projektnega načina dela nabavne funkcije v Mahle Letriki.


V predstavitvi bo predstavljena vloga nabave pri razvoju novih izdelkov ter koristi vpletenosti nabavne funkcije v zgodnjih fazah razvoja. Konkretno bo predstavljena tudi nabava in način dela v Mahle Letrika.

 
Valči Plut

Iskra, d.d.

Sales Business Development & Nabavna managerka 2013

 
mag. Matjaž Marovt

Cirtuo

Moderator okrogle mize

 
MIHA KIRN

Petrol, d.d.

Miha ima 23 let izkušenj v nabavi, zunanjetrgovinskem poslovanju in veleprodaji na tujih trgih. V skupini Petrol se je zaposlil leta 1996 v sektorju za energente, in je leta 2001 postal pomočnik direktorja sektorja v veleprodaji belega blaga, ter z letom 2010 direktor nabave naftnih derivatov.

 
Peter Dolenc

Microsoft, d.o.o.

Peter ima več kot 10 let vodstvenih izkušenj v IT industriji (vodenje projektov, razvoj poslovnih informacijskih rešitev in razvoj tujih prodajnih trgov). V zadnjih letih se ukvarja z optimizacijo ter upravljanjem poslovnih in IT procesov, upravljanjem IT storitev (ITSM) in s področjem informacijske varnosti.

Vse več IT storitev in IT infrastrukture danes ponudniki omogočajo v Oblaku. Ne gre le za prenos klasične IT storitve v računalniški oblak, temveč za spremembo razvojnega modela v informatiki. Vse več ponudnikov v klasičnem modelu ne ponuja vseh funkcionalnosti orodij in storitev, nekatera orodja pa v klasičnem modelu sploh niso več na voljo. Podjetja, ki želijo ostati konkurenčna in tehnološko napredna se morajo na trend odzvati in ga izkoristiti za lasten razvoj storitev oz. produktov.
Pomemben del prilagoditve temu konceptu nosijo tudi nabavne službe. Na predavanju se bomo dotaknili pristopa »zdrave pameti« in odgovorili kaj je pomembno pri izbiri ponudnikov ter kako si zagotoviti nivo storitve, ki ga naše podjetje potrebuje.

 
MARTIN ŽVANUT

Bisnode, d.o.o.

V Bisnode je zaposlen od januarja 2013. Najprej je skrbel zaključne stranke, z junijem 2015 pa je postal specialist za rešitve po meristrank (integracijske rešitve, podatkovne baze itd.). Pred je 6 let delal v bančništvu napodročju obvladovanja tržnih tveganj (obrestna in valutna tveganja).

V svojem predavanju bo Martin predstavil proaktivne metode obvladovanja tveganja poslovnega partnerja. Osredotočil se bo na globalno raven. V prvem koraku bo prikazal, kako oceniti tveganost države in kako le-ta vpliva na tveganje dobavitelja, v drugem koraku pa se bo osredotočil na samega dobavitelja. V tem koraku bo izpostavil informacije, ki so ključne pri določitvi tveganja ter kako vključiti te informacije v poslovni proces.
Poveztek:

 • kako globalno obvladovati poslovna tveganja: ocena tveganosti države (»country risk«)
 • kako prepoznati tveganega dobavitelja: ocena tveganosti poslovnega partnerja (»partner risk«)
 
VLADO PROSENIK

Efekto Pro, d.o.o.

Vlado je ustanovitelj podjetja EFEKTO PRO za svetovanje na nabavnem področju s specializacijo na obratnih dražbah. Ima 20 let izkušenj z vodenjem nabave in sodeluje z največjimi slovenskimi podjetji, ki jim pomaga pri optimizaciji nabave. Je član strokovnega sveta ZNS.

Uspešne svetovne korporacije sože zdavnaj ugotovile, da se splača vlagati v razvoj nabave. V mnogih primerihima vložek v razvoj nabave mnogo višji ROI kot pa v razvoj primarne dejavnosti.Seveda pa se zavedamo, da tudi najboljša nabavna funkcija nič ne koristi, čepodjetje v celoti ne funkcionira. Nabavniki se pri svojem delu srečujejo zmnogimi izzivi. K sreči običajno ti izzivi niso tako močno specifični kot sijih običajno razlagamo. Samo pomislite kolikokrat rečemo dobaviteljem: »Ampakmi smo specifični.« Zelo podobno specifičnih je vsaj pet podjetij v našisoseščini, 100 podjetij v državi in 100.000 podjetij na svetu. Zato obstajaveliko dobro razvitih načel, procesov in orodij, ki lahko delo nabavnikanaredijo dosti učinkovitejše, lažje in manj stresno.

Na predavanju se bomo dotaknilinekaterih načel, procesov in orodij, ki nabavni funkciji pomagajo dosegati šeboljše rezultate. Globalna informatizacija nam je lahko pri tem zelo v pomočali pa v veliko breme, če se zadev ne lotimo dobro. Svojo energijo usmerimo viskanje priložnosti in uredimo rutino tako, da se z njo ukvarjamo kar najmanj.

 
Anja Kovačič

HRM, d.o.o.

Anja na kadrovskem področju deluje od leta 2006, izkušnje si je nabirala v domačem in v tujih poslovnih okoljih. Ukvarja se z vzpostavitvijo sistemov vodenja v domačih in tujih organizacijah (prenova sistemizacij in organizacij delovnih mest, prenova plačnih sistemov in sistemov nagrajevanja ter razvoj sistema kompetenc).

 
Mojca Žirovnik Bocelli

ICC certificirani mednarodni poslovni coach in NLP trener

Predavateljica poslovnih veščin in poslovni coach. Končala je šolanje na Univerzi Harvard, Program on Negotiations. Podjetjem in posameznikom pomaga pri uvajanju sprememb, ki pozitivno vplivajo na spremembo klime, odnosov in poslovnih rezultatov.

V predstavitvi bo predstavljeno:

 • kako najlažje in najhitreje pozicijo spremenimo v Harvardski pogajalski pristop;
 • kdaj je to pomembno;
 • kaj lahko od tega pričakujemo.
 
MAG. BRIGITA LAZAR LUNDER, MBA

predavateljica & konzultantka, Plan B+

V zadnjih letih svetuje podjetjem in posameznikom pri vzpostavitvi uspešnega nastopa na Linkedinu, kjer sama dosega izjemne uspehe. Njen profil spada med zgornji odstotek najbolj gledanih Linkedln profilov na svetu.

Čas je, da spoznate LinkedIn in številne možnosti, ki jih nudi pri ustvarjanju novih priložnosti za vaše poslovanje. Formula za 100 % uspeh na LinkedInu je imeti osebni profesionalni profil ključnih ljudi v podjetju in LinkedIn stran podjetja. Imeti profesionalni osebni LinkedIn profil, je kritična sestavina, vendar je le prvi korak, temelj za vašo pot do uspeha z LinkedIn.

Skozi predavanje boste spoznali:
• kako LinkedIn preoblikuje vaš način poslovanja;
• 7 Strategij za trženjske rezultate;
• kakšna je formula za 100 % uspeh;
• kako postati All-Star na LinkedInu;
• kako graditi svoj network;
• LinkedIn stran podjetja = vaša pot do uspeha;
• 3 koraki do uspešnega nastopa podjetja na LinkedInu;
• optimizacija & merjenje;
• dobre domače & tuje prakse in najpogostejše napake.

 
KRISTOF HAJOS-DEVENYI

IBM

He is part of IBM's Procurement Services as an account executive for external clients globally, mainly for consumer goods companies, but also worked with clients in the finance and industrial sectors. He has deep multicultural and international experience in helping clients transform based on IBM's decades long established best in class procurement solutions.

He is part of IBM's Procurement Services as an account executive for external clients globally, mainly for consumer goods companies, but also worked with clients in the finance and industrial sectors. He has deep multicultural and international experience in helping clients transform based on IBM's decades long established best in class procurement solutions.

 
Luka Rutar

Danfoss Trata, d.o.o. / Moderator konference

Vodja projektne pisarne v nabavi

Luka Rutar je svojo pot začel v nabavi v avtomobilski industriji in jo nadaljeval na Danfossu, kjer je bil najprej odgovoren za nabavo elektronike in plastike za potrebe Danfoss Trate nato pa je prevzel skupino končnih izdelkov za takratno divizijo ogrevanja. Kariero je nadaljeval kotdirektor nabave v Steklarni Hrastnik, kjer je uspešno pomagal pri prestrukturiranju podjetja. Zadnje leto pa pot nadaljuje v Danfossu kot vodja projektne pisarne v nabavi, kjer skrbi za nabavne projekte in njihovo izvedbo na lokaciji v Ljubljani, za tovarno v Rusiji in dve tovarni na Kitajskem.

Predava tudi na raznih konferencah in seminarji, kjer deli dobro prakso iz področja nabave in je član strokovnega sveta Združenja nabavnikov Slovenije.

NABAVNI MANAGER

VEČ INFORMACIJ

KOTIZACIJA IN PRIJAVA

Kotizacija vključuje udeležbo na konferenci, dostop do e-gradiva, okrepčila med odmori, kosilo 1. dan konference in družabni večer.

Ugodnost za fizične osebe: če je plačnik fizična oseba, nudimo možnost plačila v dveh mesečnih obrokih.

Na podlagi prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenemplačilnem roku. Kotizacijo lahko poravnate tudi pred prejemom računa na IBAN SI56 0292 1008 9918 850 (Nova Ljubljanska banka, d. d., Ljubljana) sklic na št. 3949-matična št. plačnika.

Svetujemo vam, da čim prej rezervirajte prenočišče v izbranem hotelu. Najbližje prenočišče boste našli v sklopu hotelov St. Bernardin (če boste delali rezervacijo v sklopu omenjenih hotelov, obvezno navedite, da ste udeleženka/-ec Nabavne konference 2016).


Cenik hotelskih storitev za izbrane hotele GH Bernardin
(cene so v EUR-ih po osebi na dan)

GH Bernardin***** Hotel Histrion**** Hotel Vile Park***
Enoposteljna soba 110 € 95 € 85 €
Dvoposteljna soba 80 € 60 € 55 €

Cene vključujejo nočitev z zajtrkom in DDV. Turistična taksa znaša 1,27 € po osebi na dan in ni vključena v ceno nočitve. Dodatno se zaračuna še strošek prijavnine, ki znaša 1 € na gosta, ne glede na dolžino bivanja.

Več informacij o drugih možnostih nočitev v Portorožu na www.portoroz.si.

Hoteli Bernardin, d.d.

Obala 2
6320 Portorož

T: 05 690 70 00
F: 05 690 70 10

E: booking@bernardingroup.si

W: www.bernardingroup.si


Hotelske rezervacije in plačilo hotelskih storitev urejate z izbranim hotelom, ne z organizatorjem.