Oskrbovalne verige v znanosti in praksi 2016


6. in 7. april 2016

Predstavitev/ogled dobrih praks: 8. april


Portorož, Slovenija

GH Bernardin

Prihodnost je v sodelovanju

Četrti mednarodni logistični kongres »Oskrbovalne verige v znanosti in praksi 2016« bo predstavil mednarodne in domače dobre prakse na področju sodelovanja med naročniki logističnih storitev, govorili bomo o logističnih izzivih, ki jih za logiste prinašajo omejitve pri oskrbi mest in veliko pozornosti namenili regulativi v transportu, kjer je zaradi vedno novih omejitev in zahtev v domači in evropski zakonodaji, zares težko iskati prave poti za učinkovitost.

Poleg domačih strokovnjakov in managerjev, se nam bodo pridružili tudi predstavniki pomembnih evropskih inštitucij in podjetij, ki nam bodo predstavili smernice za prihodnost in možnosti za sodelovanje.

Tudi tokrat bomo predstavili eno od zanimivih držav, kjer bomo spodbujali nova poznanstva in odpirali priložnosti za sodelovanje.

Zavezani smo k predavanjem, ki temeljijo na prikazu konkretnih rešitev, saj se zavedamo, da le to prinaša dodano vrednost. Zato se trudimo, da k sodelovanju povabimo vrhunske managerje in strokovnjake, ki nam predstavijo odlične dobre prakse. Tudi tokrat bo tako.

Vabljeni, da se nam pridružite aprila v Portorožu!

Igor Žula,
predsednik Slovenskega logističnega združenja

Organizatorja

Po logističnem kongresu 2016

(odmevi, prezetnacije, galerija, ...)

Želite, da vas obveščamo o prihodnjem kongresu?

PRIJAVITE SE NA OBVEŠČANJE

Želite, da vas obveščamo o prihodnjem kongresu?

PRIJAVITE SE NA OBVEŠČANJE

PROGRAM

Pridržujemo si pravico do sprememb v programu.
* Predavanja bodo v angleškem jeziku.
SREDA, 6. APRIL
12:00 - 12:30

Sprejem in registracija udeležencev

12:30 - 13:00

Otvoritev in pozdravni nagovori

13:00 - 13:30

IoT – Internet stvari –nova evolucijska stopnja interneta

Tomaž Vidonja, Zavod Tehnološka Mreža ICT

13:30 - 14:00

Država se predstavi: Vietnam – priložnosti*

Alex Trần Chí Dũng, Logistični inštitut Vietnam

14:00 - 14:20

Odmor za kavo in druženje

STANJE IN TRENDI RAZVOJA LOGISTIKE Z VIDIKA NAJPOMEMBNEJŠIH EVROPSKIH (LOGISTIČNIH) INSTITUCIJ

14:20 - 14:50

Stanje logistike v EU in predvidene spremembe regulative na ravni EU*

Marc Huybrechts, Wijngaard Natie Logistics – Atlantic NV in nekdanji predsednik CLECAT (Evropsko združenje špediterskih, transportnih, logističnih in carinskih agentov)

14:50 - 15:20

Stanje in razvojni trendi na področju logistike z vidika lastnikov in pošiljateljev blaga (ESC)*

Nick Delmeire, ESC

15:20 - 15:50

Stanje in informacijski in tehnološki trendi na področju logistike (ALICE)*

Dirk't Hooft, ALICE (Evropsko združeje za inovacije v logistiki prek sodelovanja)

15:50 - 16:10

Odmor za kavo in druženje

SODELOVANJE NAROČNIKOV LOGISTIČNIH STORITEV

16:10 - 16:40

Projekti povezovanja različnih naročnikov logističnih storitev za večjo učinkovitost in nižje stroške logistike*

Sven Verstrepen, TRI-VIZOR

16:40 - 17:10

Trajnost s pomočjo sodelovanja za somodalnost: novi intermodalni omrežni pristopi*

Maximo Martinez Avila, Procter & Gamble

17:10 - 17:40

Izkoriščanje logističnih sinergij v celotni skupini Atlantic Grupa

Miroslav Gabrić, Atlantic Grupa, Hrvaška

17:40 - 18:10

Pristop k novemu regionalnemu konceptu logistike Barilla ter izkoriščanje sinergij

Elvis Hadžić, Barilla Adriatik, d.o.o.

18:10 - 18:30

Odmor za kavo in druženje

18:30 - 19:30

OKROGLA MIZA: Sodelovanje

Moderator: Jos Marinus, Evropsko logistično združenje (ELA)

LOGIST LETA IN DRUŽABNI VEČER

20:15 -

Podelitev priznanja »Logist leta 2015«, skupna večerja in zabavni program

ČETRTEK, 7. APRIL

IZZIVI TRANSPORTNIH PODJETIJ

REGULATIVA IN OMEJITVE
9:00 - 9:05

Uvod

9:05 - 9:45

Oblike dela mobilnih delavcev
Ureditev plačila za delo in nagrajevanje delavcev

Polona Fink Ružič, Neda Mohorčič, Martina Cupin, dr. Marija Hladin in Tanja Cirkvenčič, GZS

9:45 - 10:05

Celovit pristop k nagrajevanju voznikov

Tadej Pojbič, 3 Opti, d.o.o.

10:05 - 10:25

Odmor za kavo in druženje

10:25 - 10:30

Uvod

MODELI NAGRAJEVANJA - IZZIVI PRI UVEDBI
10:30 - 10:50

Elementi profesionalne vožnje in vpliv na poslovanje podjetja

Igor Pristavec, Prigo, d.o.o.

10:50 - 11:10

Izzivi pri vzpostavljanju sistema nagrajevanja voznikov

Grega Bizjak, SIGR, d.o.o.

11:10 - 11:30

Stalno usposabljanje voznikov je pogoj za odlično storitev

Tadej Brce, BRCE, d.o.o.

11:30 - 12:30

OKROGLA MIZA: Kako spodbuditi tudi ostale?

12:30 - 13:45

Odmor za skupno kosilo

13:45 - 14:05

Transport organov, namenjenih za presaditev

Jelka Kramarič, dr. med., centralna transplantacijska koordinatorica, Slovenija-transplant

LOGISTIČNI IZZIVI PRI OSKRBI MEST

PROBLEM OSKRBE MESTNIH JEDER
14:05 - 14:10

Uvod

14:10 - 14:30

Reševanje logistične problematike mestnih jeder s sistemom trajnostnega upravljanje zasičenosti

Dr. Tomaž Kramberger, Fakulteta za logistiko, Univerza v Mariboru

14:30 - 14:50

Pregled tehnoloških rešitev in modelov za reševanje mestne logistike

Dr. Stane Božičnik in Tomislav Letnik, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, Univerza v Mariboru

14:50 - 15:10


Trajnostna logistika v mestnih jedrih*

Peter Harris, UPS

15:10 - 15:30

Odmor za kavo in druženje

PREMAGOVANJE PROBLEMOV TRANSPORTA IN DOSTAVE V MESTNA JEDRA
15:30 - 16:00

Trajnostni distribucijski center - Southamptonov model*

Gary Whittle, Meachers Global Logistics

16:00 - 16:20

Informacijske rešitve za reševanje mestne logistike po meri uporabnika

Miha Senčar, Tenzor, d.o.o.

ALI V SLOVENIJI MESTNA LOGISTIKA PREDSTAVLJA IZZIV?
16:20 - 16:40

Izzivi mestne logistike in administrativnih ukrepov – primer mesta Ljubljana

David Polutnik, Mestna občina Ljubljana

16:40 - 17:40

OKROGLA MIZA: Oskrba mestnih jeder – ali smo pripravljeni na današnje in bodoče izzive?

Sodelujejo:

  • dr. Tomaž Kramberger
  • Gary Whittle
  • Peter Harris
  • dr. Stane Božičnik
  • Miha Senčar
  • David Polutnik
  • mag. Andrej Rihter, Pošta Slovenije, d.o.o.
17:40 - 18:00

Zaključek kongresa

PETEK, 8. APRIL

OGLED DOBRE PRAKSE


9:00 -

Ogled 1: Luka Koper

Zavezani smo k predavanjem, ki temeljijo na prikazu konkretnih rešitev, saj se zavedamo, da le to prinaša dodano vrednost.

Zavezani smo k predavanjem, ki temeljijo na prikazu konkretnih rešitev, saj se zavedamo, da le to prinaša dodano vrednost.

PREDAVATELJI IN MODERATORJI

 
Marc Huybrechts

CLECAT

Wijngaard Natie Logistics - Atlantic NV

 
Dirk 't Hooft

ALICE

Poslanstvo Evropskega združenja za inovacije v logistiki prek sodelovanja (ALICE – Alliance for Logistics Innovation through Collaboration in Europe) je razvijanje novih logističnih konceptov za večjo konkurenčnost in trajnostnost panoge.

Ambicija Združenja je, da bi do leta 2030 izboljšali celostne logistične storitve za 30 %. ALICE razvija kompleksno strategijo raziskav, inovacij in njihove praktične uporabe v logistiki ter upravljanju oskrbovalnih verig v Evropi. V svoji formalni vlogi evropske tehnološke platforme za logistiko bo ALICE podpiral, pomagal in svetoval Evropski komisiji pri implementaciji EU programa za raziskave Horizon 2020 na področju logistike.

Skozi predstavitev bomo Dirk 't Hooft odgovorili na vprašanja: Ali lahko v logistiki preidemo v učinkovitejšo in bolj trajnostno prihodnost? Ali lahko uskladimo posamezne oskrbovalne mreže in s sodelovanjem leta 2050 ustvarimo fizični internet? Kakšen je koncept fizičnega interneta in kateri koraki so potrebni za njegovo realizacijo?

 
Sven Verstrepen

TRI-VIZOR

 
Elvis Hadžić

BARILLA ADRIATIK D.O.O.

Vodja logistike in kontaktnega centra za celotno Adriaktik regijo

 
Dr. Igor Jakomin

SAMER & CO. SHIPPING Ltd. D.O.O.

Moderator plenuma: Logistični izzivi pri oskrbi mest

 
Nick Delmeire

EUROPEAN SHIPPERS' COUNCIL

 
Garry Whittle

MEACHERS GLOBAL LOGISTICS

Komercialni direktor

 
David Polutnik

MO LJUBLJANA

Vodja oddelka za gospodarske dejavnosti in promet

 
Tadej Pojbič

3 OPTI, D.O.O.

Tadej Pojbič je od leta 2013 direktor podjetja OPTILOG d.o.o., kot svetovalec za področje oskrbovalnih verig, logistike, optimizacije ter prenove vseh vrst procesov kot tudi avtomatizacije skladiščnih procesov. Istočasno je tudi uradni svetovalec EBRD-ja.

Voznike lahko nagrajujemo na različne načine, ki so odvisni od samega tipa transporta (mednarodni transport, lokalna distribucija, paketna distribucija ipd.). Za merjenje moramo vedno uporabiti merljive parametre, ki jih je potrebno podpreti z ustrezno informacijsko podporo, ki zagotavlja nepristranskost in ne vključuje »človeškega« faktorja. Transparentnost sistema je eden ključnih pogojev za uspeh in pridobitev zaupanja voznikov v sam sistem, s ciljem zagotavljanja kvalitetne storitve in motiviranosti voznikov. Motiviran voznik ima v transportnem podjetju velik vpliv pri dvigu dodane vrednosti na zaposlenega.


V predstavitvi bodo predstavljene prednosti urejenega in sistemsko podprtega sistema nagrajevanja, v primerjavi z nejasnimi in slabo definiranimi procesi nagrajevanja voznikov v praksi.

 
Jos Marinus

ELA

Predsednik Evropskega logističnega združenja

 
Robert Sever

GZS, Združenje za promet

Direktor Združenja za promet in moderator plenuma "Izivi transportnih podjetij"

 
Maximo Martinez Avila

PROCTER & GAMBLE

Trenutno P&G lahko usmerja 20 % tovora v intermodalni transport v Evropi v okviru programa TINA, kjer se P&G opira zgolj na svoje zmogljivosti in obstoječe povezave. Ta pristop pa je dosegel svoje omejitve in ne zadošča več za dosego cilja, namreč vsaj 50 % prevoznega tovora. S projektom NINA želijo doseči preboj v intermodalnosti z mrežnim in multidimenzionalnim sodelovanjem med pošiljatelji, terminali, ponudniki logističnih storitev in skrbniki. V projektu NINA bodo intermodalni terminali imeli vlogo zaupanja vrednih izvajalcev, ki bodo kombinirali obseg prevoza na svojem območju vpliva (zaledju). Ponudniki logističnih storitev bodo združeno razvili dolgoročne intermodalne rešitve, kakršnih danes še ni, v konzorciju pošiljateljev in terminalov. Skrbnik bo zagotavljal spoštovanje predpisov o zaupnosti in protimonopolnosti ter skrbel za pravično in trajnostno porazdeljevanje dobička, ustvarjenega z multidimenzionalnim sodelovanjem.

 
Polona Fink Ružič

GZS

Univ. dipl. pravnica s pravniškim državnim izpitom, je namestnica direktorja Pravne službe za delovna razmerja. Ima izkušnje na področju gospodarskega in delovnega prava, in sicer v odvetništvu, na sodišču in sedaj na GZS.

UREDITEV PLAČILA ZA DELO IN NAGRAJEVANJE DELAVCEV

Plača, kot glavni del širšega plačila za delo, ki ga prejme delavcev od delodajalca, je sestavljena iz več elementov, in sicer: osnovne plače, dela plače za delovno uspešnost, morebitno dogovorjene poslovne uspešnosti ter dodatkov.
V zadnjem času se glede mobilnih delavcev postavlja predvsem vprašanje, ali polni delovni čas mobilnih delavcev 40 ur ali 48 ur, v povezavi s tem pa ali je osnovna plača plačilo za 40 ur tedensko ali plačilo za opravljenih 48 ur tedensko oziroma ali se dodatek za nadurno delo začne plačevati za opravljeno delo na 40 ali 48 ur. Glede dodatkov so poleg nadurnega dela pomembni še dodatek za delo v nedeljo in praznike / dela proste dneve ter dodatek za nočno delo.
V zvezi z osnovno plačo mobilnih delavcev je vedno aktualno tudi vprašanje ali je mogoče osnovno plačo dogovoriti tudi glede na število prevoženih kilometrov, ali je možno število prevoženih kilometrov upoštevati le pri delu plače za delovno uspešnost.

 
Alex Trần Chí Dũng

LOGISTIČNI INŠTITUT VIETNAM

 
dr. Tomaž Kramberger

FAKULTETA ZA LOGISTIKO V CELJU

Je izredni profesor na Fakulteti za logistiko Univerze v Mariboru, prodekan za raziskovalno dejavnost in predstojnik katedre za Kvantitativno modeliranje v logistiki.

 
Igor Pristavec

PRIGO, D.O.O.

Od leta 1999 zaposlen v družinskem podjetju Prigo, d.o.o.,kjer je začel delati na delovnem mestu disponent v transportu, kasneje kot komercialist in nato vodja in direktor Transporta in Logistike. Leta 2013 je prevzel vodenje družbe kot direktor podjetja.

V predstavitvi z naslovom Elementi profesionalne vožnje in vpliv na poslovanje podjetja bodo predstavljeni ključni elementi profesionalne (varčne) vožnje, kateri bodo zanimali vse lastnike in direktorje transportno-logističnih podjetij. Na osnovi lastnih izkušenj pri šolanju voznikov v podjetju Prigo, vam bo predstavljen primer, kako s pomočjo motivacije in šolanja voznikov dosežemo do 5% večjo povprečno hitrost, zmanjšamo porabo goriva za do 10%, povečamo varnost v cestnem prometu, podaljšamo servisne intervale vozil, življenjsko dobo osnovnih sredstev in zmanjšamo okoljsko obremenitev.

 
Tadej Brce

BRCE, D.O.O.

Je soustanovitelj in solastnik prevozniškega podjetja Brce d.o.o. iz Kranja, ki se ukvarja s kombi prevozi zbirnega blaga po Evropi. V podjetju je zaposlenih 65 ljudi in imajo lastno skladišče, parkirišče, pisarne ter vozni park kateri obsega 40 kombi vozil.

V prevozniškem podjetju vozniki predstavlja kontakt s stranko in ta kontakt mora biti dober, saj je odraz podjetja. Tudi uspešnost podjetja je odvisna od usposobljenosti in zadovoljstva voznika. Zato v podjetju BRCE usposobljenosti voznikov namenjamo veliko pozornosti in skrbimo za njihovo usposabljanje skozi celoten čas zaposlitve. Začne se že pri iskanju najprimernejšega kandidata – voznika, ki mora ustrezati parametrom, ki jih ima podjetje postavljene za zagotavljanj uspešnosti opravljanja storitev. Ob začetku zaposlitve vozniku nudimo teoretično in praktično izobraževanje. Stalne pozornosti s strani kadrovske službe, mentorja in prometnikov pa je voznik deležen tudi po pričetku samostojnega dela, še posebej pri izzivih, katerih ne uspe razrešiti sam. Podrobneje o izzivih in praksi tovrstnega izobraževanja voznikov pa na samem predavanju v Portorožu.

"PRIHODNOST JE V SODELOVANJU"

V dveh dneh se bo zvrstilo 20 strokovnih predavanj, 3 okrogle mize in več kot 25 odličnih govornikov.
Tretji dan pa že po tradiciji namenjamo ogledu dobrih praks.

"PRIHODNOST JE V SODELOVANJU"

V dveh dneh se bo zvrstilo 20 strokovnih predavanj, 3 okrogle mize in več kot 25 odličnih govornikov.
Tretji dan pa že po tradiciji namenjamo ogledu dobrih praks.

LOGIST LETA 2015

Slovensko logistično združenje s svojimi aktivnostmi želi spodbujati logistiko ter njene aktivnosti in tako prispevati h konkurenčnosti podjetij in celotnega slovenskega gospodarstva. Tovrstna krepitev in spodbujanje razvoja logistike v Sloveniji sta v veliki meri posledica aktivnih in prizadevnih posameznikov. Zato je prav, da prepoznamo te posameznike, njihove dosežke in jih za to tudi nagradimo ter predstavimo širši javnosti.

Temu je namenjeno priznanje LOGIST LETA. To je častno priznanje najuspešnejšemu slovenskemu logistu, ki je s svojim znanjem in delom v preteklem letu dosegel izjemne dosežke na področju logistike.

V letu 2016 odprt že 11 razpis - za priznanje "Logist leta 2015". Na razpis se lahko prijavite do 28. 3. 2016.

Več o priznanju, dosedanjih dobitnikih in kriterijih

KOTIZACIJA IN PRIJAVA

Kotizacija vključuje udeležbo na kongresu, kongresno gradivo, e-gradivo, osvežilne napitke med odmori, skupno večerjo (1. dan) in kosilo (2. dan).

Na podlagi prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku. Kotizacijo lahko poravnate tudi pred prejemom računa na IBAN SI56 0292 1008 9918 850 (Nova Ljubljanska banka, d.d., Ljubljana), sklic na št. 3948-matična št. plačnika.

LOKACIJA IN INFORMACIJE O REZERVACIJI NOČITVE

Hotelske rezervacije in plačilo hotelskih storitev urejate z izbranim hotelom, ne z organizatorjem.

Svetujemo vam, da zaradi številni dogodkov, ki potekajo v aprilu, čim prej rezervirajte prenočišče v izbranem hotelu. Najbližje prenočišče boste našli v sklopu hotelov St. Bernardin (če boste delali rezervacijo v sklopu omenjenih hotelov, obvezno navedite, da ste udeleženka/-ec Logističnega kongresa 2016).


Cenik hotelskih storitev za izbrane hotele GH Bernardin
(cene so v EUR-ih po osebi na dan)

GH Bernardin***** Hotel Histrion**** Hotel Vile Park***
Enoposteljna soba 110 € 90 € 65 €
Dvoposteljna soba 72,50 € 55 € 45 €

Cene vključujejo nočitev z zajtrkom in DDV. Turistična taksa znaša 1,27 € po osebi na dan in ni vključena v ceno nočitve. Dodatno se zaračuna še strošek prijavnine, ki znaša 1 € na gosta, ne glede na dolžino bivanja.

Če koristite dve nočitvi ali več, se vam na navedene cene prizna 15-odstotni popust.

Več informacij o drugih možnostih nočitev v Portorožu na www.portoroz.si.

Grand Hotel Bernardin

Obala 2, 6320 Portorož

T: 05 690 70 00
F: 05 690 70 10
E: booking@bernardingroup.si
W: www.bernardingroup.si