ADMA, 12. posvet poslovnih sekretarjev
v vrtcih in šolah

Pridružite se nam na osveženem strokovnem posvetu poslovnih sekretarjev v vrtcih in šolah, letos na Bledu,

v družbi izjemnih predavateljev in aktualnih vsebin.

Vabimo vas na tradicionalni, 12. strokovni posvet poslovnih sekretarjev, zaposlenih v vrtcih in šolah, ki bo letos v osveženi obliki potekal na Bledu.

Na strokovnem posvetu ADMA vam bomo postregli z aktualnimi vsebinami vrhunskih predavateljev, ki bodo z uporabnimi znanji poskrbeli, da bo vaše delo potekalo še bolj tekoče in da boste pri opravljanju svojega dela zadovoljni, motivirani in učinkoviti. Vodilna tema posveta bodo predavanja iz komunikacije in odnosov, ki sta temelj vašega poklica, svoje znanje in vedenje pa boste nadgradili tudi s področja drugih, za vašo vzgojno-izobraževalno ustanovo, pomembnih znanj in veščin. Del posveta bomo namenili tudi aktualni problematiki in poiskali odgovore na vprašanja, ki nam jih lahko posredujete na e-naslov. Poleg pridobivanja novih znanj in veščin pa posvet predstavlja tudi izjemno priložnost za mreženje s kolegi in izmenjavo znanj, izkušenj in mnenj, s pomočjo katerih boste lažje premagovali izzive na delovnem mestu.

Pomembno je, da si vzamemo čas zase, za širjenje svojega znanja, obzorja in socialnega kroga, zato vas vabimo na strokovni posvet na Bledu, ki vas ne bo razočaral.

Se vidimo 17. marca!

Peter Ribarič, izvršni direktor Planet GV d.o.o.

Maja Osrajnik, vodja projektov Planet GV d.o.o.


Suzi Asfour, predsednica ZKTPS Slovenije

ADMA vedno v družbi najboljših

ADMA vedno v družbi najboljših


Program

17. marec 2015
8:30 - 9:00

REGISTRACIJA

9:00

OTVORITEV 12. STROKOVNEGA POSVETA

Suzi Asfour, predsednica ZKTPS in Peter Ribarič, izvršni direktor Planet GV

9:05 - 10:30

KAKO KOMUNICIRAMO S TEŽAVNIMI SOGOVORNIKI

mag. Franka Bertoncelj

Ste tudi vi dnevno izpostavljeni komunikaciji s težavnimi sogovorniki, ki vas spravljajo v slabo voljo in povzročajo stres? Imate opravka z agresivnimi, vzvišenimi, super-pametnimi, arogantnimi, gospodovalnimi, vročekrvnimi, pretirano klepetavimi, negativnimi sogovorniki? Na predavanju se boste seznanili s psihološkimi tehnikami in načini kako izboljšati komunikacijo in ohranjati profesionalnost ter mirne živce, da bo vaše delo potekalo brez nepotrebnih konfliktov in da boste na delovnem mestu zadovoljnejši.

10:30 - 11:00

UMESTITEV SKLADA IN FUNDACIJE V DELO VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA

Peter Ribarič

Na predavanju bomo izvedeli zakaj je dobro, da vrtci in šole organizirajo dobrodelne aktivnosti, kako z njimi krepimo odnose in povezujemo starše, otroke in strokovne delavce izobraževalnih zavodov v skupnost, ki zagotavlja enakopravne možnosti za vključevanje vseh otrok v aktivnosti zavoda in lažje doseganje ter tudi preseganje ciljev vzgojno izobraževalnega procesa. Predstavili bomo različne tipe dobrodelnih aktivnosti, principe sodelovanja strokovnih delavcev in staršev pri delu fundacije in sklada ter formalne postopke njune ustanovitve.

11:00 - 11:30

ODMOR

V predverju dvorane hotela Astoria

11:30 - 12:15

ELEKTRONSKO ARHIVIRANJE V SKLADU Z ENOTNIM KLASIFIKACIJSKIM NAČRTOM, E - DELOVODNIK
Jon Primožič, E-asistent


Poslovni sekretarji v šolah in vrtcih ste odgovorni za goro dokumentacije, ki jo morate voditi, pri čemer napake seveda nikoli niso dopuščene… Vaše delo si lahko olajšate s pomočjo e-delovodnika, o delovanju in prednostih katerega boste slišali na posvetu:

  • EKN: posebej prilagojen za vzgojno-izobraževalne zavode. Je strokovno razdelan - v enem iskalniku pa združuje 140 strani dokumentacije.
  • Vgrajen iskalnik poslovnih subjektov v bazi AJPES
  • Avtomatsko številčenje dokumentov iz eAsistenta
  • Spletna aplikacija
  • Področje (Nadgradnja delovodnika)
  • Področje ( pot do sedaj)


12:15 - 13:00

KAJ JE DOBRO VEDETI O PREPREČEVANJU MOBINGA

Dr. Danijela Brečko

Ceneje je preprečiti kot zdraviti

Mobing je izraz, ki v izvirniku predstavlja posebno obliko neprimernega obnašanja, ki ga druga oseba občuti kot psihično ali čustveno zatiranje in nasilje oz. trpinčenje na delovnem mestu in ima posledice na njegovo fizično zdravje ter duševno celovitost.

Najbolj stereotipno razmišljanje o mobingu je, da ga izvajajo le nadrejeni. Mobinglahko poteka na vseh ravneh in v vseh smereh, torej lahko ga izvajajo ali pa soga deležni nadrejeni, sodelavci na isti ravni in podrejeni. V vzgojno izobraževalnih zavodih je prisoten tudi zunanji mobing, torej psihično in čustveno nasilje s strani staršev učencev oz. njihovih skrbnikov. Mobing v organizaciji povzroči številne škodljive posledice, ki jih občuti posameznik kot tudi organizacija in se pravno sankcionira povsod po svetu. (VSloveniji je npr. prepoved mobinga zapisana kar v 11 zakonih injavno veljavnih uredbah).

Tajnice in poslovne sekretarke v VIZ izvajate več med seboj prepletenih vlog, skupno pa jim je, da ste center komunikacije in vez med zaposlenimi ter vodstvom kot tudi med zaposlenimi ter starši otrok oz. učencev. Vaša vloga je tako bolj kot druge, izpostavljena tveganjem za pojav mobinga, zato je o tem, kako ga preprečevati dobro vedeti več.

Učinkovito preprečevanje mobinga se začne pri posamezniku in njegovemu zavedanju primernega organizacijskega vedenja ter nadaljuje z njegovimi odzivi namorebitne poksuse mobinga. O tem, kakšno vedenje spodbuja pozitivno organizacijsko kulturo in kakšno lahko vodi v mobing ter kako se zoperstaviti mobingu, če se slučajno znajdemo v vlogi “žrtve” pa bomo razpravljali na vašem 12. strokovnem posvetu ADMA.
13:00 - 13:45

PREMOR

ob okusnih domačih prigrizkih

13:45 - 14:30

MOJA SAMOPODOBA JE MOJA ODLOČITEV

Saša Einsiedler

Si želite vajeti svojega življenja vzeti v svoje roke, se drugače odzivati na okoliščine, ljudi in dogodke? Si želite znati reči NE in si upati izraziti svoje mnenje? Na predavanju bomo govorili o tem, kako smo si »pridelali« svoje vzorce ter jih skušali prepoznati, naučili se bomo vaj za spreminjanje prepričanj in sajenje novih. Ugotavljali bomo, kaj je tisto, kar je dobro za nas, kar nas podpira in testirali svoje ugotovitve. Posvetili se bomo mislim, ki ustvarjajo nova prepričanja in se naučili, kako z osredotočanjem na tukaj in zdaj kreiramo svojo prihodnost.

14:30 - 15:15

PRAVILA PRI PISANJU ELEKTRONSKE POŠTE IN KOMUNICIRANJU V ANGLEŠKEM JEZIKU
Jezikovna akademija

Delavnica je namenjena tečajnikom z osnovnim poznavanjem jezika, ki bi svoje znanje želeli nadgraditi in ga dopolniti z besediščem s področja poslovne angleščine.


Delavnica zajema različna jezikovna področja – bralno razumevanje, slušno razumevanje in govorno sporočanje, tečajniki pa bodo osvojili predvsem tiste jezikovne veščine, ki jim bodo pomagale pri sporazumevaju v poslovnem okolju.

Predvidene teme:
1. Predstavitev ljudi in podjetja
2. Poslovna komunikacija
3. Telefonska korespondenca
4. Pisno sporazumevanje: pisanje elektronskih sporočil

Po delavnici bodo udeleženci:
● razumeli in tvorili krajša govorna in pisna besedila
● poznali in uporabljali fraze, ki pridejo v poštev pri elektronski korespondenci
● razumeli in se vključevali v krajše telefonske pogovore
● govorili o zadevah, povezanih s podjetjem
● spoznali in uporabljali pogoste fraze v poslovni komunikaciji
● se samozavestno odzvali v različnih situacijah v poslovnem okolju

15:15 - 15:45

NAPREDOVANJE JAVNIH USLUŽBENCEV IN RAZPRAVA o prizadevanju za odpravljanje anomalij plačnega razreda J.
Darja Vrečko, predsednica sindikata

Predstavili bomo novosti iz področja napredovanja in prizadevanja za odpravo anomalij plačnega razreda J kamor spadamo tudi poslovni sekretarji v vrtcih in šolah. Predstavili bomo možnosti in skozi razpravo reševali dileme.

15:45 - 16:00

POVZETEK KORISTNIH INFORMACIJ IN PREDSTAVITEV VAŠIH IDEJ ZA UČINKOVITO UPORABO VSEBINE V PRAKSI.

16:00

ZAKLJUČEK POSVETA IN PRIČETEK POPOLDANSKE SPROSTITVE

V končanem posvetu si boste v hotelu Astoria lahko privoščili razvajanje in sproščanje. Za vas smo pripravili nekaj idej ter ugodno ponudbo storitev, ki jo bomo objavili v kratkem.

Organizator si pridržuje pravico do manjših sprememb v programu. Hvala za razumevanje!

Z nami bodo:

 
MAG. FRANKA BERTONCELJ

strokovnjakinja za psihološke znanosti

Franka Bertoncelj je magistrica psiholoških znanosti z večletnimi izkušnjami na področju organizacijske psihologije. Je samostojna svetovalka za izbiro, razvoj ter izobraževanje zaposlenih.

Franka Bertoncelj je magistrica psiholoških znanosti z večletnimi izkušnjami na področju organizacijske psihologije. Je samostojna svetovalka za izbiro, razvoj ter izobraževanje zaposlenih. Vodi delavnice, treninge in coachinge za vodje ter zaposlene, sodeluje s podjetji in organizacijami pri izvedbi organizacijskih ter tržnih raziskav, ukvarja pa se tudi z individualnim psihološkim svetovanjem za posameznike. Uporablja pretežno metode transakcijske analize, vedenjsko-kognitivni pristop in nove principe pozitivne psihologije.

 
MAG. PETER RIBARIČ

ustanovitelj in predsednik Fundacije za otroke vrtca H.C. Andersen

Peter Ribarič je nekdanji predsednik sklada vrtca H.C. Andersena v Ljubljani, prvega vrtčevskega sklada v Sloveniji in ustanovni član ter predsednik Fundacije za otroke vrtca H.C. Andersena v Ljubljani, prav tako prve vrtčevske ali šolske fundacije v Sloveniiji.

 
DR. DANIJELA BREČKO

strokovnjakinja za antimobing, avtorica knjige Recite mobingu NE

Diplomirala je iz pedagogike in sociologije na Filozofski fakulteti v Ljubljani, magistrirala s področja osebnostnega razvoja odraslih ter doktorirala s področja načrtovanja kariere. Na področju raziskovanja čustvenega in psihičnega nasilja je orala ledino v slovenskem prostoru in leta 2003 izvedla prvo raziskavo v Sloveniji o pojavnosti psihičnega nasilja na delovnem mestu. Leta 2010 pa je izšla njena knjiga Recite mobingu NE, ki je do danes doživela že tretji dopolnjeni ponatis.

Diplomirala je iz pedagogike in sociologije na Filozofski fakulteti v Ljubljani, magistrirala s področja osebnostnega razvoja odraslih ter doktorirala s področja načrtovanja kariere.
Ima bogate praktične izkušnje z izobraževanjem odraslih, saj na tem področju deluje zelo intenzivno že 20 let. Njena strokovna področja so: osebnostni razvoj odraslih, emocionalna inteligentnost in emocionalni kapital podjetja, timsko delo, izobraževanje izobraževalcev ter svetovalno delo. Na področju raziskovanja čustvenega in psihičnega nasilja je orala ledino v slovenskem prostoru in leta 2003 izvedla prvo raziskavo v Sloveniji o pojavnosti psihičnega nasilja na delovnem mestu. Leta 2010 pa je izšla njena knjiga Recite mobingu NE, ki je do danes doživela že tretji dopolnjeni ponatis.

 
SAŠA EINSIEDLER

dream Builder coach, kom. trenerka, svetovalka, mediatorka

S tečaji in seminarji ter svetovanjem pomaga vsem tistim, ki sezavedajo pomembnosti nastopa in pojave ter želijo izboljšati medosebne odnosena delovnem mestu in v domačem okolju. Preberite več.

Po uspešni karieri v medijih se Saša Einsiedler poglobljeno ukvarja s problemom premagovanja nelagodja pred nastopanjem in s študijem človeške narave. S tečaji in seminarji ter svetovanjem pomaga vsem tistim, ki sezavedajo pomembnosti nastopa in pojave ter želijo izboljšati medosebne odnosena delovnem mestu in v domačem okolju. S coachingom pomaga ljudem, ki želijopomoč pri doseganju svojih ciljev, s transformativno mediacijo pa pomaga prireševanju sporov in nesoglasij v družinah, podjetjih (med zaposlenimi) ter ostalim.

 
Darja Vrečko

predsednica sindikata za odpravljanje anomalij plačnega razreda J

 
Niko Raisa

predavateljica

Nika je rojena v Londonu kjer je tudi študirala francosko in špansko književnost na University of Cambridge. Z jeziki se ukvarja od majhnega, izkušnje ima z delom v mednarodnih finančnih podjetjih, uživa pa v plesanju salse in družbi svojih najbližjih. Njena posebnost: finančna angleščina.

Nika je rojena v Londonu kjer je tudi študirala francosko in špansko književnost na University of Cambridge. Z jeziki se ukvarja od majhnega, izkušnje ima z delom v mednarodnih finančnih podjetjih, uživa pa v plesanju salse in družbi svojih najbližjih. Njena posebnost: finančna angleščina.

 
Jon Primožič

svetovalec in predavatelj

Jon Primožič, predstavnik podjetja eŠola d.o.o., Svetovalec vrtcem in šolam za produkte: eAsistent, eAsistent za vrtce, Poslovni eAsistent - Delovodnik

 
Suzi Asfour

predsednica ZKTPS, poslovna sekretarka v OŠ, povezovalka

Skozi posvet vas bo popeljala kolegica Suzi Asfour, predsednica Zveze klubov tajnic in poslovnih sekretarjev, zaposlena kot poslovna sekretarka v osnovni šoli.

Dokončni seznam predavateljev bo objavljen v kratkem.

Kotizacije in prijava

Lokacija

Na podlagi prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku. Kotizacijo lahko poravnate tudi pred prejemom računa
na IBAN SI56 0292 1008 9918 850 (Nova Ljubljanska banka, d.d., Ljubljana), sklic na št. 3957 - (matična št. plačnika).

Ob prijavi vam podarimo dve knjigi:

Izbrana naslova vpišiti v opombe prijavnega obrazca.

Želimo vam prijetno branje in izobraževanje :)


Hotel Astoria Bled
Prešernova 44
4260 Bled

E: astoria@vgs-bled.si

T: +386 45 79 44 00


Hotel Astoria Bled

NOVO!

Ponudba skupinskih prevozov za udeležence posveta na Bledu

 


Ponudnik skupinskih prevozov je GoOpti. Za vsa vprašanja se obrnite direktno na ponudnika.

Želimo vam srečno pot!

Oglejte si video Saše Einsiedler, ki bo z nami na Bledu

Oglejte si video Saše Einsiedler, ki bo z nami na Bledu

Dr. Danijela Brečko o mobingu

Dr. Danijela Brečko o mobingu

Hotelska ponudba za udeležence ADMA


BI ŽELELI PODALJŠATI BIVANJE NA BLEDU?

Hotel Astoria v katerem bo potekal 12. strokovni posvet je za vse, ki bi si želeli podaljšati bivanje na Bledu, pripravil posebno ponudno nastanitev:

  • Nočitev z zajtrkom v dvoposteljni sobi: 40 € na osebo na noč
  • Nočitev z zajtrkom v enoposteljni sobi: 60 € na noč

V ceno je všteta nočitev s samopostrežnim zajtrkom in brezžični internet. Potrebno je doplačilo turistične takse 1,27 € na dan.

SE ŽELITE RAZVAJATI V WELLNES CENTRU ASTORIA?

Za vas smo pripravili posebno ponudbo wellnes storitev po ugodnih cenah za vse udeležence 12. posveta ADMA; ne glede na to ali boste v hotelu tudi prenočili ali ne. Zaradi omejenega števila mest vam priporočamo, da se predhodno najavite in si rezervirate dvoje mesto. E: astoria@vgs-bled.si T: +386 45 79 44 00

  • Vstop v Park Savn ( do 3 ure) – posebna cena za hotelske goste: 10,00 €/osebo. Cena vključuje uporabo finske, turške, zeliščne ter infrardeče savne, kneippanje, notranji ter zunanji masažni bazen, fitnes, pogostitev s sadjem in vodo, kopalni plašč.
  • Dodatna ugodnost za hotelske goste: 20% popust na vse storitve iz redne ponudbe.

BLED SLOVI PO KREMŠNITAH! BI ŽELELI PRESENETITI VAŠE DOMAČE S KREMŠNITO "TO GO"?

Kremšnita, ki vam jo bomo pripravili za domov: 4,00 €/kos