Tehnike nenasilne komunikacije

Za vzpostavljanje spoštljivega, konstruktivnega in sodelovalnega delovnega okolja!


10. februar 2016

od 9. do 16. ure


Ljubljana, Slovenija

Planet GV, Likozarjeva 3

Nenasilna komunikacija –
model za reševanje težavnih situacij


Namen delavnice je podati pregled čez tehnike nenasilne komunikacije, globalno uveljavljenega modela za reševanje težavnih situacij, kot ga je pod okriljem Centra za nenasilno komunikacijo razvil dr. Marshall Rosenberg (več na www.cnvc.org).

Nenasilna komunikacija je uporabna tako v konfliktih kot tudi preventivno – za vzpostavljanje spoštljivega, konstruktivnega in sodelovalnega delovnega okolja. Kot celosten pristop, ki temelji na radikalnem spoštovanju potreb vseh vpletenih, nenasilna komunikacija ponuja alternativo preagresivnemu ali prepasivnemu vedenju v konfliktih, ki hromi prenekatero podjetje/organizacijo.

Delavnica za nadgradnjo znanja pooblaščencev za preprečevanje mobinga in
za vse, ki si prizadevate za vzpostavljanje spoštljivega, konstruktivnega in sodelovalnega delovnega okolja!

Delavnica za nadgradnjo znanja pooblaščencev za preprečevanje mobinga in
za vse, ki si prizadevate za vzpostavljanje spoštljivega, konstruktivnega in sodelovalnega delovnega okolja!

Program

•Prepoznavanje razdiralnega jezika v delovnem okolju

•Od iger moči k partnerskem razumevanju potreb vseh vpletenih v konfliktni situaciji

•Suvereno poslušanje: štiri možnosti slišanja težavnih sporočil

•Suvereno samoizražanje: izražanje težavnih sporočil (obtožb, kritike, »ne« ) na iskren, jasen in povezovalen način

Delavnica je uvrščena v program stalnega strokovnega usposabljanja pooblaščencev za preprečevanje mobinga in prinaša vsem, ki so uspešno zaključili osnovni tečaj Usposabljanje pooblaščencev za preprečevanje mobinga, 8 dodatnih točk.

Delavnica je uvrščena v program stalnega strokovnega usposabljanja pooblaščencev za preprečevanje mobinga in prinaša vsem, ki so uspešno zaključili osnovni tečaj Usposabljanje pooblaščencev za preprečevanje mobinga, 8 dodatnih točk.

Metode dela

-kratki predavateljski vložki (brez PPT-prezentacij)

-praktična usmerjenost ter poudarek na izkušenjskem učenju

-individualne, diadne in skupinske vaje za usvojitev ključnih konceptov

-aplikacija nenasilne komunikacije na konkretnih primerih iz prakse, ki jih prispevajo udeleženci.

Predavateljica

 
Mag. Marjeta Novak

Certificirana trenerka nenasilne komunikacije

Mag. Marjeta Novak, Humus, d.o.o., je komunikologinja, certificirana trenerka nenasilne komunikacije pri Centru za nenasilno komunikacijo in direktna učenka dr. Marshalla Rosenberga, avtorja koncepta. Pristop nenasilne komunikacije uporablja pri vsakdanjem delu moderatorke skupinskega reševanja izzivov.

Nenasilna komunikacija je uporabna tako v konfliktih kot tudi preventivno. Osvojite jo na delavnici!

Nenasilna komunikacija je uporabna tako v konfliktih kot tudi preventivno. Osvojite jo na delavnici!

Kotizacija in prijava

Lokacija

Planet GV

Likozarjeva 3
1000 Ljubljana


T: 080 33 44
E: izobrazevanje@planetgv.si

Na podlagi prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku. Kotizacijo lahko poravnate tudi pred prejemom računa na IBAN SI56 0292 1008 9918 850 (NLB, d. d. Ljubljana), sklic na št. 3966 matična št. plačnika.

Udeleženci delavnice lahko brezplačno parkirate na Parmovi 35, pri Železniškem muzeju.