6. junij 2017


Pravna fakulteta, Ljubljana

Dnevi javnega prava 2017

Letošnji Dnevi javnega prava 2017 bodo osvetlili področja prava in managementa v javnem sektorju. Predstavile se bodo aktualne teme in vprašanja, ki so prisotna na tem področju. V ospredju bodo predvsem Zakon o splošnem upravnem postopku, ustavna pravica do vode in njen vpliv na zakonodajo ter vprašanje uresničevanja urbanih projektov z javno-zasebnim partnerstvom. Že 23. zapored vabljeni v družbo strokovnjakov in kolegov, ki ponuja priložnost za izmenjavo mnenj in izkušenj ter dobrih praks!

Program

Torek, 6.6. 2017
9.00-9.30

Sprejem in registracija udeležencev

1.VZPOREDNA SEKCIJA: ZAKON O SPLOŠNEM UPRAVNEM POSTOPKU

vodji sekcije: dr. Rajko Pirnat (profesor na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani) in dr. Erik Kerševan (sodnik na Vrhovnem sodišču RS)


9.30–10.15

Dokazovanje v davčnih zadevah – razvoj teorije in sodne prakse

dr. Jernej Podlipnik, predavatelj na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, docent, davčni svetovalec

10.15-11.00

Elementi načela kontradiktornosti v upravnem postopku

Bruna Žuber, asistentka na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani

11.00–11.15

Odmor

11.15-11.45

Procesne predpostavke – med učinkovitostjo postopka in omejevanjemprocesnih pravic

mag. Matjaž Remic, sekretar, Ministrstvo za javno upravo

11.45-12.15

Pravni interes kot pogoj za stransko udeležbo v upravnem postopku

Andrej Kmecl, višji sodnik svetnik, Upravno sodišče v Ljubljani

12.15-12.30

Razprava

12.30-13.30

Odmor za kosilo

1. VZPOREDNA SEKCIJA: USTAVNA PRAVICA DO PITNE VODE IN NJEN VPLIV NA ZAKONODAJO

vodja sekcije: dr. Franc Grad (profesor na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani)


9.30-10.00

Vpliv nove ustavne pravice na ustavno ureditev

dr. Franc Grad, profesor na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani

10.00-10.30

Ustavna zamisel pravice do pitne vode

dr. Igor Kaučič, profesor na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani

10.30-11.00

Geneza ustavne pravice do vode

dr. Lojze Ude, zaslužni profesor Univerze v Ljubljani, direktor Inštituta za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani

11.00-11.15

Odmor

11.15-11.45

Vodooskrba: državna in neprofitna?

dr. Senko Pličanič, profesor na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani

11.45-12.15

Ustavna pravica do pitne vode in oskrba s pitno vodo v občinah

dr. Boštjan Brezovnik, profesor na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru

12.15-12.30

Razprava

12.30-13.30

Odmor za kosilo

---

Predstavitev uporabe sodobnih e-orodij portala Tax-Fin-Lex na primeru ZUP

Jure Rabič

---

Predstavitev strokovne podpore pri izvajanju postopkov javnega naročanja na portalu JNP

Rok Pavlin, JNP d.o.o.

2. SEKCIJA: KAKO URESNIČEVATI URBANE PROJEKTE Z JAVNO-ZASEBNIM PARTNERSTVOM?

vodji sekcije: dr. Alenka Fikfak, profesorica na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani in dr. Senko Pličanič, profesor na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani


1.

13.30-14.00

Javno in zasebno v upravnem pravu: trendi in perspektive v globalnem upravnem prostoru

dr. Bojan Bugarič, profesor na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani

14.00-14.30

Javno-zasebno partnerstvo in (trajnostno) prostorsko načrtovanje kot eno glavnih orodij za uresničevanje trajnostnih urbanih projektov

dr. Senko Pličanič, profesor na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani

14.30-15.00

Izvedba urbanih projektov pomodelu javno-zasebnega partnerstva v Sloveniji: Pogledi občin in investitorjev

dr. Sabina Mujkić in dr. Matej Nikšič, Urbanistični inštitut Republike Slovenije

15.00-15.30

Načrtovanje (trajnostnih) urbanih projektov: od ideje do prostorskega načrta

dr. Alenka Fikfak, Miha Konjar, asistent na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani in Janez P. Grom, asistent na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani

15.30-15.45

Odmor

15.45- 16.15

Obravnavanje javno-zasebnih partnerstev v luči javnega dolga in deficita

dr. Rajko Pirnat

16.15-16.30

Odmor

16.30-18.45

Delavnica»Kako v Sloveniji spodbuditi uresničevanje (trajnostnih) urbanih projektov z javno-zasebnim partnerstvom?«

Sodelujoči:predstavniki vlade in občin, raziskovalci in drugi strokovnjaki

18.45-20.00

Druženje in neformalna izmenjava izkušenj

Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa.

Predavatelji

 
dr. Rajko Pirnat

profesor na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani

 
dr. Erik Kerševan

sodnik na Vrhovnem sodišču RS


 
dr. Franc Grad

profesor na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani


 
dr. Igor Kaučič

profesor na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani


 
dr. Lojze Ude

zaslužni profesor Univerze v Ljubljani, direktor Inštituta za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani


 
dr. Senko Pličanič

profesor na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani


 
dr. Boštjan Brezovnik

profesor na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru


 
dr. Alenka Fikfak

profesorica na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani


 
dr. Bojan Bugarič

profesor na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani


 
dr. Matej Nikšič

asistent na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani


 
dr. Sabina Mujkić

Urbanistični inštitut Republike Slovenije


 
Miha Konjar

asistent na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani


 
Janez P. Grom

asistent na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani


 
Bruna Žuber

asistentka na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani

 
dr. Jernej Podlipnik

predavatelj na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, docent, davčni svetovalec

 
Andrej Kmecl

višji sodnik svetnik, Upravno sodišče v Ljubljani

 
mag. Matjaž Remic

sekretar, Ministrstvo za javno upravo

Kotizacija in prijava


Za zveste uporabnike storitev organizatorjev dogodka nudimo posebne ugodnosti. Želite izvedeti kakšne? Pokličite jih.

Na podlagi prijave vam bomo, razen proračunskim uporabnikom, poslali predračun, ki ga poravnate v navedenem roku. Račun oziroma e-račun boste prejeli po izvedenem dogodku.

Vse zadeve, ki se nanašajo na prijave in odjave ter izdajo računov ureja Tax-Fin-Lex. V primeru vprašanj jih lahko kontaktirate preko e-pošte: izobrazevanja@tax-fin-lex.si

Lokacija

Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2

1000 Ljubljana


T: 080 33 44

E: izobrazevanje@planetgv.si