Dnevi insolvenčnega prava 2018


24. in 25. januar 2018


Ljubljana, Slovenija

Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, rdeča dvorana

Spoznajte izkušnje in dobre prakse
pri izvajanju prestrukturiranja in postopkov zaradi insolventnosti!


Na Dnevih insolvenčnega prava 2018 bodo obravnavni štirje tematski sklopi.

Dopoldanski del prvega dne bo osredotočen na vpliv začetka postopka zaradi insolventnosti na korporacijska razmerja in pravice. Razložen bo vpliv začetka postopka insolventnosti za terjatve delničarjev na podlagi plačila dividend ali zmanjšanja osnovnega kapitala, za kapitalska posojila družbenika in za izpodbojnost materialnih statusnih preoblikovanj.

Ustavno sodišče je v začetku leta 2017 pri obravnavi ustavnih pritožb v dveh postopkih zaradi insolventnosti oblikovalo »nenavadna« stališča, ki so bila v strokovni javnosti deležna številnih argumentiranih kritik. Stališča Ustavnega sodišča glede zavarovanih terjatev, izražena v teh odločbah, so zlasti pri bankah vzpodbudila razmišljanje, da ne bodo več pripravljene sodelovati v postopkih prisilne poravnave. Zato bodo v popoldanskem delu prvega dne priznani sodniki in odvetniki v prispevkih in na okrogli mizi analizirali vsebino in posledice teh nenavadnih odločitev Ustavnega sodišča.

Stečajni postopek je treba voditi tako, da se zagotovijo najugodnejši pogoji glede višine plačila in rokov za plačilo terjatev upnikov. Načelo zagotavljanja najboljših pogojev za plačilo upnikov se uresničuje tudi s pravili o odmeri nagrade upravitelja. Priznani strokovnjak za ekonomsko učinkovitost prava (economy and law) bo razložil, kakšna pravila o nagradi upravitelja bi omogočala ustrezno vzpodbudo upravitelju, da zagotovi optimalno poplačilo upnikov. Za optimalno izvedbo stečajnega postopka je pomemben tudi nadzor nad stroški postopka. Kako je treba razumno uporabljati pravila o stroških postopka bodo prikazale sodnice z dolgoletnimi izkušnjami pri vodenju stečajnih postopkov.

V popoldanskem delu drugega dne bodo obravnavana aktualna vprašanja pri prodaji v stečajnem postopku. Obravnava bo osredotočena na položaje, pri presoji katerih je treba poleg pravil ZFPPIPP ustrezno uporabiti tudi splošna pravila obligacijskega in izvršilnega prava.


Posvet Dnevi insolvenčnega prava je namenjen vsem strokovnim profilom, ki v različnih vlogah sodelujejo v postopkih zaradi insolventnosti: odvetnikom, odvetniškim kandidatom in pripravnikom, stečajnim upraviteljem, sodnikom in strokovnim sodelavcem na sodiščih, notarjem in finančnikom ter seveda upnikom in dolžnikom, pridobljena znanja pa bodo koristna tudi študentom pravnih in ekonomsko-poslovnih fakultet.

Zasnovan je s poudarkom na prikazu izkušenj in dobrih praks pri izvajanju prestrukturiranja in postopkov zaradi insolventnosti.


Vabljeni, da se nam pridružite – 24. in 25. januarja 2018 v Ljubljani – saj boste na posvetu dobili odgovore na vprašanja, ki bremenijo vaše vsakdanje poslovanje, predvsem pa boste opozorjeni tudi na dileme in težave, ki se jim morate v kar največji meri izogniti; dobili jih boste skupaj z napotki, kako se jim izogniti, da boste pri svojem delu čim bolj uspešni.

Vabljeni!


Organizatorji:
ABC Nepremičnine, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani in Planet GV


PROGRAM

Sreda, 24. januar 2018

8.00 - 9.00

Registracija udeležencev

9.00 - 9.15

Uvodni nagovor organizatorjev

VPLIV ZAČETKA POSTOPKA ZARADI INSOLVENTNOSTI NA KORPORACIJSKA RAZMERJA

9.15 - 10.00

Vpliv začetka postopka zaradi insolventnosti na zahtevke delničarjev za izplačilo dividend ali zneskov na podlagi rednega zmanjšanja osnovnega kapitala

Marko Zaman, stečajni upravitelj in odvetnik, Odvetniška pisarna Zaman in partnerji, d.o.o.

10.00 - 10.30

Vpliv začetka postopka zaradi insolventnosti na kapitalska posojila družbenikov

Dr. Nina Plavšak

10.30 - 10.45

Razprava

10.45 - 11.00

Odmor za kavo in druženje

11.00 - 11.45

Izpodbojnost materialnih statusnih preoblikovanj

Doc. dr. Gregor Dugar, docent na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani

11.45 - 12.00

Razprava

12.00 - 13.30

Odmor za skupno kosilo

NENAVADNE ODLOČITVE USTAVNEGA SODIŠČA V POSTOPKIH ZARADI INSOLVENTNOSTI

13.30 - 14.15

Pomen stališč Ustavnega sodišča o razlagi pravnih pravil zakonov, navedenih v obrazložitvah odločitev o ustavnih pritožbah

Dr. Dunja Jadek Pensa, ustavna sodnica na Ustavnem sodišču RS

14.15 - 15.15

Učinki prisilne poravnave na zavarovane terjatve in domneve insolventnosti po pravnomočno potrjeni prisilni poravnavi

Dr. Blaž Hrastnik, odvetnik, Odvetniška hiša Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji o.p., d.o.o.

15.15 - 15.45

Odmor za kavo in druženje

15.45 - 16.15

Odločanje o količnikih za glasovanje o prisilni poravnavi ni predmet sklepa o preizkusu terjatev

Tadeja Zima Jenull, višja sodnica na Višjem sodišču v Ljubljani

16.15 - 17.45

OKROGLA MIZA: Učinki potrjene prisilne poravnave na zavarovane terjatve

Moderatorka: dr. Nina Plavšak

Udeleženci:

doc. dr. Jaka Cepec, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani in Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti,

doc. dr. Gregor Dugar, docent na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani,

dr. Blaž Hrastnik, odvetnik, Odvetniška družba Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji o.p., d.o.o.,

mag. Uroš Ilić, odvetnik specialist, Odvetniška družba Ilić & Partnerji o.p. d.o.o.,

dr. Dunja Jadek Pensa, ustavna sodnica na Ustavnem sodišču RS,

Magda Teppey, višja sodnica na Višjem sodišču v Ljubljani,

Marko Zaman, stečajni upravitelj in odvetnik, Odvetniška pisarna Zaman in partnerji d.o.o.,

Tadeja Zima Jenull, višja sodnica na Višjem sodišču v Ljubljani

Jurij Žitko, namestnik direktorja pravnega oddelka v Banki Slovenije

Četrtek, 25. januar 2018

NAGRADA UPRAVITELJA IN STROŠKI STEČAJNEGA POSTOPKA

9.00 - 10.00

Kakšna pravila o nagradi upravitelja bi omogočala ustrezno vzpodbudo upravitelju, da zagotovi optimalno poplačilo upnikov

Doc. dr. Jaka Cepec, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani in Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti

10.00 - 10.30

Razprava

10.30 - 10.45

Odmor za kavo in druženje

10.45 - 11.30

Pomen predračuna stroškov stečajnega postopka

Natalija Horvat Pasar, okrožna sodnica na Okrožnem sodišču v Ljubljani,
Maja Levec

11.30 - 12.00

Razumna razlaga pravil o odločanju sodišča o stroških stečajnega postopka

Mateja Levstek, višja sodnica na Višjem sodišču v Ljubljani

12.00 - 12.30

Razprava

12.30 - 14.00

Odmor za skupno kosilo

AKTUALNA VPRAŠANJA PRI PRODAJI V STEČAJNEM POSTOPKU

14.00 - 14.45

Uveljavljanje predkupne pravice pri prodaji v stečajnem postopku

Mag. Damjan Orož, višji sodnik na Višjem sodišču v Ljubljani

14.45 - 15.15

Ločitveni upnik kot kupec premoženja v stečajnem postopku in izročitev neunovčljivega premoženja ločitvenemu upniku

Dr. Nina Plavšak

15.15 - 15.30

Razprava

15.30 - 15.45

Odmor za kavo in druženje

15.45 - 16.30

Prisilna izpraznitev stanovanja v postopku osebnega stečaja

Maja Lajevec

16.30 - 17.00

Razprava

Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa.

PRENESI PDF. PROGRAM IN PRIJAVNICO


E-ZBORNIK DNEVI INSOLVENČNEGA PRAVA 2018 IN
E-gradivo


e-anketNI vprašalnik o posvetu


E-ANKETA


PREDAVATELJI

 
Marko Zaman

Stečajni upravitelj in odvetnik

Stečajni upravitelj in odvetnik, Odvetniška pisarna Zaman in partnerji d.o.o., predsednik Zbornice stečajnih upraviteljev

 
Dr. Nina Plavšak

Predavateljica

Predavateljica

 
Doc. dr. Gregor Dugar

Docent na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani

Docent na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani

 
Doc. dr. Jaka Cepec

Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani in Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti

Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani in Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti

 
Maja Lajevec

Predavateljica

Predavateljica

 
Mateja Levstek

Višja sodnica na Višjem sodišču v Ljubljani

Višja sodnica na Višjem sodišču v Ljubljani

 
Mag. Damjan Orož

Višji sodnik na Višjem sodišču v Ljubljani

Višji sodnik na Višjem sodišču v Ljubljani


KOTIZACIJA IN PRIJAVA


Na podlagi prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku.
Kotizacijo lahko poravnate tudi pred prejemom računa na IBAN SI56 0292 1008 9918 850 (NLB, d. d. Ljubljana), sklic na št. 4207-matična št. plačnika.


Ugodnost za člane Zbornice upraviteljev Slovenije!

Člani Zbornice upraviteljev Slovenije lahko izkoristite 10% popust pri kotizaciji. Ob prijavi na posvet vpišite kodo DIP-ZUS.

V ceno ni vključen ddv.


Kotizacija za študente

Kotizacija za študente znaša 60 eur (v ceno ni ključen ddv). Velja za študente 1. in 2. bolonjske stopnje z veljavnim statusom za tekoče študijsko leto. Le tega ob prijavi pošljete po e-pošti na naslov prijave@planetgv.si.


FOTO UTRINKI Z DNEVOV INSOLVENČNEGA PRAVA 2017ORGANIZATORJI


Sponzor

Uradna kava

Medijski pokrovitelj


LOKACIJA

Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani

Poljanski nasip 2
1000 Ljubljana


T: 080 33 44
E: izobrazevanje@planetgv.si

Možnost parkiranja

Na voljo so vam parkirne hiše v bližini Pravne fakultete Univerze v Ljubljani,
Parkirna hiša Kapitelj, Parkirna hiša Komenskega, Parkirna hiša Kongresni trg.