Dnevi insolvenčnega prava 2017


25. in 26. januar 2017


Ljubljana, Slovenija

Pravna fakulteta, rdeča dvorana

Refinanciranje z odkupom terjatev kot način prestrukturiranja in stečajni postopki

Dnevi insolvenčnega prava 2017 izpostavljajo dve temi: refinanciranje z odkupom terjatev kot način prestrukturiranja in stečajne postopke.

Tako bo prvi dan osredotočen na postopke prestrukturiranja, s poudarkom na refinanciranju z odkupom terjatev kot enem od načinov prestrukturiranja. Najprej bo govora o ocenjevanju vrednosti terjatev, saj je ustrezna ocena nujna predpostavka za pravilno postopanje pri tem načinu prestrukturiranja. V nadaljevanju bosta priznani odvetnik in strokovnjak iz ene od bank na podlagi izkušenj v številnih postopkih prestrukturiranja prikazala dobre prakse, ki so se izoblikovale, predstavljen pa bo tudi odkup hipotekarnih terjatev kot način »plačila« kupnine za nepremičnino. Prvi dan se bo zaključil z okroglo mizo o pravnih vprašanjih v zvezi s prenosom terjatev, zavarovanih z zastavno pravico.


Kmalu bo minilo prvo desetletje instituta osebnega stečaja v naši ureditvi, še vedno pa budi dileme v praksi. Vprašanja, povezana z odpustom obveznosti v postopku osebnega stečaja ter razmerjem med tem postopkom in izvršbo, bodo strokovnjaki obravnavali drugi dan dogodka. V nadaljevanju bosta predstavljena sodna praksa v teh postopkih in pa uveljavljanje izločitvene pravice v stečajnem postopku, tudi drugi dan posveta pa se bo končal z okroglo mizo, tokrat na temo procesnega položaja stranke in materialnopravnih udeležencev v stečajnem postopku.


Posvet je namenjen vsem strokovnim profilom, ki v različnih vlogah sodelujejo v postopkih zaradi insolventnosti: odvetnikom, odvetniškim kandidatom in pripravnikom, stečajnim upraviteljem, sodnikom in strokovnim sodelavcem na sodiščih, notarjem in finančnikom ter seveda upnikom in dolžnikom, pridobljena znanja pa bodo koristna tudi študentom pravnih in ekonomsko-poslovnih fakultet. Zasnovan je s poudarkom na prikazu izkušenj in dobrih praks pri izvajanju prestrukturiranja in postopkov zaradi insolventnosti.


Vabljeni, da se nam pridružite – 25. in 26. januarja 2017 v Ljubljani –, saj boste na posvetu dobili odgovore na vprašanja, ki bremenijo vaše vsakdanje poslovanje, predvsem pa boste opozorjeni tudi na dileme in težave, ki se jim morate v kar največji meri izogniti; dobili jih boste skupaj z napotki, kako se jim izogniti, da boste pri svojem delu čim bolj uspešni.


Organizatorji:
Pravna fakulteta v Ljubljani, Planet GV, Tax-Fin-Lex in Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani

Program

SREDA, 25. januar
8.30 - 9.00

Registracija udeležecev

9.00 - 9.15

Uvodni pozdrav organizatorjev

REFINANCIRANJE Z ODKUPOM TERJATEV KOT NAČIN PRESTRUKTURIRANJA

9.15 - 10.30

Ocenjevanje vrednosti terjatev

Nevenka Kržan, direktorica in senior partnerka, KPMG Slovenija


10.30 - 10.45

R a z p r a v a

10.45 - 11.00

Odmor

11.00 - 11.45

Poslovni model banke pri refinanciranju z odkupom terjatev

Marko Ninčevič, izvršni direktor za področje tveganj, Gorenjska banka d.d.


11.45 - 12.15

Refinanciranje z odkupom terjatev kot eden izmed načinov refinanciranja gospodarske družbe – pravno ekonomski pogled

Dr. Jaka Cepec, docent, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani


12.15 - 12.30

R a z p r a v a

12.30 - 12.35

Uporaba portala Tax-Fin-Lex na področju insolvenčnega prava

Tax-Fin-Lex, d.o.o.


12.35 - 14.00

Odmor za kosilo

14.00 - 15.15

Izvedba refinanciranja z odkupom terjatev, primer dobre prakse

Marko Zaman, stečajni upravitelj in odvetnik, Odvetniška pisarna Zaman d.o.o., predsednik Zbornice stečajnih upraviteljev


15.15 - 15.30

R a z p r a v a

15.30 - 15.45

Odmor

15.45 - 16.15

Odkup hipotekarnih terjatev kot način »plačila« kupnine za nepremičnino

Dr. Nina Plavšak

16.15 - 17.30

OKROGLA MIZA: Pravna vprašanja v zvezi s prenosom terjatev, zavarovanih z zastavno pravico

Moderator: dr. Nina Plavšak

Udeleženci: mag. Jana Petrič, višja sodnica na Višjem sodišču v Kopru (sodna praksa zemljiškoknjižnih sodišč v zvezi s prenosom terjatev), odvetnik Marko Zaman, stečajni upravitelj in odvetnik, Odvetniška pisarna Zaman, d.o.o., dr. Gregor Dugar, docent na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, dr. Jaka Cepec, docent na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani.

ČETRTEK, 26. januar

STEČAJNI POSTOPKI

9.00 - 10.15

Odpust obveznosti v postopku osebnega stečaja

Mateja Levstek, višja sodnica na Višjem sodišču v Ljubljani


10.15 - 10.30

R a z p r a v a

10.30 - 10.45

Odmor

10.45 - 11.30

Razmerje med postopkom osebnega stečaja in izvršbo

Mag. Damjan Orož, višji sodnik na Višjem sodišču v Ljubljani


11.30 - 12.15

Sodna praksa v postopkih osebnega stečaja

Maja Lajevec


12.15 - 12.30

R a z p r a v a

12.30 - 14.00

Odmor za kosilo

14.00 - 15.15

Uveljavljanje izločitvene pravice v stečajnem postopku

Dr. Nina Plavšak

15.15 - 15.30

R a z p r a v a

15.30 - 15.45

Odmor

15.45 - 17.15

OKROGLA MIZA: Procesni položaj stranke in materialnopravni udeleženci v stečajnem postopku

Moderator: dr. Nina Plavšak

Udeleženci: mag. Damjan Orož, višji sodnik na Višjem sodišču v Ljubljani (pravica predkupnega upravičenca do pritožbe proti sklepu o soglasju k prodajni pogodbi), Aljaž Perme, sekretar, Direktorat za zakonodajo s področja pravosodja, Ministrstvo za pravosodje (odločba Ustavnega sodišča o vročitvi družbeniku), Mateja Levstek, višja sodnica na Višjem sodišču v Ljubljani, Vladimir Balažic, vrhovni sodnik svetnik, vodja Gospodarskega oddelka Vrhovnega sodišča RS, dr. Lojze Ude, zaslužni profesor Univerze v Ljubljani, direktor Inštituta za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani.

Predavatelji

 
dr. Nina Plavšak

dr. Nina Plavšak

 
Dr. Lojze Ude

​zaslužni profesor

Zaslužni profesor Univerze v Ljubljani, direktor Inštituta za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani

 
Nevenka Kržan

direktorica in senior partnerka

Direktorica in senior partnerka, KPMG Slovenija

 
Marko Zaman

stečajni upravitelj in odvetnik

Stečajni upravitelj in odvetnik, Odvetniška pisarna Zaman d.o.o., predsednik Zbornice stečajnih upraviteljev

 
Mateja Levstek

višja sodnica

Višja sodnica na Višjem sodišču v Ljubljani

 
Vladimir Balažic

vrhovni sodnik

Vrhovni sodnik svetnik, vodja Gospodarskega oddelka Vrhovnega sodišča RS

 
dr. Jaka Cepec

docent

Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani

 
dr. Gregor Dugar

docent

Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani

 
mag. Damjan Orož

višji sodnik

Višji sodnik na Višjem sodišču v Ljubljani

ZAKON O FINANČNEM POSLOVANJU, POSTOPKIH ZARADI INSOLVENTNOSTI IN PRISILNEM PRENEHANJU (ZFPPIPP),
Z NOVELO ZFPPIPP-G

Knjiga vključuje besedilo zakona, v katerem so pregledno označene vse spremembe in dopolnitve na podlagi posameznih novel. Za vsako od njih so navedeni tudi podatki o začetku njene uporabe in razmerjih, za katera se uporablja.

NE SPREGLEJTE! Naročite knjigo ob prijavi na Dneve insolvenčnega prava 2017 in si pridobide 10-odstotni popust na kotizacijo.

VEČ O KNJIGI IN NAROČILO

ZAKON O FINANČNEM POSLOVANJU, POSTOPKIH ZARADI INSOLVENTNOSTI IN PRISILNEM PRENEHANJU (ZFPPIPP),
Z NOVELO ZFPPIPP-G

Knjiga vključuje besedilo zakona, v katerem so pregledno označene vse spremembe in dopolnitve na podlagi posameznih novel. Za vsako od njih so navedeni tudi podatki o začetku njene uporabe in razmerjih, za katera se uporablja.

NE SPREGLEJTE! Naročite knjigo ob prijavi na Dneve insolvenčnega prava 2017 in si pridobide 10-odstotni popust na kotizacijo.

VEČ O KNJIGI IN NAROČILO

Kotizacija in prijava

Na podlagi prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku. Kotizacijo lahko poravnate tudi pred prejemom računa na IBAN SI56 0292 1008 9918 850 (Nova Ljubljanska banka, d.d., Ljubljana), sklic na št. 004062-matična št. plačnika.

Lokacija

Pravna fakulteta Univerza v Ljubljani

Poljanski nasip 2
1000 Ljubljana


T: 080 33 44
E: izobrazevanje@planetgv.si