XVI. Dnevi delovnega prava in socialne varnosti


8. in 9. junija 2017


Portorož, Slovenija

GH Bernardin

Pridružite se nam na tradicionalnem,
XVI. kongresu Dnevi delovnega prava in socialne varnosti!


Skupaj z vami bomo ustvarjali široko platformo za spodbujanje naprednih delovnopravnih in socialnopravnih študij ter izmenjavo idej, znanja in izkušenj med akademsko sfero in prakso o temah, ki so vroče in aktualne za strokovno in tudi širšo javnost!


Dostojni delovni in življenjski pogoji za vse


Osrednji dogodek slovenske akademske skupnosti in strokovnjakov na področju delovnega in socialnega prava - slovenski kongres XVI. Dnevi delovnega prava in socialne varnosti, Portorož 2017 – bo potekal pod sloganom »Dostojni delovni in življenjski pogoji za vse«.

Z naraščanjem novih nestandardnih oblik dela in vedno večjega števila prekarnih delavcev, se je tudi širša javnost začela zanimati za vprašanje, na katerega delovnopravna stroka že desetletje opozarja in išče rešitve: kako delovnopravno varstvo in koncept dostojnega dela razširiti tudi na te nove, negotove oblike dela. Delovno pravo je namreč v stoletnem razvoju oblikovalo koncept dostojnega dela, ki se je v praksi potrdil kot učinkovit način za zagotavljanje dostojnih delovnih in življenjskih pogojev za večino prebivalstva, ki si sredstva za preživljanje pridobivajo z odvisnim delom.

Dograjevanje delovnega prava mora slediti novim izzivom, kar velja tudi glede sistemov socialne varnosti, ki so z delovnim pravom nerazdružljivo povezani in medsebojno soodvisni.

Za stroko in prakso so zanimiva vprašanja:

 • kako v času stalne digitalne dosegljivosti delavcev urejati in omejevati delovni čas;
 • v kakšnem obsegu zagotavljati pravice in načelo enake obravnave glede na redno zaposlene delavce v primeru agencijskega dela, študentskega dela, samozaposlitev in drugih nestandardnih oblikah dela;
 • kakšne spremembe za podjetja in napotene delavce prinašata nov zakon in predlog revizije direktive o napotitvah delavcev v okviru čezmejnega opravljanja storitev v EU;
 • kako izboljšati gmotni položaj upokojencev in kaj prinaša novela ZPIZ-2C;
 • kakšno naj bi bilo enotno evropsko zavarovanje za brezposelnost;
 • ali bo zdravstvena reforma izboljšala dostop do zdravstvenih storitev;
 • kakšne odgovore ponujata novejša sodna praksa Sodišča EU in slovenskih sodišč.
 • V ospredju bodo torej teme, ki bodo najbolj zaznamovale letošnje dogajanje na področju trga dela in socialne varnosti.

  Organizatorji tudi letos pričakujemo široko strokovno razpravo vodilnih slovenskih strokovnjakov in več kot 300 udeležencev.

  Vljudno vabljeni, da se nam pridružite na XVI. Dnevih v Portorožu!

  Dr. Katarina Kresal Šoltes, predsednica organizacijskega odbora

  Inštitut za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani

  Četrtek, 8.junij
  8.45 – 9.45

  Sprejem udeležencev

  9.45 – 10.00

  Uvodni nagovor

  Plenum: DOGRAJEVANJE DELOVNEGA PRAVA
  10.00 -11.30

  vodi: Barbara Kresal

  Peter Pogačar: Zagotavljanje dostojnih delovnih pogojev v luči naraščanja različnih oblik dela

  prof.dr. Darja Senčur Peček: Delovni čas v dobi stalne dosegljivosti

  prof.dr. Barbara Kresal: Novosti sodne prakse SEU glede dela za določen čas, delovnega časa, prepovedi diskriminacije in kolektivnih dopustov

  11.30 - 12.00

  Odmor

  12.00 - 13.30

  dr. Katarina Kresal Šoltes: Razmejitev obveznosti med agencijo in uporabnikom agencijskega dela ter načelo enake obravnave- je lahko model tudi za druge nestandardne oblike dela?

  mag. Nina Scortegagna Kavčnik: Plačilo in drugi pravni vidiki študentskega dela

  Jakob Krištof Počivavšek: Redefinicija odpovednih razlogov ali kaj je nesposobnost delavca

  Andrej Tomšič: Meje delodajalčevega nadzora delavcev

  13.30-15.30

  Odmor za kosilo

  Skupno kosilo za udeležence kongresa, restavracija GH Bernardin

  PLENUM: SOCIALNA VARNOST
  15.30 - 17.00

  vodi: prof.dr. Grega Strban

  prof.dr. Grega Strban: Novosti v obveznem zdravstvenem zavarovanju

  Marijan Papež: Gmotni položaj upokojencev- pravna vprašanja in novela ZPIZ-2C

  Damjana Šarčevič: Evropsko zavarovanje za brezposelnost

  17.00 - 17.15

  Odmor

  17.15 - 18.45

  OKROGLA MIZA:
  ZDRAVSTVENA REFORMA - Kako izboljšati dostop do zdravstvenih storitev

  Sodelujejo:

  prof. dr. Grega Strban, vodja omizja (Pravna fakulteta UL)

  Milojka Kolar Celarc (ministrica za zdravje)

  doc. dr. Zdenka Čebašek Travnik (predsednica Zdravniške zbornice Slovenije)

  Marjan Sušelj (generalni direktor ZZZS)

  mag. Irena Žagar (vrhovna sodnica na VSRS)

  19.00

  Zaključek prvega dne ob kozarcu šampanjca

  Cocktail Lounge

  21.00

  Družabni večer: Cocktail party

  v klubu News Cafe

  Petek, 9. junij
  PLENUM: NAPOTENI DELAVCI - POSTED WORKERS
  9.30 - 11.30

  vodi: doc.dr. Luka Tičar

  prof. dr. Martin Risak: The relevance pay and time in matters of posting of workers- some thoughts on the draft directive on posting of workers COM (2016) 128 final

  doc. dr. Luka Tičar: Izbrana vprašanja glede napotitve delavcev in njihovega položaja

  mag. Jurij Snoj: Kakšne novosti prinaša Zakon o čezmejnem izvajanju storitev za podjetja in napotene delavce

  11.30 - 12.00

  Odmor

  PLENUM: PREGLED USTAVNOSODNE IN SODNE PRAKSE
  12.00 -13.30

  vodi: doc. dr. Etelka Korpič Horvat

  doc. dr. Etelka Korpič Horvat: Odločanje ustavnega sodišča o ustavnih pritožbah iz podorčja delovnih sporov v obdobju 2014-2016

  doc. dr. Špelca Mežnar: Odškodninska odgovornost delodajalca za škodo, ki je posledica naključja ali ravnanja tretjega

  Borut Vukovič: Formalni in vsebinski pogoji za zakonitost odpovedi

  13.30 - 14.00

  Odmor

  14.00 - 15.30

  Marjanca Lubinič: Vračilo preveč izplačanih plač

  mag. Biserka Kogej Dmitrovič: Vpliv sprememb ZPP na uveljavljanje pravic pred delovnimi in socialnimi sodišči

  as. Primož Rataj: Primerjalni pregled dobrih praks vrhovnih sodišč v državah EU z vidika možne uporabe v delovnih in socialnih sporih

  15.30 - 16.00

  Razprava in zaključek kongresa

  Tradicionalni, že 16. kongres vam prinaša:


  • bogat program v vročimi temami
  • analitični pregled zakonodaje ter sodne prakse ustavnega, vrhovnega in višjega delovnega in socialnega sodišča
  • vrhunsko predavateljsko zasedbo - vodilni slovenski delovni in socialni pravniki iz vseh treh slovenskih univerz in raziskovalnih inštitutov, visoki predstavniki izvršilne in sodne oblasti ter socialnih partnerjev
  • najširšo platformo za izmenjavo idej, znanja in izkušenj med akademsko sfero, prakso in socialnimi partnerji
  • prijetno obkongresno druženje ob skupnem kosilu za udeležence kongresa in na večernem dogodku
  • znanstveno in strokovno revijo za delovno in socialno pravo, Delavci in delodajalci.

   Program kongresa je v pripravah in bo objavljen v prihodnje.


  Kongres organiziramo:

  Inštitut za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, Društvo za delovno pravo in socialno varnost in Planet GV
  v sodelovanju s Pravno fakulteto Univerze v Ljubljani ter Inštitutom za delovna razmerja in socialno varnost Pravne fakultete v Mariboru


  ORGANIZACIJSKI ODBOR

  dr. Katarina Kresal Šoltes, predsednica organizacijskega odbora (raziskovalka in namestnica direktorja Inštituta za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani),

  prof. dr. Mitja Novak (direktor Inštituta za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani),

  Karim Bajt Učakar, dipl.ekon.un (Inštitut za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani),

  prof. dr. Barbara Kresal (profesorica na Fakulteti za socialno delo in raziskovalka na Inštitutu za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, članica Evropskega odbora za socialne pravice Sveta Evrope),

  prof. dr. Grega Strban (profesor in prodekan na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani in predsednik Društva za delovno pravo in socialno varnost),

  prof. dr. Polonca Končar (profesorica na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani),

  prof.dr. Darja Senčur Peček (profesorica na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru),

  doc. dr. Luka Tičar (docent na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani),

  mag. Nataša Belopavlovič (Praktika, Zavod za preučevanje delovnih razmerij),

  Monika Zalokar (Planet GV d.o.o.).

  Kotizacija in prijava

  Kotizacija vključuje:
  udeležbo na kongresu, znanstveno revijo Delavci in delodajalci, okrepčila med odmori in skupno kosilo prvi dan kongresa.

  Na podlagi prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku. Kotizacijo lahko poravnate tudi pred prejemom računa na transakcijski račun Planet GV, d.o.o. - IBAN SI56 0292 1008 9918 850 (NLB d.d., Trg republike 3, Ljubljana), sklic na št. 4107-matična številka plačnika.

  ________________________________

  Člani Inštituta za delo pri Pravni Fakulteti v Ljubljani so upravičeni do znižane kotizacije (brez DDV):

  kotizacija 1: 265 EUR za zgodnje prijave do 30.4.2017

  kotizacija 2: 315 EUR za prijave po 30.4.2017

  Člani IDPF znižano kotizacijo uveljavljajo izključno preko prijave na inst.delo@pf.uni-lj.si.


  Medijski partnerji

  Uradna kava kongresa

  Sponzorji


  Utrinki s kongresa


  Lokacija

  Hoteli Bernardin, d.d.

  Obala 2
  6320 Portorož

  T: 05 690 70 00
  F: 05 690 70 10

  E: booking@bernardingroup.si

  W: www.bernardingroup.si


  Hotelske rezervacije in plačilo hotelskih storitev urejate z izbranim hotelom, ne z organizatorjem.  CENIK HOTELSKIH STORITEV - HOTELI BERNARDIN

  Cene vključujejo: nočitev z zajtrkom in DDV. Turistična taksa znaša 1,27 EUR na osebo na dan in ni vključena v ceno. Dodatno se zaračuna še strošek prijavnine - 1 € na vsakega gosta, ne glede na dolžino bivanja.
  Dodaten 10-odstotni popust na bivanje dve ali več noči!

  Več informacij o drugih možnostih nočitve v Portorožu na spletni strani www.portoroz.si.

  Hotel Enoposteljna soba Dvoposteljna soba (na osebo)
  GH Bernardin***** 140 € 85 €
  Hotel Histrion**** 110 € 60 €
  Hotel Vile Park*** 80 € 45 €