• 8.00

  1

  Registracija udeležencev

 • 9.00

  Uvodni nagovor organizatorjev

 • 3

  POSTOPKI PRESTRUKTURIRANJA IN DIREKTIVA (EU) 2019/1132

 • 9.15

  Insolventnost, kapitalska neustreznost in »grozeča« insolventnost

  prof. dr. Marko Simoneti, profesor na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani
 • 10.00

  Kako lahko razumno in smotrno uskladimo ureditev postopkov prestrukturiranja z Direktivo (EU) 2019/1132?

  dr. Nina Plavšak
 • 10.45

  6

  Odmor za kavo in druženje

 • 11.15

  Absolutna ali relativna prednost v postopkih prestrukturiranja?

  doc. dr. Jaka Cepec, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani in Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti
 • 12.00

  Razprava o vseh temah sekcije

 • 12.30

  9

  Odmor za skupno kosilo

 • 10

  STROŠKI STEČAJNEGA POSTOPKA

 • 13.30

  Katere storitve vključuje nagrada upravitelja in cena katerih storitev je lahko strošek stečajnega postopka

  Dr. Damjan Orož, višji sodnik na Višjem sodišču v Ljubljani
 • 14.15

  Katere transakcijske stroške pri prodaji premoženja lahko upravitelj prevali na kupca

  Tadeja Zima Jenull, višja sodnica na Višjem sodišču v Ljubljani
 • 15.00

  13

  Odmor za kavo in druženje

 • 15.30

  14

  Kritična analiza sodne prakse o stroških postopka

  Mateja Levstek, višja sodnica na Višjem sodišču v Ljubljani
 • 16.15

  15

  Razprava o vseh temah sekcije

 • 17.00

  16

  Zaključek prvega dne posveta

 • 1

  POLOŽAJ UPRAVITELJA V POSTOPKIH ZARADI INSOLVENTNOSTI

 • 9.00

  Položaj upravitelja po Direktivi (EU) 2019/1132 in nemška praksa

  dr. Daniel Berger, Managing Director of Verband Insolvenzverwalter Deutschlands e. V.” (VID) (Registered Association of lnsolvency Administrators)
 • 9.45

  Kako bi bilo smotrno urediti položaj upravitelja v naši ureditvi

  Marko Zaman, stečajni upravitelj in odvetnik, Odvetniška pisarna Zaman in partnerji d.o.o.
 • 10.30

  Okrogla miza: Položaj in nagrade upraviteljev

  vodi: dr. Nina Plavšak
 • 11.00

  5

  ODMOR za kavo in druženje

 • 11.30

  Gospodarska gibanja – makroekonomska slika Slovenije

  mag. Velimir Bole
 • 12.15

  7

  Odmor za skupno kosilo

 • OSEBNI STEČAJ IN STEČAJ ZAPUŠČINE

 • 13.30

  Ali se osebni stečaj v primeru smrti nadaljuje kot stečaj zapuščine?

  Dr. Nina Plavšak
 • 14.00

  Izterjava osebnih prejemkov v postopku osebnega stečaja

  Maja Lajevec
 • 14.45

  11

  Izterjava osebnih prejemkov v tujini

  Doc. dr. Gregor Dugar, docent na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani
 • 15.30

  12

  Razprava o vseh temah sekcije

 • 16.15

  13

  Zaključek posveta