Nina Plavšak

Vodja programskega odbora

Vodja programskega odbora

Tema govora

Kako lahko razumno in smotrno uskladimo ureditev postopkov prestrukturiranja z Direktivo (EU) 2019/1132?

Četrtek – januar 23. | 10:00

Okrogla miza: Položaj in nagrade upraviteljev

Petek – januar 24. | 11:00

Ali se osebni stečaj v primeru smrti nadaljuje kot stečaj zapuščine?

Petek – januar 24. | 13:30