Za pravilno in uspešno delovanje

Delitev izkušenj na področju insolvenčnega prava s ciljem pravilnega in uspešnega odločanja!