DNEVI INSOLVENČNEGA
PRAVA 2019


24. in 25. januar 2019


Ljubljana, Slovenija

Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani


IZMENJAJTE IZKUŠNJE IN DOBRE PRAKSE V POSTOPKIH ZARADI INSOLVENTNOSTI

Dnevi insolvenčnega prava so osrednje srečanje s področja insolvence, ki se ga letno udeleži več kot 140 poslovnih, finančnih in pravnih strokovnjakov, odvetnikov, pravnikov, sodnikov iz okrožnih, višjih ter vrhovnega sodišča, stečajnih upraviteljev in vodij pravnih služb.

Program Dnevov insolvenčnega prava je odsev aktualnih izzivov s področja insolvence. S predavanji in okroglimi mizami oblikujemo priporočila, strokovne odzive, pristope in rešitve kako ravnati v aktualnih primerih in se odzivati na pričakovano problematiko.PROGRAM

Četrtek, 24. januar 2019
8.00–9.00

Registracija udeležencev

9.00–9.15

Uvodni nagovor organizatorjev

PRESTRUKTURIRANJE ZAVAROVANIH TERJATEV; PREPLETENI POLOŽAJI ZAVAROVANJA NA VEČ PREDMETIH IN V RAZLIČNIH VRSTNIH REDIH

9.15–10.00

Prisilno prestrukturiranje zavarovanih terjatev v postopku prisilne poravnave, položaji zavarovanja iste terjatve na več predmetih in konkurenca upnikov
Dr. Nina Plavšak

10.00–10.45

Konkurenca med upniki pri zavarovanih terjatvah na več predmetih in v različnih vrstnih redih (case study)
Jakob Ivančič, odvetnik, Odvetniška družba Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji o.p., d.o.o.

10.45–11.00

Odmor za kavo in druženje

11.00–11.45

Prisilno prestrukturiranje zavarovanih terjatev v postopku prisilne poravnave; prepleteni položaji zavarovanja na več predmetih in v različnih vrstnih redih (case study)
Marko Zaman, stečajni upravitelj in odvetnik, Odvetniška pisarna Zaman in partnerji d.o.o.

11.45–12.15

Razprava o vseh temah sekcije

12.15–13.30

Odmor za skupno kosilo

OVREDNOTENJE PODJETNIŠKEGA TVEGANJA V POSTOPKU OSEBNEGA STEČAJA

13.30–14.15

Položaj podjetnika z zornega kota podjetniškega tveganja in kot samozaposlene osebe
Doc. dr. Jaka Cepec, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani in Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti

14.15–14.45

Odpust obveznosti in terjatve iz naslova neplačanih prispevkov podjetnika
Maja Lajevec

14.45–15.00

Razprava

15.00–15.15

Odmor za kavo in druženje

15.15–16.00

Vsebina standarda vestnega in poštenega dolžnika v luči podjetniškega tveganja
Mag. Damjan Orož, višji sodnik na Višjem sodišču v Ljubljani

16.00–16.45

Prevzem podjetniškega tveganja ni enak prevzemanju nesorazmernih obveznosti
Doc. dr. Gregor Dugar, docent na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani

16.45–17.15

Razprava

Petek, 25. januar 2019

PRODAJA PREMOŽENJA V STEČAJU IN DAVKI

9.00–9.45

Davki v zvezi s prodajo premoženja v stečaju
Mag. Tanja Urbanija, davčna svetovalka, BDO Slovenija

9.45–10.30

Določitev cene in kupnine, prevalitev davkov na kupca in upoštevanje davkov pri razdelitvi posebne stečajne mase
Dr. Nina Plavšak

10.30–11.00

Odmor za kavo in druženje

11.00–11.45

Dohodnina in davek od kapitalskega dobička v osebnem stečaju
Tjaša Langel, vodja Sektorja za predizvršbeni postopek, Generalni finančni urad, FURS

11.45–12.15

Razprava o vseh temah sekcije

12.15–13.30

Odmor za skupno kosilo

RAZVOJ INSOLVENČNEGA PRAVA

13.30–14.15

Gospodarska gibanja makroekonomska slika Slovenije

mag. Velimir Bole, EIPF, ekonomski institut d.o.o.

14.15–15.00

Sodobni trendi v insolvenčnih postopkih po svetu
Doc. dr. Jaka Cepec, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani in Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti

15.00–16.30

OKROGLA MIZA: Ocena učinkovitosti ZFPPIPP v luči zadnje gospodarske krize
Moderatorka: dr. Nina Plavšak

Udeleženci:

  • doc. dr. Jaka Cepec, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani in Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti,
  • doc. dr. Gregor Dugar, docent na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani,
  • mag. Uroš Ilić, odvetnik specialist, Odvetniška družba Ilić & Partnerji o.p. d.o.o.,
  • Aljaž Perme, sekretar na Ministrstvu za pravosodje,
  • Marko Zaman, stečajni upravitelj in odvetnik, Odvetniška pisarna Zaman in partnerji d.o.o.

Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa.

PREDSTAVITEV PROGRAMA

Na Dnevih insolvenčnega prava 2019 bomo obravnavali več tematskih sklopov, pri katerih se v praksi pogosto porajajo dileme oziroma pravna vprašanja.

Pri prestrukturiranju zavarovanih terjatev v postopkih zaradi insolventnosti ali zunaj njih so nastali in še nastajajo prepleteni položaji, pri katerih so terjatve upnikov zavarovane na več predmetih in v različnih vrstnih redih. Zato bo dopoldanski del prvega dne osredotočen na obravnavo teh položajev in odgovorov na vprašanja, povezana s konkurenco med upniki pri teh položajih. Poglobljeno bodo razložena pravila ZFPPIPP, SPZ in OZ, ki se uporabljajo za te položaje. Njihova uporaba bo prikazana tudi na študiji dveh bolj zapletenih položajev iz prakse.

Samostojni podjetnik posameznik pri svojem poslovanju prevzema podjetniško tveganje (ne)uspeha podjema, ki ga v primeru, če se uresniči, lahko privede do osebnega stečaja. Hkrati ima položaj samozaposlene osebe, ki mora tudi zase plačevati vse davke in prispevke, ki jih za zaposlence plačuje delodajalec. Enako podjetniško tveganje (ne)uspeha podjema prevzame tudi družbenik družbe z omejeno odgovornostjo, če prevzame poroštvo za družbine obveznosti. V popoldanskem delu prvega dne bomo obravnavali različne vidike pravilnega pravnega ovrednotenja podjetniškega tveganja v postopku osebnega stečaja zlasti pri odločanju in učinkih odpusta obveznosti.

Prodaja premoženja v stečaju
povzroči nastanek različnih davčnih obveznosti. Zato se bomo v dopoldanskem delu drugega dne ukvarjali s tem, (1) katere vrste transakcijskih in drugih davkov nastanejo glede na različne mogoče položaje, (2) kako lahko stečajni dolžnik kot prodajalec plačilo teh davkov prevali na kupca in kakšna je v zvezi s tem razlika med ceno in kupnino.

Popoldanski del drugega dne je namenjen prikazu razvoja insolvenčnega prava in sodobnih trendov v svetu. Na okrogli mizi pa bodo priznani strokovnjaki prikazali svoja stališča o oceni učinkovitosti ZFPPIPP v luči zadnje gospodarske krize na podlagi statističnih podatkov, njihove primerjave s statistikami drugih držav in praktičnih izkušenj v postopkih zaradi insolventnosti.

Posvet Dnevi insolvenčnega prava je namenjen vsem strokovnim profilom, ki v različnih vlogah sodelujejo v postopkih zaradi insolventnosti: odvetnikom, odvetniškim kandidatom in pripravnikom, stečajnim upraviteljem, sodnikom in strokovnim sodelavcem na sodiščih, notarjem in finančnikom ter seveda upnikom in dolžnikom, pridobljena znanja pa bodo koristna tudi študentom pravnih in ekonomsko-poslovnih fakultet. Posebna pozornost bo namenjena praktičnim prikazom posameznih pravnih problemov in razlagi argumentov, s katerimi predavatelji utemeljujejo svoja stališča.

Vabljeni, da se nam pridružite – 24. in 25. januarja 2019 v Ljubljani –, saj boste na posvetu dobili odgovore na vprašanja, ki bremenijo vaše vsakdanje poslovanje, predvsem pa boste opozorjeni tudi na dileme in težave, ki se jim morate v kar največji meri izogniti; dobili jih boste skupaj z napotki, kako se jim izogniti, da boste pri svojem delu čim bolj uspešni.

Vabljeni!


dr. Nina Plavšak,
programski vodja

PREDAVATELJI

 
Marko Zaman

Stečajni upravitelj in odvetnik

Stečajni upravitelj in odvetnik, Odvetniška pisarna Zaman in partnerji d.o.o., predsednik Zbornice stečajnih upraviteljev

 
Dr. Nina Plavšak

Predavateljica

Predavateljica

 
doc. dr. Gregor Dugar

Docent na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani

Docent na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani

 
Doc. dr. Jaka Cepec

Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani in Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti

Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani in Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti

 
Maja Lajevec

Predavateljica

Predavateljica

 
Mag. Damjan Orož

Višji sodnik na Višjem sodišču v Ljubljani

Višji sodnik na Višjem sodišču v Ljubljani

 
mag. Tanja Urbanija

davčna svetovalka, BDO Slovenija

davčna svetovalka, BDO Slovenija

davčna svetovalka, BDO Slovenija


KOTIZACIJA IN PRIJAVA


Na podlagi prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku.
Kotizacijo lahko poravnate tudi pred prejemom računa na IBAN SI56 0292 1008 9918 850 (NLB, d. d. Ljubljana), sklic na št. 4292-matična št. plačnika.


Ugodnost za člane Zbornice upraviteljev Slovenije

Člani Zbornice upraviteljev Slovenije lahko izkoristite 10% popust pri kotizaciji. Ob prijavi na posvet vpišite kodo ZUS.
Z udeležbo na dogodku (oba dneva) pridobite 4 kreditne točke.


UGODNOST ZA ČLANE ODVETNIŠKE AKADEMIJE OZS

Člani Odvetniške akademije OZS lahko izkoristite 10% popust pri kotizaciji. Ob prijavi na posvet vpišite kodo ODVETNIŠKA AKADEMIJA.


UGODNOST ZA SODNIKE

Kotizacija za sodnike je 130 eur + ddv. Ob prijavi na posvet vpišite kodo SODNIK.


KOTIZACIJA ZA ŠTUDENTE

Kotizacija za študente znaša 60 eur (v ceno ni ključen ddv). Velja za študente 1. in 2. bolonjske stopnje z veljavnim statusom za tekoče študijsko leto. Le tega ob prijavi pošljete po e-pošti na naslov prijave@planetgv.si.

FOTO UTRINKI Z DNEVOV INSOLVENČNEGA PRAVA 2018ORGANIZATORJI

PARTNERJI

SPONZORJA


LOKACIJA

Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani
Poljanski nasip 2
1000 Ljubljana

T: 080 33 44
E: izobrazevanje@planetgv.si


Možnosti parkiranja

Na voljo so vam parkirne hiše v bližini Pravne fakultete Univerze v Ljubljani,
Parkirna hiša Kapitelj, Parkirna hiša Komenskega, Parkirna hiša Kongresni trg.