• 09.00

  Sprejem udeležencev

 • 10.00

  Uvodni nagovor izr. prof. dr. Barbare Kresal

  60 let Evropske socialne listine in 25 let Spremenjene Evropske socialne listine

10.15 – 13.30: PLENUM Z OKROGLO MIZO: Pravica do socialne varnosti v času epidemije in po njej

vodi prof. dr. Grega Strban
 • The right to social security in the time of pandemic – the German example

  prof. dr. Ulrich Becker
 • Pravica do socialne varnosti v času epidemije in po njej

  prof. dr. Grega Strban
 • Pravni in etični vidiki pravice do zdravljenja v času epidemije in pogled naprej

  doc. dr. Luka Mišič
 • 11.30

  Odmor

 • 12.00

  Okrogla miza z vabljenimi gosti o vplivu epidemije na socialna zavarovanja

  Marijan Papež, generalni direktor ZPIZ
  doc. dr. Tatjana Mlakar, generalna direktorica ZZZS
  Mitja Bobnar, generalni direktor ZRSZ
 • 13.30

  Odmor za kosilo

15.00 – 17.00: PLENUM: Vprašanja plačnega sistema in kolektivnega pogajanja

vodi: dr. Katarina Kresal Šoltes
 • Predlog Direktive EU o enakem plačilu žensk in moških: večja plačna transparentnost in učinkovitejši mehanizmi uveljavljanja

  izr. prof. dr. Barbara Kresal
 • Kakšna bo prihodnost plačnega sistema v javnem sektorju?

  Jakob Krištof Počivavšek
 • Plačilo in druga delovnopravna vprašanja platformskega dela v času epidemije – praksa tudi za naprej?

  izr. prof. dr. Valentina Franca
 • Ali nove oblike organizacije dela vplivajo na spremembo bistva stavke?

  zasl. prof. dr. Polonca Končar
 • Veljavnost, kvorum in druga vprašanja kolektivnih pogodb

  dr. Katarina Kresal Šoltes

10.00 – 12.00:  PLENUM: Delovna razmerja v dobi velikih podatkov in digitalizacije

     vodi: prof. dr. Darja Senčur Peček
 • Avtomatizirano odločanje in človekove pravice: od diskriminacije do družbenega sortiranja

  prof. dr. Aleš Završnik
 • Uporaba algoritmov na področju delovnih razmerij in socialne varnosti

  as. Sara Bagari
 • Varstvo zasebnosti delavca v dobi digitalizacije

  as. Aljoša Polajžar
 • Pravica do odklopa in druga pravna vprašanja upravljanja delovnega časa v dobi digitalizacije

  prof. dr. Darja Senčur Peček
 • 12.00

  Odmor

12.30 – 15.00:  PLENUM: Sodna praksa na področju delovnih in socialnih razmerij

      vodi: mag. Marijan Debelak
 • Pregled novejše sodne prakse Sodišča EU

  izr. prof. dr. Luka Tičar
 • Odločitvi VSRS v zvezi s sodbama Sodišča EU o vprašanjih za predhodno odločanje v delovnih sporih

  Marjana Lubinič
 • Novejša sodna praksa VSRS v delovnih in socialnih sporih

  Samo Puppis
 • Problematika poklicnega zavarovanja v luči sodne prakse VSRS

  mag. Marijan Debelak
 • 15.00 – 15.30

  Razprava in zaključek kongresa

Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa.