• 09.00

  Sprejem udeležencev

 • 10.00

  Uvodni nagovor

10.15 – 11.30: PLENUM: Aktualna vprašanja sistema socialne varnosti

vodi prof. dr. Grega Strban
 • Demografski trendi in medgeneracijska solidarnost v pokojninskem zavarovanju

  doc. dr. Andraž Rangus
 • Sistemska analiza PKP ukrepov

  doc. dr. Luka Mišič
 • Zavarovanje za dolgotrajno oskrbo – gradnik ali tujek v sistemu socialne varnosti?

  prof. dr. Grega Strban
 • 11.30

  Odmor

 • 12.00

  OKROGLA MIZA: Zakon o dolgotrajni oskrbi – (ne)izvedljiv v praksi?

  moderator: prof. dr. Grega Strban
  Vabljeni gostje:
  Marijan Papež, generalni direktor ZPIZ
  doc. dr. Tatjana Mlakar, generalna direktorica ZZZS
  doc. dr. Vera Grebenc, Fakulteta za socialno delo UL
  mag. Barbara Kobal Tomc, direktorica Inštituta RS za socialno varstvo
 • 13.30

  Odmor za kosilo v restavraciji hotela GH Bernardin

15.30 – 17.30: PLENUM: Evropsko delovno in socialno pravo ter njegova implementacija

vodi: prof. dr. Darja Senčur Peček
 • Direktiva o varstvu žvižgačev in predlog zakona o zaščiti prijaviteljev

  prof. dr. Darja Senčur Peček
 • Direktiva o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja ter pravica zahtevati prožne ureditve dela

  as. Sara Bagari
 • Kaj prinaša predlog direktive EU o platformnem delu?

  izr. prof. dr. Barbara Kresal
 • Izbrana vprašanja povezovanja sistemov socialne varnosti v luči zaposlovanja delavcev iz držav EU in tretjih držav

  as. Primož Rataj
 • 18.00

  Večerja v lastni režiji

 • 20.00

  Večerno druženje v News Cafe

9.30 – 11.30: PLENUM: Aktualna vprašanja sistema javnih uslužbencev

    vodi: doc. dr. Etelka Korpič Horvat
 • Avtonomni in heteronomni akti po ZJU

  prof. dr. Erik Kerševan
 • Ali je delovnopravni položaj javnega uslužbenca bolj varovan kot delovnopravni položaj delavca

  doc. dr. Etelka Korpič Horvat
 • Uveljavljanje pravnega varstva javnih uslužbencev v državni upravi in občinah pri delodajalcu

  Štefka Korade Purg
 • Pregled sodne prakse na področju javnih uslužbencev

  mag. Biserka Kogej Dmitrovič
 • 11.30

  Odmor

 • 12.00

  OKROGLA MIZA: Kako do učinkovitejšega socialnega dialoga?

  moderatorka: dr. Katarina Kresal Šoltes
  Vabljeni gostje:
  Lidija Jerkič, predsednica Zveze svobodnih sindikatov Slovenije
  Jakob Krištof Počivavšek, predsednik KSS Pergam
  Peter Pogačar, Ministrstvo za javno upravo
  Jože Smole, generalni sekretar Združenja delodajalcev Slovenije
  Mitja Gorenšček, izvršni direktor, Gospodarska zbornica Slovenije
  izr. prof. dr. Valentina Franca, Fakulteta za upravo UL
 • 13.30

  Odmor za prigrizek

14.00 – 16.00: PLENUM: Izbrana vprašanja ustavnosodne in sodne prakse

      vodi: mag. Marijan Debelak
 • Cepljenje kot pogoj za opravljanje dela – nekatera odprta vprašanja

  doc. dr. Špelca Mežnar
 • Delovnopravni položaj poslovodnih in vodilnih delavcev

  Marjana Lubinič
 • Prejemki javnih uslužbencev – novejša sodna praksa VSRS

  Samo Puppis
 • Novejša sodna praksa Vrhovnega sodišča v zvezi z denarnimi zahtevki

  mag. Marijan Debelak
 • 16.00

  Razprava in zaključek kongresa

Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa.