• 09.00

  Sprejem udeležencev

 • 10.15

  Uvodni nagovor: Luka Mesec, minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

10.30 – 12.00: Uvodno omizje: DOSTOJNO DELO IN JAVNI SISTEMI SOCIALNE VARNOSTI

moderatorja: prof. dr. Grega Strban in dr. Katarina Kresal Šoltes
Vabljeni gostje:
Luka Mesec, minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Marijan Papež, generalni direktor ZPIZ
dr. Erik Brecelj, Onkološki inštitut
Lidija Jerkič, državna svetnica in predsednica ZSSS
Mitja Gorenšček, državni svetnik in izvršni direktor GZS
 • 12.00

  Odmor za kosilo

14.00 – 15.30: Plenarna sekcija: PREDVIDENA PRENOVA SISTEMA SOCIALNE VARNOSTI

vodi: prof. dr. Grega Strban
 • Dostop do zdravstvenih storitev

  prof. dr. Grega Strban
 • Kaj nam prinašajo napovedi pokojninske reforme

  Marijan Papež
 • Možne izboljšave Zakona o dolgotrajni oskrbi

  doc. dr. Luka Mišič
 • 15.30

  Odmor

16.00 – 17.30: Plenarna sekcija: REFORMA PLAČNEGA SISTEMA V JAVNEM IN ZASEBNEM SEKTORJU

vodi: prof. dr. Polonca Končar
 • Makroekonomski pogled na plače v Sloveniji

  mag. Andreja Poje
 • Vladni predlogi za reformo plačnega sistema v javnem sektorju

  Peter Pogačar
 • Izzivi prenove plačnih sistemov javnega in zasebnega sektorja in kateri od njih so skupni

  Jakob Počivavšek
 • Problematika plač v novejši sodni praksi

  mag. Biserka Kogej Dmitrovič
 • 17.30

  Večerja v lastni režiji

 • 20.00

  Večerno druženje v News Cafe-ju

9.30 – 13.30: Plenarna sekcija: NOVA ZAKONODAJA IN IMPLEMENTACIJA V PRAKSI

    vodita: prof. dr. Darja Senčur Peček in dr. Igor Šoltes
 • Varstvo osebnih podatkov na novo – ali jih bomo (spet) znali varovati?

  Peter Pavlin
 • Žvižgači – jih znamo zaščititi?

  mag. Nina Koželj
 • 11.00

  Odmor

 • Evidentiranje delovnega časa po novem in novela ZDR-1

  Damjan Mašera
 • Tristrana delovna razmerja z vidika novejše sodne prakse in potrebnih zakonskih sprememb

  prof. dr. Darja Senčur Peček
 • Letni dopust z vidika pravice do nediskriminacijske obravnave, novejše sodne prakse ter potrebnih zakonskih sprememb

  dr. Katarina Kresal Šoltes
 • Sodna praksa glede prenehanja delovnega razmerja s predlogi za izboljšanje pravne ureditve

  mag. Marijan Debelak
 • 13.30

  Odmor za prigrizek

14.00 – 16.00: Plenarna sekcija: UMETNA INTELIGENCA IN DELOVNA RAZMERJA

    vodi: as. Sara Bagari
 • Tveganja pri uporabi umetne inteligence v delovnem razmerju in pravne rešitve

  as. Sara Bagari
 • Odškodninska odgovornost za uporabo umetne inteligence v delovnem razmerju

  doc. dr. Petra Weingerl
 • Praksa Informacijskega pooblaščenca glede varstva osebnih podatkov na področju delovnih razmerij

  mag. Andrej Tomšič
 • Vloga predstavnikov delavcev in delodajalcev pri uvajanju umetne inteligence v delovna razmerja ter primeri dobrih praks

  as. Aljoša Polajžar
 • 16.00

  Razprava in zaključek kongresa

Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa.