Zgodnja prijava - do vključno 14. 4. 2023

Kotizacija vključuje:

  • udeležbo na vseh predavanjih
  • znanstveno revijo Delavci in delodajalci z objavljenimi prispevki iz kongresa

V ceno ni vključen DDV.

Cena zgodnje prijave je na voljo le še do 15. 04. 2023

Enodnevna udeležba v živo

Kotizacija vključuje:

  • udeležbo na predavanjih 1.  ali 2. dne
  • znanstveno revijo Delavci in delodajalci z objavljenimi prispevki iz kongresa

V opombe napišite, kateri dan želite spremljati dogodek.

V ceno ni vključen DDV.

Udeležba preko spleta

Kotizacija vključuje:

  • spletno udeležbo na vseh predavanjih
  • elektronsko izdajo znanstveno revije Delavci in delodajalci z objavljenimi prispevki iz kongresa.

V ceno ni vključen DDV.

Za kolektivne člane Inštituta za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani veljajo članske kotizacije, ki so objavljene na spletni strani:

https://institut-delo.com/S30100/Aktualno


Prosimo, da kolektivni člani IDPF vašo prijavo posredujete na naslov Inštituta inst.delo@pf.uni-lj.si 

POGOJI PRIJAVE IN ODJAVE

Ugodnejše cene kotizacij veljajo ob prijavi in plačilu kotizacije do navedenega datuma.

Redne prijave sprejemamo do vključno petka, 19.5.2023.
Ob plačilu ugodnejše kotizacije po dogodku, odjava z dogodka ni možna, možna je zgolj zamenjava. V primeru neudeležbe je potrebno znesek rezervirane ugodnejše kotizacije poravnati v celoti.
Za vse ostale prijave je odjava z dogodka brez stroškov, možna do 4 delovne dni pred dogodkom do vključno petka, 19.5.2023.
V primeru odjave 3 delovne dni pred dogodkom, se obračuna administrativne stroške v višini 30 % kotizacije.
Pri poznejši odjavi ali v primeru, da odjava ni bila pisno poslana, je potrebno kotizacijo v celoti poravnati.

Odjava mora biti poslana v pisni obliki na naslov prijave@planetgv.si.