XXIII. Dnevi delovnega prava in socialne varnosti bodo potekali 30. in 31. 5. 2024 v Grand hotelu Bernardin, Portorož.
Dnevov se lahko udeležite v živo ali virtualno.

Zgodnja prijava - do vključno 19. 4. 2024

Kotizacija vključuje:

  • udeležbo na vseh predavanjih
  • znanstveno revijo Delavci in delodajalci z objavljenimi prispevki iz kongresa

V ceno ni vključen DDV.

Cena zgodnje prijave je na voljo le še do 19. 04. 2024

Enodnevna udeležba v živo

Kotizacija vključuje:

  • udeležbo na predavanjih 1.  ali 2. dne
  • znanstveno revijo Delavci in delodajalci z objavljenimi prispevki iz kongresa

V opombe napišite, kateri dan želite spremljati dogodek.

V ceno ni vključen DDV.

Udeležba preko spleta

Kotizacija vključuje:

  • spletno udeležbo na vseh predavanjih
  • elektronsko izdajo znanstveno revije Delavci in delodajalci z objavljenimi prispevki iz kongresa.

V ceno ni vključen DDV.

Za kolektivne člane Inštituta za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani veljajo članske kotizacije, ki so objavljene na spletni strani:

https://institut-delo.com/S30100/Aktualno


Prosimo, da kolektivni člani IDPF vašo prijavo posredujete na naslov Inštituta inst.delo@pf.uni-lj.si 

POGOJI PRIJAVE IN ODJAVE

Ugodnejše cene kotizacij veljajo ob prijavi in plačilu kotizacije do navedenega datuma.

Redne prijave sprejemamo do vključno petka, 25. 5. 2024.
Ob plačilu ugodnejše kotizacije po dogodku, odjava z dogodka ni možna, možna je zgolj zamenjava. V primeru neudeležbe je potrebno znesek rezervirane ugodnejše kotizacije poravnati v celoti.
Za vse ostale prijave je odjava z dogodka brez stroškov, možna do 4 delovne dni pred dogodkom do vključno petka, 25. 5. 2024.
V primeru odjave 3 delovne dni pred dogodkom, se obračuna administrativne stroške v višini 30 % kotizacije.
Pri poznejši odjavi ali v primeru, da odjava ni bila pisno poslana, je potrebno kotizacijo v celoti poravnati.

Odjava mora biti poslana v pisni obliki na naslov prijave@planetgv.si.