Ugodnejša prijava je na voljo do 15. julija 2021.

Zgodnja prijava (do 15.07.)

Kotizacija vključuje:

  • udeležbo na vseh predavanjih
  • znanstveno revijo Delavci in delodajalci z objavljenimi prispevki iz kongresa

V ceno ni vključen DDV.

Cena zgodnje prijave je na voljo le še do 15. 07. 2021

Enodnevna kotizacija

Kotizacija vključuje:

  • udeležbo na predavanjih 1. dne
  • znanstveno revijo Delavci in delodajalci z objavljenimi prispevki iz kongresa

V ceno ni vključen DDV.

Prosimo, da kolektivni člani Inštituta za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani vašo prijavo posredujete na naslov Inštituta.
https://institut-delo.com/S30100/Aktualno