Redna prijava

Kotizacija vključuje:

  • udeležbo na vseh predavanjih
  • znanstveno revijo Delavci in delodajalci z objavljenimi prispevki iz kongresa

V ceno ni vključen DDV.

Enodnevna kotizacija

Kotizacija vključuje:

  • udeležbo na predavanjih 1. dne
  • znanstveno revijo Delavci in delodajalci z objavljenimi prispevki iz kongresa

V ceno ni vključen DDV.

Prosimo, da kolektivni člani Inštituta za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani vašo prijavo posredujete na naslov Inštituta.
https://institut-delo.com/S30100/Aktualno

POGOJI PRIJAVE IN ODJAVE:

Ugodnejše cene kotizacij veljajo ob prijavi in plačilu kotizacije do navedenega datuma.
Ob plačilu ugodnejše kotizacije po dogodku, odjava z dogodka ni možna, možna je zgolj zamenjava. V primeru neudeležbe je potrebno znesek rezervirane ugodnejše kotizacije poravnati v celoti.
Za vse ostale prijave je odjava z dogodka brez stroškov, možna do 4 delovne dni pred dogodkom.
V primeru odjave 3 delovne dni pred dogodkom, se obračuna administrativne stroške v višini 30 % kotizacije.
Pri poznejši odjavi ali v primeru, da odjava ni bila pisno poslana, je potrebno kotizacijo v celoti poravnati.

Odjava mora biti poslana v pisni obliki na naslov prijave@planetgv.si.