Komu je kongres namenjen?

Znanstveno strokovni dogodek je namenjen povezovanju stroke, prakse, socialnih partnerjev in sodne prakse ter vseh, ki se srečujejo z delovnimi, uslužbenskimi in socialnimi razmerji.

Pridružite se vašim kolegom ob interaktivni izmenjavi pogledov na najvišjih strokovnih nivojih!

Kaj pridobite z udeležbo?

Bogat program

Kongres vam prinaša bogat program v vročimi temami, analitični pregled zakonodaje ter sodne prakse ustavnega, vrhovnega in višjega delovnega in socialnega sodišča ter vrhunsko predavateljsko zasedbo - vodilni slovenski delovni in socialni pravniki iz vseh treh slovenskih univerz in raziskovalnih inštitutov, visoki predstavniki izvršilne in sodne oblasti ter socialnih partnerjev.

Izmenjava izkušenj

Ponuja tudi najširšo platformo za izmenjavo idej, znanja in izkušenj med akademsko sfero, prakso in socialnimi partnerji.

 

Organizacijski odbor

 • prof. dr. Mitja Novak, direktor Inštituta za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani
 • dr. Katarina Kresal Šoltes, koordinatorka organizacijskega odbora, raziskovalka in namestnica direktorja Inštituta za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani
 • Karim Bajt Učakar, Inštitut za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani
 • izr. prof. dr. Barbara Kresal, izredna profesorica na Fakulteti za socialno delo Univerze v Ljubljani in raziskovalka na Inštitutu za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani
 • prof. dr. Grega Strban, redni profesor na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani in znanstveni svetnik na Pravni fakulteti Univerze v Johannesburgu, član Evropskega odbora za socialne pravice, predsednik Društva za delovno pravo in socialno varnost ter podpredsednik Svetovnega združenja za delovno pravo in socialno varnost (ISLSSL)
 • zasl. prof. dr. Polonca Končar, zaslužna profesorica na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani
 • prof. dr. Darja Senčur Peček, redna profesorica in prodekanica na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru
 • izr. prof. dr. Luka Tičar, izredni profesor na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani
 • mag. Nataša Belopavlovič, Praktika, Zavod za preučevanje delovnih razmerij
 • Peter Ribarič, direktor Planet GV d.o.o.


Ostali sodelujoči gostje in predavatelji

 • prof. dr. Valentina Prevolnik Rupel, ministrica za zdravje Republike Slovenije
 • Luka Mesec, minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Republike Slovenije
 • Marijan Papež, generalni direktor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
 • doc. dr. Tatjana Mlakar, generalna direktorica Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije
 • mag. Marijan Debelak, vrhovni sodnik svetnik, vodja Delovno socialnega oddelka na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije
 • Igor Feketija, državni sekretar na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
 • Peter Pogačar, generalni direktor Direktorata za javni sektor, Ministrstvo za javno upravo
 • Lidija Jerkič, državna svetnica in predsednica Zveze svobodnih sindikatov Slovenije
 • Mitja Gorenšček, državni svetnik in izvršni direktor Gospodarske zbornice Slovenije
 • Jakob Krištof Počivavšek, predsednik Konfederacije sindikatov Slovenije Pergam
 • Miro Smrekar, generalni sekretar Združenja delodajalcev Slovenije
 • dr. Erik Brecelj, predsednik Strateškega sveta za zdravstvo pri predsedniku vlade
 • prof. dr. Igor Švab, dekan Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani
 • doc. dr. Gregor Norčič, v.d. strokovnega direktorja UKC Ljubljana
 • izr. prof. dr. Valentina Franca, izredna profesorica na Fakulteti za upravo Univerze v Ljubljani
 • doc. dr. Luka Mišič, docent in prodekan na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani in raziskovalec Inštituta za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani
 • doc. dr. Barbara Rajgelj, docentka na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani
 • doc. dr. Andraž Rangus, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
 • as. Sara Bagari, mag. prava, asistentka na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani in raziskovalka na Inštitutu za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani
 • as. Katarina Kogej, mag. prava, LL.M, asistentka na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani
 • as. Aljoša Polajžar, mag. prava, asistent na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru
 • Katja Zabukovec Kerin, predsednica Društva za nenasilno komunikacijo
 • mag. Polona Grobelnik Jurjovič, uradnica za zvezo med Evropskih organom za delo (ELA) in Slovenijo

Organizacijska podpora

Peter Ribarič

DIREKTOR PLANET GV

peter@planetgv.si

Gregor Bajželj

SKRBNIK KLJUČNIH STRANK

gregor@planetgv.si

Klara Rogina

VODJA PROJEKTOV

klara.rogina@planetgv.si

Rezervirajte si svoje mesto na kongresu 2024