Komu je kongres namenjen?

Znanstveno strokovni dogodek je namenjen povezovanju stroke, prakse, socialnih partnerjev in sodne prakse ter vseh, ki se srečujejo z delovnimi, uslužbenskimi in socialnimi razmerji.
Pridružite se vašim kolegom ob interaktivni izmenjavi pogledov na najvišjih strokovnih nivojih!

Kaj pridobite z udeležbo?

Bogat program

Kongres vam prinaša bogat program v vročimi temami, analitični pregled zakonodaje ter sodne prakse ustavnega, vrhovnega in višjega delovnega in socialnega sodišča ter vrhunsko predavateljsko zasedbo – vodilni slovenski delovni in socialni pravniki iz vseh treh slovenskih univerz in raziskovalnih inštitutov, visoki predstavniki izvršilne in sodne oblasti ter socialnih partnerjev.

Izmenjava izkušenj

Ponuja tudi najširšo platformo za izmenjavo idej, znanja in izkušenj med akademsko sfero, prakso in socialnimi partnerji.

Pridružite se kolegom iz vse Slovenije – kongres ponuja bogat program, vrhunske predavatelje in vroče razprave!


Kongres organiziramo:

Inštitut za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, Društvo za delovno pravo in socialno varnost in Planet GV v sodelovanju s Pravno fakulteto Univerze v Ljubljani ter Inštitutom za delovna razmerja in socialno varnost Pravne fakultete v Mariboru


Organizacijski odbor:

  • dr. Katarina Kresal Šoltes, predsednica organizacijskega odbora (raziskovalka in namestnica direktorja Inštituta za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani),
  • prof. dr. Mitja Novak (direktor Inštituta za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani),
  • Karim Bajt Učakar (Inštitut za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani),
  • izr. prof. dr. Barbara Kresal (izredna profesorica na Fakulteti za socialno delo in raziskovalka na Inštitutu za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, članica Evropskega odbora za socialne pravice Sveta Evrope),
  • prof. dr. Grega Strban (profesor in dekan Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, predsednik Društva za delovno pravo in socialno varnost in podpredsednik Evropskega inštituta za socialno varnost (EISS),
  • zasl. prof. dr. Polonca Končar (zaslužna profesorica na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani),
  • prof. dr. Darja Senčur Peček (profesorica na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru),
  • doc. dr. Luka Tičar (docent na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani),
  • mag. Nataša Belopavlovič (Praktika, Zavod za preučevanje delovnih razmerij),
  • Peter Ribarič (Planet GV d.o.o.)

Rezervirajte si svoje mesto na kongresu 2020