Komu je kongres namenjen?

Znanstveno strokovni dogodek je namenjen povezovanju stroke, prakse, socialnih partnerjev in sodne prakse ter vseh, ki se srečujejo z delovnimi, uslužbenskimi in socialnimi razmerji.

Pridružite se vašim kolegom ob interaktivni izmenjavi pogledov na najvišjih strokovnih nivojih!

Kaj pridobite z udeležbo?

Bogat program

Kongres vam prinaša bogat program v vročimi temami, analitični pregled zakonodaje ter sodne prakse ustavnega, vrhovnega in višjega delovnega in socialnega sodišča ter vrhunsko predavateljsko zasedbo – vodilni slovenski delovni in socialni pravniki iz vseh treh slovenskih univerz in raziskovalnih inštitutov, visoki predstavniki izvršilne in sodne oblasti ter socialnih partnerjev.

Izmenjava izkušenj

Ponuja tudi najširšo platformo za izmenjavo idej, znanja in izkušenj med akademsko sfero, prakso in socialnimi partnerji.

 

Organizacijski odbor

 • Katarina Kresal Šoltes, predsednica organizacijskega odbora, raziskovalka in namestnica direktorja Inštituta za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani,
 • prof. dr. Mitja Novak, direktor Inštituta za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani,
 • Karim Bajt Učakar, Inštitut za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani,
 • izr. prof. dr. Barbara Kresal, izredna profesorica na Fakulteti za socialno delo Univerze v Ljubljani in raziskovalka na Inštitutu za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, članica Evropskega odbora za socialne pravice Sveta Evrope,
 • prof. dr. Grega Strban, redni profesor in dekan Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, predsednik Društva za delovno pravo in socialno varnost, podpredsednik Evropskega inštituta za socialno varnost (EISS) in podpredsednik ISLSSL za področje srednje in vzhodne Evrope,
 • zasl. prof. dr. Polonca Končar, zaslužna profesorica na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani,
 • prof. dr. Darja Senčur Peček, redna profesorica in prodekanica na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru,
 • izr. prof. dr. Luka Tičar, izredni profesor na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani,
 • mag. Nataša Belopavlovič, Praktika, Zavod za preučevanje delovnih razmerij,
 • Peter Ribarič, direktor Planet GV d.o.o.


Ostali sodelujoči predavatelji in gostje omizij

 • doc. dr. Etelka Korpič Horvat (nekdanja ustavna sodnica in podpredsednica Ustavnega sodišča RS),
 • doc. dr. Špelca Mežnar (ustavna sodnica na Ustavnem sodišču RS),
 • mag. Marijan Debelak (vrhovni sodnik svetnik, vodja Delovno socialnega oddelka na Vrhovnem sodišču RS),
 • Marjana Lubinič (vrhovna sodnica svetnica, Vrhovno sodišče RS),
 • Samo Puppis (vrhovni sodnik, Vrhovno sodišče RS),
 • prof. dr. Erik Kerševan (vrhovni sodnik, Vrhovno sodišče RS),
 • mag. Biserka Kogej Dmitrovič (višja sodnica svetnica in predsednica Višjega delovnega in socialnega sodišča),
 • Marijan Papež (generalni direktor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije),
 • doc. dr. Tatjana Mlakar (generalna direktorica Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, docentka na Fakulteti za organizacijske študije),
 • Lidija Jerkič (predsednica Zveze svobodnih sindikatov Slovenije),
 • Jakob Krištof Počivavšek (predsednik Konfederacije sindikatov Slovenije Pergam),
 • Jože Smole (generalni sekretar Združenja delodajalcev Slovenije),
 • Peter Pogačar (generalni direktor Direktorata za javni sektor, Ministrstvo za javno upravo),
 • Mitja Gorenšček (izvršni direktor na Gospodarski zbornici Slovenije),
 • Štefka Korade Purg (Ministrstvo za javno upravo),
 • mag. Barbara Kobal Tomc (direktorica Inštituta RS za socialno varstvo),
 • izr. prof. dr. Valentina Franca (izredna profesorica na Fakulteti za upravo UL),
 • doc. dr. Vera Grebenc (docentka na Fakulteti za socialno delo UL),
 • doc. dr. Andraž Rangus (Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije),
 • doc. dr. Luka Mišič (docent na Pravni fakulteti UL in raziskovalec Inštituta za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani),
 • as. Sara Bagari, mag. prava (asistentka na Pravni fakulteti UL in raziskovalka na Inštitutu za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani),
 • Primož Rataj, mag. prava (asistent na Pravni fakulteti UL).

Organizacijska podpora

Peter Ribarič

DIREKTOR PLANET GV

peter@planetgv.si

Polona Koštomaj

POSLOVNA DIREKTORICA PLANET GV

polona@planetgv.si

Klara Rogina

VODJA PROJEKTOV

klara.rogina@planetgv.si

Rezervirajte si svoje mesto na kongresu 2023