Komu je kongres namenjen?

Znanstveno strokovni dogodek je namenjen povezovanju stroke, prakse, socialnih partnerjev in sodne prakse ter vseh, ki se srečujejo z delovnimi, uslužbenskimi in socialnimi razmerji.

Pridružite se vašim kolegom ob interaktivni izmenjavi pogledov na najvišjih strokovnih nivojih!

Kaj pridobite z udeležbo?

Bogat program

Kongres vam prinaša bogat program v vročimi temami, analitični pregled zakonodaje ter sodne prakse ustavnega, vrhovnega in višjega delovnega in socialnega sodišča ter vrhunsko predavateljsko zasedbo – vodilni slovenski delovni in socialni pravniki iz vseh treh slovenskih univerz in raziskovalnih inštitutov, visoki predstavniki izvršilne in sodne oblasti ter socialnih partnerjev.

Izmenjava izkušenj

Ponuja tudi najširšo platformo za izmenjavo idej, znanja in izkušenj med akademsko sfero, prakso in socialnimi partnerji.

 

Organizacijski odbor

 • dr. Katarina Kresal Šoltes, koordinatorka organizacijskega odbora, raziskovalka in namestnica direktorja Inštituta za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani,
 • prof. dr. Mitja Novak, direktor Inštituta za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani,
 • Karim Bajt Učakar, Inštitut za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani,
 • izr. prof. dr. Barbara Kresal, izredna profesorica na Fakulteti za socialno delo Univerze v Ljubljani in raziskovalka na Inštitutu za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani,
 • prof. dr. Grega Strban, redni profesor na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, predsednik Društva za delovno pravo in socialno varnost, podpredsednik Evropskega inštituta za socialno varnost (EISS) in podpredsednik Svetovnega združenja za delovno pravo in socialno varnost (ISLSSL),
 • zasl. prof. dr. Polonca Končar, zaslužna profesorica na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani,
 • prof. dr. Darja Senčur Peček, redna profesorica in prodekanica na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru,
 • izr. prof. dr. Luka Tičar, izredni profesor na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani,
 • mag. Nataša Belopavlovič, Praktika, Zavod za preučevanje delovnih razmerij,
 • Peter Ribarič, direktor Planet GV d.o.o.


Ostali sodelujoči gostje in predavatelji

 • Luka Mesec, minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
 • Marijan Papež, generalni direktor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
 • Lidija Jerkič, državna svetnica in predsednica Zveze svobodnih sindikatov Slovenije
 • Mitja Gorenšček, državni svetnik in izvršni direktor Gospodarske zbornice Slovenije
 • dr. Erik Brecelj, Onkološki inštitut
 • dr. Igor Šoltes, državni sekretar na Ministrstvu za pravosodje
 • mag. Nina Koželj, generalna direktorica Direktorata za kaznovalno pravo in človekove pravice, Ministrstvo za pravosodje
 • Peter Pavlin, vodja Sektorja za kaznovalno pravo in človekove pravice, Ministrstvo za pravosodje
 • Peter Pogačar, generalni direktor Direktorata za javni sektor, Ministrstvo za javno upravo
 • Damjan Mašera, vodja sektorja za delovna razmerja in druge oblike dela, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
 • mag. Marijan Debelak, vrhovni sodnik svetnik, vodja Delovno socialnega oddelka na Vrhovnem sodišču RS
 • mag. Biserka Kogej Dmitrovič, višja sodnica svetnica in predsednica Višjega delovnega in socialnega sodišča
 • mag. Andrej Tomšič, namestnik informacijske pooblaščenke
 • Jakob Krištof Počivavšek, predsednik Konfederacije sindikatov Slovenije Pergam
 • doc. dr. Luka Mišič, docent in prodekan na Pravni fakulteti UL in raziskovalec Inštituta za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani,
 • doc. dr. Petra Weingerl, docentka na Pravni fakulteti UM
 • as. Sara Bagari, mag. prava, asistentka na Pravni fakulteti UL in raziskovalka na Inštitutu za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani
 • as. Aljoša Polajžar, mag. prava, asistent na Pravni fakulteti UM
 • mag. Andreja Poje, magistrica ekonomskih znanosti

Organizacijska podpora

Peter Ribarič

DIREKTOR PLANET GV

peter@planetgv.si

Polona Koštomaj

POSLOVNA DIREKTORICA PLANET GV

polona@planetgv.si

Klara Rogina

VODJA PROJEKTOV

klara.rogina@planetgv.si

Rezervirajte si svoje mesto na kongresu 2023