Komu je kongres namenjen?

Znanstveno strokovni dogodek je namenjen povezovanju stroke, prakse, socialnih partnerjev in sodne prakse ter vseh, ki se srečujejo z delovnimi, uslužbenskimi in socialnimi razmerji.

Pridružite se vašim kolegom ob interaktivni izmenjavi pogledov na najvišjih strokovnih nivojih!

Kaj pridobite z udeležbo?

Bogat program

Kongres vam prinaša bogat program v vročimi temami, analitični pregled zakonodaje ter sodne prakse ustavnega, vrhovnega in višjega delovnega in socialnega sodišča ter vrhunsko predavateljsko zasedbo – vodilni slovenski delovni in socialni pravniki iz vseh treh slovenskih univerz in raziskovalnih inštitutov, visoki predstavniki izvršilne in sodne oblasti ter socialnih partnerjev.

Izmenjava izkušenj

Ponuja tudi najširšo platformo za izmenjavo idej, znanja in izkušenj med akademsko sfero, prakso in socialnimi partnerji.

Pridružite se kolegom iz vse Slovenije – kongres ponuja bogat program, vrhunske predavatelje in vroče razprave!


Kongres organiziramo:

Inštitut za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, Društvo za delovno pravo in socialno varnost in Planet GV v sodelovanju s Pravno fakulteto Univerze v Ljubljani ter Inštitutom za delovna razmerja in socialno varnost Pravne fakultete v Mariboru.

Sodelujejo:

Organizacijski odbor:

 • dr. Katarina Kresal Šoltes, predsednica organizacijskega odbora, raziskovalka in namestnica direktorja Inštituta za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani,
 • prof. dr. Mitja Novak, direktor Inštituta za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani,
 • Karim Bajt Učakar, Inštitut za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani,
 • izr. prof. dr. Barbara Kresal, izredna profesorica na Fakulteti za socialno delo Univerze v Ljubljani in raziskovalka na Inštitutu za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, članica Evropskega odbora za socialne pravice Sveta Evrope,
 • prof. dr. Grega Strban, redni profesor in dekan Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, predsednik Društva za delovno pravo in socialno varnost in podpredsednik Evropskega inštituta za socialno varnost (EISS),
 • zasl. prof. dr. Polonca Končar, zaslužna profesorica na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani,
 • prof. dr. Darja Senčur Peček, redna profesorica na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru,
 • izr. prof. dr. Luka Tičar, izredni profesor na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani,
 • mag. Nataša Belopavlovič, Praktika, Zavod za preučevanje delovnih razmerij,
 • Peter Ribarič, direktor Planet GV d.o.o.

Ostali predavatelji in gostje omizja:

 • prof. dr. Ulrich Becker, LL.M. (EHI), Director of the Max Planck Institute for Foreign and International Social Law,
 • mag. Marijan Debelak (vrhovni sodnik svetnik, vodja Delovno socialnega oddelka na Vrhovnem sodišču RS),
 • Marjana Lubinič (vrhovna sodnica svetnica, Vrhovno sodišče RS),
 • Samo Puppis (vrhovni sodnik, Vrhovno sodišče RS),
 • Marijan Papež (generalni direktor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije),
 • doc. dr. Tatjana Mlakar (generalna direktorica Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, docentka na Fakulteti za organizacijske študije),
 • Mitja Bobnar (generalni direktor Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje),
 • Jakob Krištof Počivavšek (predsednik KSS Pergam),
 • prof. dr. Aleš Završnik (redni profesor na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, direktor in raziskovalec Inštituta za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani),
 • izr. prof. dr. Valentina Franca (izredna profesorica na Fakulteti za upravo Univerze v Ljubljani),
 • doc. dr. Luka Mišič (docent na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani in raziskovalec Inštituta za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani),
 • as. Sara Bagari, mag. prava (asistentka na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani in raziskovalka na Inštitutu za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani),
 • as. Aljoša Polajžar, mag. prava (mladi raziskovalec in asistent na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru).

Rezervirajte si svoje mesto na kongresu 2021