XXI. Dnevi delovnega prava in socialne varnosti

Kdaj?Kje?
26. – 27. maj 2022Portorož

XX. Dnevi delovnega prava in socialne varnosti 2021 bodo potekali hibridno.

Udeležba bo možna v živo v Amfiteatru Avditorija Portorož, ponujamo pa vam tudi možnost, da namesto v živo, dogodek spremljate preko spleta, iz udobja vaše pisarne ali doma. Ena prijava zagotavlja samo en izbrani način sodelovanja (kolikor bi želeli oba načina, se to šteje za dve prijavi).

Kolikor želite dogodek spremljati izključno prek spleta boste to ob prijavi ustrezno označili, mi pa vam bomo poslali povezavo na vaš e-naslov, skupaj z navodili in kontaktom, preko katerega vam bomo zagotavljali tehnično podporo ves čas trajanja kongresa.

Kolikor bo izvedba v živo možna, a bo število udeležencev Dnevov s strani NIJZ omejeno, bodo imeli do zasedbe dovoljenih sedežev v Avditoriju prednost  udeleženci, ki so svojo prijavo na dogodek oddali prej, ostalim udeležencem pa se zagotovi spletno spremljanje.

V primeru, da nam veljavni ukrepi NIJZ ne bodo omogočali izvedbe v živo, bomo dogodek izvedli le v spletni obliki.V tem primeru si organizator pridržuje pravico, da vse prijave obravnava kot prijave za spletno obliko.

V primeru premajhnega števila prijav ali zaradi ukrepov in priporočil NIJZ, si organizator pridržuje pravico do odpovedi ali spremembe načina izvedbe dogodka. V tem primeru ima udeleženec pravico do odpovedi prijave, v primeru že plačane kotizacije, pa bo organizator prijavitelju vrnil sredstva.

20+ UR STROKOVNIH VSEBIN

20+ GOVORCEV

400+ UDELEŽENCEV

2 DNEVA DRUŽENJA

Vljudno vabljeni na jubilejne XXI. Dneve delovnega prava in socialne varnosti (DPSV).

Dogodek predstavlja osrednje in največje slovensko srečanje strokovnjakov s tega področja, ki je tekom let preraslo v slovenski kongres delovnega in socialnega prava. V dveh desetletjih smo skupaj z vami predstavili več kot 400 znanstveno in strokovno analiziranih tem in tako ustvarili edinstveno zakladnico neodvisnih pravnih razlag, komentarjev, razprav in analiz na pomembna vprašanja razvoja delovnega in socialnega prava. Arhiv kongresa je dostopen na spletnih straneh inštituta za delo: https://institut-delo.com/S30200/Arhiv+posvetov.

Poslanstvo kongresa je skrb za razvoj dostojnih delovnih pogojev in človekovih pravic na področju dela in socialne varnosti ter za udejanjanje načel dostojanstva ter pravne in socialne države.

Programska zasnova upošteva naslednja izhodišča:

  • da se sliši stroko,
  • da se prenaša znanje akademske skupnosti v prakso,
  • da se spodbuja kritično, strokovno in neodvisno razpravo o aktualnih vprašanjih,
  • da se spodbuja dialog med teorijo in prakso,
  • da se zagotavlja strokovna podporo odločevalcem na nacionalni ravni kot tudi v podjetjih, zavodih, državni upravi, socialnim partnerjem, sodiščem, inšpekciji dela, nosilcem socialnih zavarovanj in drugim institucijam, pomembnim za razvoj pravne in socialne države.

Letošnji poudarki kongresnih tem so:

  • pravni vidiki paketov ukrepov za omilitev posledic epidemije (PKP) na področju dela in socialne varnosti
  • zakonske spremembe na področju pokojninskega in zdravstvenega sistema ter aktualna vprašanja plačnega sistema
  • delovna razmerja v dobi velikih podatkov in digitalizacije, uporaba algoritmov, varstvo osebnih podatkov, pravica do odklopa
  • pregled novejše evropske in slovenske sodne prakse.
DO XXI. KONGRESA VAS LOČI ŠE
0Dni0Ur0Minut

Utrinki s foruma

Revija Delavci in Delodajalci

Udeleženci kongresa brezplačno prejmete znanstveno in strokovno revijo za delovno in socialno pravo – revijo Delavci in Delodajalci.

Zakaj na Kongres?

Pestre in aktualne vsebine

Kongres vam prinaša bogat program z aktualnimi temami, analitični pregled zakonodaje ter sodne prakse ustavnega, vrhovnega in višjega delovnega in socialnega sodišča.

Vrhunski strokovnjaki na enem mestu

Gostimo vodilne slovenske delovne in socialne pravnike iz vseh treh slovenskih univerz in raziskovalnih inštitutov, visoke predstavnike izvršilne in sodne oblasti ter socialne partnerje.

Izmenjava izkušenj in druženje

Kongres ponuja tudi najširšo platformo za izmenjavo idej, znanja in izkušenj med akademsko sfero, prakso in socialnimi partnerji.

Največji letni kongres s področja delovnega prava in socialne varnosti!

Zagotovite si svoje mesto na kongresu!

Amfiteater Avditorija Portorož – prizorišče na prostem

Amfiteater je letno nadkrito prizorišče, ki ima 1777 sedišč (s stojišči lahko sprejme do 2300 obiskovalcev), kar tudi ob upoštevanju ustrezne razdalje med sedišči in drugih zahtev in priporočil NIJZ omogoča najbolj varno izvedbo kongresa (tudi do 390 udeležencev). Amfiteater je prekrit s streho, ki udeležence ščiti pred soncem in dežjem ter hkrati omogoča izvedbo kongresa na svežem morskem zraku. Lokacija je idealna za izvedbo dogodkov, saj je druženje na prostem neprimerno varnejše od druženja v zaprtih prostorih. Vse aktivnosti kongresa od registracije, predavanj in odmorov bodo namreč potekale na odprtem nadkritem prizorišču.

Možnost nastanitve v Portorožu

Osrednji kongres o aktualnih izzivih s področja delovnega prava in socialne varnosti

Bodite del kongresa!