Znana sta prejemnika priznanja Nabavna praksa leta 2023!

Zmagovalca izbora Nabavna praksa leta 2023 sta Danfoss Trata in Kingsbox!

V četrtek, 11. maja, sta podjetje Planet GV in Zveza nabavnikov Slovenije prvič podelila priznanji za Nabavno prakso leta 2023. V kategoriji velika podjetja je slavilo podjetje Danfoss Trata d.o.o, v kategoriji mala in srednje velika podjetja pa Kingsbox d.o.o.

Nabavna konferenca je mednaroden dogodek z udeleženci iz več kot 9 držav in več kot 250 udeleženci iz vodilnih regijskih podjetij. Vrsto let je bila na konferenci podeljena nagrada nabavni manager, letos pa sta podjetje Planet GV in Zveza nabavnikov Slovenije prvič podelila priznanji za Nabavno prakso leta – odlična nabavna praksa namreč ni le delo posameznika, ampak delo celotne ekipe.

Zmagovalcema iskreno čestitamo!

Danfoss Trata je prejemnik priznanja Nabavna praksa leta 2023 v kategoriji velikih podjetij za projekt Cost Down Engine

Komisija za izbor Nabavne prakse leta 2023 je naziv nabavne prakse leta v kategoriji velikih podjetij podelila družbi Danfoss Trata d.o.o. za projekt  Cost Down Engine (CDE). CDE je sistematičen proces zmanjševanja stroškov produkta z uporabo tehničnih, procesnih in komercialnih idej. To prakso v družbi izvaja že 9 leto, kar dokazuje njeno učinkovitost in trajnost. Izbira CDE za nabavno prakso leta temelji na več dejavnikih:

1.  Širše koristi uporabe: CDE vpliva na različne funkcionalne skupine, kar dokazuje njegov širok doseg in splošno sprejetost. Nabava deluje kot ambasador sprememb, aktivno sodeluje v razvoju izdelkov in embalaže ter ima pri tem trdno podporo uprave družbe. Dodaten pozitiven vpliv ima tudi na ESG saj zmanjšujemo porabo materialov in energije ali pa spreminjamo v okolju prijaznejše materiale.

2. Sodelovanje med oddelki: CDE proces vodi usposobljen CDE navigator skupaj z močno interdisciplinarno ekipo, kar zvišuje vpliv in uspešnost procesa. V različnih fazah CDE procesa so vključeni vsi oddelki v podjetju kar dodatno vzpodbuja interdisciplinarno sodelovanje in povečuje priložnost za izboljšavo.

3. Neprestano izboljševanje: Proces CDE se nenehno izpopolnjuje in nadgrajuje z digitalizacijo in uporabo različnih orodij, kar zagotavlja njihovo učinkovitost in aktualnost. Kot sam proces, ki ga na nekaterih izdelkih ponovimo večkrat, pa zagotavlja nenehne izboljšave in razvoj izdelka ter priložnosti za nove verzije.

4. Implementacija co-located team: V letu 2021 je bil v proces CDE dodan co-located team, ki hitro implementira ideje iz CDE procesa, kar omogoča hiter učinek na prihrankih. Co-located team je sestavljen iz projektnih vodij, tehnologa, kakovostnika in razvojnika. Co-lokacija omogoča hitrejšo izmenjavo informacij, predvsem pa vpliva na pospešeno pridobivanje cross funtional kompetenc (T shaped profile).

5. Koristi pri uvajanju novih izdelkov: CDE proces se uporablja kot zahtevan korak pred začetkom razvoja novega izdelka in v fazi prodaje izdelka, s ciljem izboljšanja njegove konkurenčnosti in zagotovimo ustrezno primerjavo z konkurenco ter spodbudimo rabo alternativnih materialov in procesov.

6. Letni prihranki: Kontinuirana uporaba CDE procesa rezultira v vsakoletnem prihranku vsaj 2% letnega nabavnega prometa vse od njegove uvedbe leta 2014.

Aleksander Polajžer iz družbe Danfoss Trata meni, da je CDE ključen za uspešno obvladovanje stroškov v nabavi. Uvedba co-located timov jim je omogočila hitro implementacijo več projektov hkrati in s tem razbremenitev strateških nabavnikov, da se lažje osredotočijo na izvajanje strategije nabave.

Kingsbox je prejemnik priznanja Nabavna praksa leta 2023 v kategoriji malih in srednje velikih družb za projekt Digitalizacije nabavnih procesov

Komisija za izbor Nabavne prakse leta 2023 je izbrala podjetje Kingsbox d.o.o. za nabavno prakso leta v kategoriji malih in srednje velikih družb zaradi njihovega inovativnega in učinkovitega pristopa k digitalizaciji nabave. Poudarek na optimizaciji procesov poslovanja, vitki proizvodnji in vitki nabavi je privedel do zelo dobrih rezultatov, ki so bili ključni pri tej odločitvi.

Nekaj glavnih značilnosti njihove nabavne prakse vključuje:

1. Elektronska izmenjava z dobavitelji: Z uporabo avtomatizacije in digitalizacije naročilnic, so v družbi odpravili nepotrebno pretipkavanje  in dvojne vnose, kar je prihranilo čas in zmanjšalo število napak v matičnem podjetju ter pri kooperantih.

2. Povezava spletne strani z informacijskim sistemom: Sistem za spremljanje ETA (estimated time of arrival) posameznih ladij in avtomatsko korekcijo dobavljivosti izdelkov na spletni strani družbe jim je omogočilo boljše načrtovanje in upravljanje ter zmanjševanje zalog.

3. Zamik nabav: Orodje za pravočasno naročanje materiala, ki upošteva roke dobave in čas izvedbe naročila, izboljšuje nivo zalog in s tem denarni tok družbe.

4. Napovedni modul: Modul za napovedovanje prodaje in proizvodnje, ki temelji na analizi preteklega prometa in rokih dobave, omogoča nabavi pravočasno in boljše načrtovanje naročanja ustreznih količin materiala.

Opisani pristopi so rezultirali v kar 30 % prihrankih na zalogah, zmanjšanju števila potrebnih delovnih ur v nabavi, hitrejši rasti prodaje in zvišanju tržne konkurenčnosti. Digitalizacija nabave v Kingsbox d.o.o. je odličen primer uspešne digitalizacije nabave tudi za druge startupe. Družba je uspešno pridobila sodelavca v nabavi na Kitajskem, ki dela izključno za njih, kar še dodatno izboljšuje njihovo sposobnost za hitro in učinkovito nabavo. Zaradi vseh teh razlogov je Kingsbox d.o.o. prejel nagrado za najboljšo nabavno prakso leta v tej kategoriji.

Pogovori s prejemniki priznanj

  • Pogovor z Aleksandrom Polajžerjem, Danfoss Trata, zmagovalci v kategoriji velika podjetja v letu 2023.
  • Pogovor z Markom Počkarjem, Kingsbox, zmagovalci v kategoriji mala in srednje velika podjetja v letu 2023.