Lepo je, če se znaš pohvaliti, še lepše, če rezultate vidiš skozi merljive kazalnike

Uredništvo Zlati kamen

V sklopu 10. obletnice Zlatega kamna, ki bo potekala od 9. do 12. februarja 2021, vsak četrtek s predstavniki občin in institucij pretresamo izzive in priložnosti na področju lokalne samouprave. Na prvem Zlatem pogovoru so o pomenu celovitega in uravnoteženega razvoja s pomočjo dobrih praks in kakovostnih meril govorili Robert Mulej, glavni urednik projekta Zlati kamen, Tadej Beočanin, župan Ajdovščine in dr. Peter Verlič, župan Grosuplja.

Robert Mulej, glavni urednik projekta Zlati kamen, je ob okrogli obletnici Zlatega kamna spomnil na razloge, zakaj je bil projekt ustanovljen. »Želimo si, da bi naši zanamci živeli vsaj tako dobro kot mi, če ne bolje.«

Pri tem si lokalna samouprava lahko pomaga z različnimi instrumenti. Na lokalni ravni je, kot je poudaril Mulej, izjemno veliko pozitivne energije, a tudi veliko neizkoriščenih potencialov, ki čakajo na uresničitev. »Občine si lahko pri njihovem uresničevanju pomagajo z ISSO analizami, orodjem, ki prebuja potenciale in pomaga lokalnim skupnostmi s pametnimi in sistematičnim merjenjem, odkrivanjem in prenosom dobrih strategij, pri čemer ne gre za naključno izbrana merila, ampak sistem smiselno uravnoteženih in standardiziranih mednarodno priznanih kazalnikov, pri razvoju katerih sodeluje multidisciplinarna skupina strokovnjakov s področja sociologije, ekonomije do tehnologije.

Tadej Beočanin, župan občine Ajdovščina, je dejal, da ISSO analiza ponuja vpogled v celoten spekter delovanja občine, nudi zgoščen dostop do podatkov, na podlagi katerih lahko snujejo ukrepe za prihodnost. »Osebno sem najbolj pozornem na tiste kazalnike, kjer imamo izrazito nadpovprečno uvrščenost, s čimer vidimo, katere so tiste umeritve, ki si jih moramo držati. Poleg tega pa tudi na tiste, kjer smo izrazito podpovprečno razviti, da vidim, kako se premakniti višje. Celovitost analize je ključna prednost ISSO analize, zato jo vsako leto uporabljamo pri svojem delu.«

Dr. Peter Verlič, župan občine Grosuplje je dejal, da gre za neodvisno analizo, katere kazalniki so zelo dobrodošli. »Lepo je, če se znaš samo pohvaliti, še lepše je, če rezultate vidiš skozi merljive kazalnike. Župani z njo vidimo, na katerih področjih nam uspeva in kje bi se lahko izboljšali, zato je ISSO analiza tudi pomoč pri planiranju prihodnjih ukrepov.«

Letošnja novost je PRO ISSO analiza (http://www.zlatikamen.si/clanki/zlati-kamen-/kaj-nam-pokaze-analiza-pro-isso/), proračunska analiza, ki omogoča hitro primerjavo proračuna občine in vsebuje vsa kontna mesta vseh treh klasifikacij. »S tem orodjem lahko hitro ugotovimo, kje občina izstopa v pozitivni ali negativni smeri, odkrijemo priložnosti za prihranke in priložnosti za ustvarjanje dohodkov, kar je v ekonomsko zahtevnih časih izjemnega pomena« je pojasnil Mulej.

Priložnost za prihranke je zagotovo tudi v skupnih projektih. Kot je dejal dr. Verlič so v Grosupljem kot enega izmed takšnih identificirali skupno občinsko upravo (5G, ki vključuje pet občin), ki se ne osredotoča le na naloge, ki jih sofinancira država, kot je recimo redarska služba in inšpektorat ampak tudi projekte povezane s komunalno infrastrukturo, urejanje prostorov, industrijskih con … Projekt 5G, kjer sodelujejo poleg občine Grosuplje še občina Dobro polje, Škofljica, Ivančna Gorica in IG je zagotovo primer dobre prakse, kjer v ospredje stopijo vse prednosti občinske sinergije. »Opazili smo, da župani v resnici nismo ljubosumni drug, prebivalci pa ne čutijo občinskih meja, kot si morda včasih mislimo.«

Beočanin je kot dober primer sodelovanja izpostavil turistično iniciativo Vipavska dolina »Kot gospodarsko, izobraževalno in kulturno središče vipavske doline si Ajdovščina skozi celotno obdobje prizadeva  biti dober povezovalni člen. »Poleg turistične iniciative, je pomembno tudi skupno reševanje poplavne varnosti in vzpostavljanja partnerstev z gospodarstvom.«

Na koncu so se dotaknili tudi o evropskih projektih in novi finančni perspektivi. Celoten pogovor je na voljo na tej povezavi: https://www.youtube.com/watch?v=2lOW6LLICOU