Zastavna pravica – recenzija

Knjiga Zastavna pravica, je obvezno branje za vse, ki se kakorkoli ukvarjajo z zavarovanji. To velja tako za odvetnike, sodnike, notarje in pravnike v finančnem sektorju. Knjigo pa bi toplo priporočil tudi vsakemu študentu prava. Bistvena kvaliteta knjige je, da zastavne pravice niso obdelane le teoretično. Takih del je dejansko že na pretek. Pri tej knjigi so najprej izjemno sistematično obdelane različne vrste pravic in izvedenih pravic. Podane so celo izjemno uporabne tabele, ki za vsako pravico in izvedeno pravico shematično opredeljujejo različna upravičenja, ki jih ima upravičenec, vključno z razpolagalnim upravičenjem.
Avtorji se tudi ne izogibajo spornim temam, temveč »zagrizejo vanje«. Tako pokažejo na zakonske nedoslednosti, zakonske praznine in tudi sporno ali pa neenotno sodno prakso. Pri tem pa jasno izrazijo tudi svoja stališča in možne rešitve, kar je nadvse uporabno. Knjiga je lahko v neprecenljivo pomoč vsem, ki pripravljajo zavarovanja, strukturirajo bolj ali manj zapletene finančne konstrukcije in tistim, ki se v končni fazi ukvarjajo z izterjavo.
Grega Peljhan, odvetnik in partner v Odvetniški družbi Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji o.p., d.o.o.

Avtorji so sistematično in poglobljeno analizirali pravne položaje, ki nastajajo v praksi v zvezi z institutom zastavne pravice in sicer tako na abstraktni, kot tudi na povsem konkretni ravni z obravnavo izbranih podvrst zastavnih pravic. Praksa je namreč pokazala, da je področje stvarnega prava dinamično, pravna pravila SPZ in dogmatski pristop nekaterih uporabnikov prava pa razvojnemu tempu in potrebam pravne prakse ne sledijo. Prav tem ciljem sledi monografija, saj se zaveda, da je sodobno stvarno pravo na nek način preseglo pravne položaje, ki so jih imeli pred seboj pripravljavci SPZ. Zato monografija nedvomno predstavlja pomemben prispevek razvoju pravne stroke.
Marko Zaman, odvetnik in partner v Odvetniški pisarni Zaman in partnerji d.o.o

Splošni pogoji Politika zasebnosti

Vse pravice pridržane

Izdelava: