Zbirka knjig Komentar Stvarnopravnega zakonika

Dr. Nina Plavšak

Trilogija knjig Komentar stvarnopravnega zakonika

Ugodna cena 335 € + DDV

Celovita obravnava sistema stvarnega prava

V zbirki Sodobno stvarno pravo je izšel Komentar Stvarnopravnega zakonika (SPZ), katerega urednika sta dr. Nina Plavšak in prof. dr. Renato Vrenčur.
V komentarju je uporabljen sodobnejši, bolj poglobljen in preglednejši pristop.
Besedilo je oblikovano kot sistemska monografija, v kateri so sistematično in poglobljeno obravnavani instituti stvarnega prava in splošni instituti civilnega prava, ki so pomembni za pravilno razumevanje institutov stvarnega prava. Hkrati je opremljen s kazalom, v katerem so z vsakim členom SPZ povezani ustrezni razdelki posamezne knjige komentarja, ki obravnavajo pravila, urejena v tem členu.
Zaradi celovite obravnave sistema stvarnega prava, so razloženi so tudi instituti stvarnega prava nepremičnin, ki jih ureja Zakon o zemljiški knjigi (ZZK-1) (izbrisna tožba in varovalne stvarne pravice), in pravila ZVEtL-1.
Instituti stvarnega prava in njihove povezave so prikazani tudi shematsko v preglednih shemah.
Bolj zapleteni pravni položaji so nazorno prikazani tudi na številnih primerih.
Vključeni so tudi vzorci zemljiškoknjižnih dovolil in tožbenih zahtevkov.
Komentar je razdeljen na tri knjige:
Prva knjiga komentarja je Lastninska pravica in etažna lastnina. Izšla je v maju 2019 ob dogodku Stvarnopravni dnevi 2019.
Druga knjiga komentarja je Zastavna pravica. Izšla je v letu 2018.
Tretja knjiga komentarja je Služnosti, stvarno breme, stavbna pravica in druge izvedene pravice. Izšla bo v juniju 2020 ob dogodku Stvarnopravni dnevi 2020.

Splošni pogoji Politika zasebnosti

Vse pravice pridržane

Izdelava: