Zaščita pred mobingom

Prispevek podaja ukrepe, kako se zaščititi pred mobingom na delovnem mestu ter predstavlja pravno ureditev preprečevanja mobinga v Evropski uniji in pri nas.

mag. Pavla Mlinarič

Povzetek članka

Mobing se vse bolj širi tudi pri nas. Primernega slovenskega izraza, ki bi opisal ta pojav, nimamo in verjetno bo to še ena od tujih besed, ki se bo obdržala v našem besednjaku. Nekateri avtorji so se opredelili za izraz šikaniranje, ker menijo, da je bolj slovenski. A tudi to je tujka, privzeta iz nemškega jezika in francoskega izvora. Za pojav, ki ga je Leymann opredelil kot mobing v 45 točkah in ga natančno definiral, je izraz težko nadomestiti s primernim slovenskim. Zato se je v Evropi udomačil izraz »mobbing« oziroma mobing, v ZDA pa je bolj znan izraz »bullying«. Mobing je torej pojav, zaradi katerega trpi vse več ljudi in ki lahko povzroča tudi akutne ter kronične bolezni.

Prispevek podaja ukrepe, kako se zaščititi pred mobingom na delovnem mestu ter predstavlja pravno ureditev preprečevanja mobinga v Evropski uniji in pri nas.

Članek je bil pod originalnim naslovom “Zaščita pred mobingom : ko služba postane pekel” objavljen v revijih HR&M, februar 2007, rubrika Strategije in trendi.

 

Dr. Danijela Brečko, priznana strokovnjakinja in avtorica knjige “Mobing – prepoznajte in ukrepajte“, vodi delavnico “Mobing pri delu” pod okriljem Planet GV. Ta delavnica praktično usmerja udeležence v prepoznavanje in ukrepanje proti mobingu. Udeleženci lahko, po svoji izbiri in v okviru delavnice, pridobijo tudi certifikat “Mobing Zaupnik” po uspešno opravljenem preizkusu znanja. Delavnica je zasnovana interaktivno s številnimi primeri iz prakse in se je udeležujejo različni strokovnjaki, od bodočih Mobing zaupnikov do vodij in drugih strokovnjakov. Udeleženci na delavnici prejmejo knjigo “Mobing – prepoznajte in ukrepajte“, ki je temeljno gradivo s področja obvladovanja mobinga na delovnem mestu.