V Sloveniji je vsak četrti račun plačan z zamudo

V Sloveniji je povprečni rok plačila 35 dni. Vsak 4. račun je plačan z zamudo

Slovenska podjetja so še vedno med najbolj potrpežljivimi v Evropi. V povprečju je račun plačan 37 dni po zapadlosti (vir: Raziskava EOS 2016: ‘European Payment Practices’ – Slovenia © EOS, 2016).

Koliko časa vi čakate na svoj denar?

  • Kar 70 % slovenskih podjetij terjatve upravlja interno. Ste med njimi tudi vi?
  • Izvršba ni nujno, da je vedno najboljša rešitev. Katere možnosti, poleg izvršbe, imate na voljo?
  • Kako postopati, če izberete izvršbo, da pridete do svojega denarja?
  • Kakšen je vaš položaj (kot upnik), ob začetem stečajnem postopku nad dolžnikom?
  • Kaj lahko kot upnik naredite ob izbrisu dolžnika iz sodnega registra brez likvidacije?

To je le nekaj izzivov, s katerimi se podjetje, ko nastopa v položaju upnika, spopada.

Pridobite celovit pregled in znanje s področja izvršilnega in insolvenčnega postopka ter drugih postopkov upnikov zoper dolžnike na ŠOLI ZA UPNIKE 2016, ki se začne že 7. novembra 2016.

Šolo za upnike bomo izvedli že štirinajstič. Kaj je udeležence najbolj navdušilo?

  • Dinamično in interaktivno predavanje.
  • Veliko praktičnih primerov s sodno prakso.
  • Sprotni odgovori na vprašanja.
  • Znanja, informacije za takojšen prenos v prakso.

Splošni pogoji Politika zasebnosti Naložba v prihodnost

Vse pravice pridržane

Izdelava: