Uspešna poslovna pogajanja v angleškem jeziku

V današnjem hitro spreminjajočem se poslovnem svetu postaja nujno, da poslovneži obvladajo veščine učinkovitega pogajanja. Te veščine niso le ključne za doseganje poslovnih ciljev, temveč so tudi bistvene za izgradnjo in vzdrževanje trajnostnih odnosov s poslovnimi partnerji. Naša praktična delavnica ponuja poglobljeno izobraževanje v različnih aspektih pogajalske dinamike.

Ključne tehnike za uspešna poslovna pogajanja

 1. Strategije za sprejemanje odločitev: Naučite se, kako analizirati situacije in sprejemati premišljene odločitve, ki temeljijo na podatkih in intuiciji.
 2. Preoblikovanje konkurence v sodelovanje: Osredotočite se na preoblikovanje potencialno konfliktnih situacij v priložnosti za sodelovanje.
 3. Razumevanje vpliva predsodkov in kulture: Spoznajte, kako osebni predsodki in kulturne razlike vplivajo na pogajanja in kako te vplive upravljati.
 4. Izboljšanje komunikacije: Osredotočite se na izboljšanje komunikacije skozi aktivno poslušanje in učinkovito zastavljanje vprašanj.
 5. Časovna strategija: Naučite se prepoznati optimalni čas za dajanje ponudb.
 6. Cenovna pogajanja: Razvijte strategije za uspešna cenovna pogajanja.
 7. Predstavitev ponudbe: Spoznajte, kako učinkovito predstaviti svojo ponudbo.
 8. Vodenje pogovora in branje govorice telesa: Naučite se, kako voditi celoten pogovor in razumeti neverbalne signale.

 

Na Planet GV izvajamo Pogajalsko akademijo, ki traja pet dni, vendar lahko program prilagodimo potrebam naročnika in lahko traja od enega do osmih dni. Na voljo so tako eno-, dvo- kot tudi tridnevne delavnice, ki jih oblikujemo posebej za zaprte skupine. Če vas zanima izvedba Pogajalske akademije ali delavnice, ki bi bila popolnoma prilagojena vašim potrebam in pričakovanjem, nas kontaktirajte na delavnice@planetgv.si. Z veseljem vam bomo prisluhnili in skupaj z vami razvili ponudbo, ki bo ustrezala vašim specifičnim zahtevam za usposabljanje v poslovnih pogajanjih.

Prednosti udeležbe na delavnici

Po udeležbi na tej delavnici boste:

 • Bolj uspešni pri vodenju pogajanj.
 • Naučeni voditi pogajalskega partnerja.
 • Izboljšali pogajanja z vzpostavitvijo pozitivnih, produktivnih odnosov.
 • Ustvarjali vrednosti in povečali zasluge, zagotavljali najboljše možne rezultate.
 • Vedno prepoznali ključne trenutke v pogajanjih.
 • Stali za svojimi stališči z dosledno samozavestjo, brez občutka arogantnosti.

Poudarek na jezikovnih veščinah

Delavnica ne bo samo izboljšala vaših pogajalskih veščin, ampak vam bo tudi omogočila, da utrdite svoje znanje angleškega jezika. Celoten program se izvaja v angleškem jeziku, s praktičnimi vajami, ki spodbujajo aktivno uporabo jezika v pogajalskih scenarijih.

Pristop k izobraževanju

Delavnica uporablja interaktivni pristop “predstavitve – razprava – praksa”, kar vam omogoča, da odkrijete svoje osebne prednosti in zmanjšate nesporazume, spore in tekmovalnost. V skupinskih vajah boste imeli možnost opredeliti svoj osebni pogajalski slog in spoznati, kako lahko pogajalske spretnosti pomagajo pri premagovanju izzivov – tako na delovnem mestu kot izven njega.

Sklep

Delavnica predstavlja celovito platformo za učenje in izboljšanje ključnih pogajalskih veščin. Je nepogrešljiva priložnost za vse, ki si želijo poglobiti svoje razumevanje pogajanj in hkrati izboljšati svoje jezikovne spretnosti. Ta delavnica ni samo korak k osebnemu in profesionalnemu razvoju, ampak tudi pot k izgradnji trajnostnih in uspešnih poslovnih odnosov.