Služnosti, stvarno breme, stavbna pravica in druge izvedene pravice – Komentar SPZ, 3. knjiga

Urednika dr. Nina Plavšak in prof. dr. Renato Vrenčur

V 3. knjigi Komentarja SPZ so sistematično in poglobljeno obravnavane vse preostale izvedene stvarne pravice: služnosti, stvarno breme in stavbna pravica. Enake značilnosti kot izvedene stvarne pravice imata tudi splošna in posebna pravica uporabe javnega dobra. Za poslovni promet z nepremičninami so pomembne tudi te izvedene obligacijske pravice: predkupna pravica, odkupna pravica in pravica prepovedi razpolaganja.

Zaradi celovitega in poglobljenega prikaza Komentar Stvarnopravnega zakonika vključuje tudi ureditev v ZUreP-2, ZKK in drugih predpisih, ki urejajo posebna pravila o služnostih, stavbni pravici in predkupni pravici.

Komentar Stvarnopravnega zakonika (SPZ s komentarjem) uporablja sodobnejši, bolj poglobljen in preglednejši pristop. Izšel je v treh knjigah:

1. knjiga: Lastninska pravica in etažna lastnina
2. knjiga: Zastavna pravica
3. knjiga: Služnosti, stvarno breme, stavbna pravica in druge izvedene pravice

Predstavitev celotnega Komentarja Stvarnopravnega zakonika je na povezavi.

Služnosti, stvarno breme, stavbna pravica in druge izvedene pravice – Komentar SPZ, 3. knjiga
Cena (z DDV): 131,25 €

Splošni pogoji Politika zasebnosti

Vse pravice pridržane

Izdelava: