Recenzija knjige Služnosti, stvarno breme, stavbna pravica in druge izvedene pravice – Komentar Stvarnopravnega zakonika, 3. knjiga – Recenzent Marko Zaman

Odvetnik Marko Zaman, odvetnik in partner v Odvetniški pisarni Zaman in partnerji d.o.o.

Avtorji s tretjo knjigo komentarja obravnavajo področje izvedenih (stvarnih in obligacijskih) pravic in v njej sistematično in poglobljeno analizirajo  s tem povezane temeljne institute stvarnega prava, obenem pa v popolnost razložijo ureditev vključene lastninske pravice.

Tako kot obe dosedanji, je tudi 3. knjiga namenjena vsem uporabnikom pravil stvarnega prava in ima, drugače od nekaterih drugih komentarjev, izjemno praktično vrednost. Ne gre zgolj za to, da avtorji ponujajo konkretne odgovore na posamezna pravna vprašanja, temveč so ti odgovori vedno podprti tudi z obširno in prepričljivo argumentacijo.

Že pri poglavju o skupnih značilnostih izvedenih pravic so avtorji izjemno metodološki in praktični ter ponujajo celo paleto konkretnih rešitev, povezanih z pridobitvijo, prenosom, utesnitvijo in prenehanjem različnih izvedenih stvarnih pravic, kar je nedvomno pomemben doprinos k razvoju in poenotenju pravne prakse.

V nadaljevanju avtorji obravnavajo stvarne in osebne služnosti in sicer od njihove pridobitve, preko razpolaganja z njimi, do njihovega prenehanja. Tudi v tem delu komentarju ne manjka uporabnosti, saj so avtorji analizirali praktično vse mogoče pravne položaje in svoja stališča tudi v tem delu opremili z (nadvse uporabnimi) vzorci zemljiškoknjižnih dovolil. Avtorji so se med drugim ukvarjali tudi s praktičnim problemom ustanavljanja navideznih stvarnih služnosti in pravnih možnostih za njihovo prenehanje.

Pohvale si po mojem prepričanju zaslužita poglavje o stavbni pravici ter poglavje o izvedenih obligacijskih pravicah, kjer so avtorji odgovorili na številna vprašanja, ki do sedaj še niso bila sistematično obravnavana.

S posebno pozornostjo sem prebral zlasti 12. poglavje Komentarja, in se pridružujem stališču avtorjev, da obstajajo resni razlogi za skrb glede nadaljnjega razvoja pravnih pravil na področjih, ki jih pokriva tam navedeno ministrstvo. Pričakoval bi namreč, da predlagatelji različnih predpisov z vso hvaležnostjo sprejmejo konstruktivne predloge in kritike (najbolj prepoznavnih) strokovnjakov (s področja stvarnega prava), v praksi pa se očitno dogaja prav nasprotno. Gotovo se bo vsak razumen bralec vprašal o razlogih za takšno stanje. Povsem enako se je namreč zgodilo tudi pri pripravi interventnih zakonov v posledici razglašene epidemije nalezljive bolezni COVID-19. Tudi tu je bila stroka iz različnih razlogov prezrta.

Obravnavano delo nedvomno predstavlja pomemben prispevek k nadaljnjem razvoju pravne stroke.

Iskrene čestitke avtorjem!

Ljubljana, dne 18. 5. 2020

Marko Zaman, odvetnik in partner v Odvetniški pisarni Zaman in partnerji d.o.o.

Služnosti, stvarno breme, stavbna pravica in druge izvedene pravice – Komentar Stvarnopravnega zakonika, 3. knjiga

Trenutno ni izobraževanj iz tega področja.

Splošni pogoji Politika zasebnosti

Vse pravice pridržane

Izdelava: