Recenzija knjige Služnosti, stvarno breme, stavbna pravica in druge izvedene pravice – Komentar Stvarnopravnega zakonika, 3. knjiga – Recenzent Grega Peljhan

Odvetnik Grega Peljhan, managing partner, Odvetniška družba Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji o.p., d.o.o.

Dočakali smo tretjo in končno knjigo monografije stvarnega prava, ki se ukvarja z izvedenimi pravicami. S tem je končano neizmerno in monumentalno delo, ki mu v slovenskem prostoru ni para in pri katerem je sodelovalo veliko naših največjih pravnih strokovnjakov.

Končno imamo monografijo, ki celovito na več načinov obdeluje celotno problematiko stvarnega prava.

Glavne prednosti monografije in seveda tudi te, tretje knjige so:

  • sistematična, poglobljena in natančna teoretična izhodišča stvarnega prava,
  • sistematična, poglobljena in natančna predstavitev posameznih inštitutov stvarnega prava in njihova umestitev v zgoraj navedena teoretična izhodišča,
  • obdelava posameznih inštitutov ob upoštevanju celotne zakonodaje. Navadno se avtorji osredotočajo le na posamezen zakon, kar pa je za celovito obravnavo veliko premalo in predvsem pomanjkljivo. Posamični instituti so namreč urejeni v različnih zakonih. Za razumevanje instituta pa je treba upoštevati celotno ureditev (tako splošno kot specialno),
  • upoštevanje sodne prakse in kritična ter prepričljivo obrazložena distanca do posameznih odločitev sodišč,
  • opozarjanje na vprašanja, ki bi jih zakonodajalec moral rešiti,
  • opozarjanje na zakonske nesistematične rešitve,
  • praktični primeri tožbenih zahtevkov, rešitev posamičnih pravnih položajev in praktični primeri pogodbenih določil.

Dodatno je treba izpostaviti pogum avtorjev, ki se ne ustrašijo argumentirane kritike pripravljavcev zakonodaje in zakonodajalca. Pripravljavci zakonov vse prepogosto iz položaja moči zaradi ignorance, neznanja, nerazumevanja in/ali nepoznavanja oziroma ne pripoznanja resničnega življenja in odnosov, ki se ustvarjajo v pravnem poslovanju, neargumentirano zavračajo in ne upoštevajo predlogov pravnih strokovnjakov. Sprejemajo se zakonske rešitve, ki so nesistematične ali povsem nepotrebne. Rešitve, ki bi bile nujno potrebne za normalno poslovanje, pa se zanemarjajo. Avtorji poglobljeno na konkretnih primerih opozarjajo na opisano prakso, ki prinaša negotovost v poslovanje in odločitve subjektov na trgu in posledično omejuje, draži in zmanjšuje gospodarsko aktivnost. To pa na koncu občutimo vsi.

Celotna monografija je obvezno branje za vse ki se kakorkoli ukvarjajo s stvarnim pravom. To velja tako za odvetnike, notarje, sodnike, študente prava, odločevalce v upravnih postopkih kot tudi za pripravljavce zakonodaje in vse udeležene v zakonodajnem procesu.

Konkretna knjiga se nanaša na izvedene pravice. Le te so sistematično, teoretično, argumentirano, praktično in natančno razložene z vseh vidikov in z upoštevanjem vse relevantne zakonodaje.

Vsekakor se avtorjem ponovno lahko le zahvalim za veliko in kvalitetno delo, ki so ga opravili in prepričan sem, da jim bodo vsi, ki bodo knjigo uporabljali pri svojem delu prav tako hvaležni. Knjiga pa bo po mojem mnenju zaradi trdnih argumentov avtorjev pripomogla tudi k predvidljivosti pravnega in poslovnega okolja. Upam, da bodo argumente glede zakonodaje upoštevani tudi pripravljavci – zakonodajalec in njegove strokovne službe. Polagam jim na srce, da naj pripombe upoštevajo dobronamerno. Le tako bomo lahko dobili zakonodajo, ki bo sistematična, jasna, predvidljiva in bo tako v pomoč (in ne v breme) poslovnemu okolju.

Ljubljana, dne 18. 5. 2020

Odvetnik Grega Peljhan, managing partner, Odvetniška družba Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji o.p., d.o.o.

Služnosti, stvarno breme, stavbna pravica in druge izvedene pravice – Komentar Stvarnopravnega zakonika, 3. knjiga

Splošni pogoji Politika zasebnosti

Vse pravice pridržane

Izdelava: