Promocija izobraževanja v organizaciji

Priprava dobrega izobraževalnega programa še ne pomeni tudi uspeha. Program morate znati tudi »prodati« ne glede na to, ali ste organizirani kot stroškovni ali kot profitni center ali pa posameznik, ki je dobil za nalogo organizirati izobraževanje v organizaciji. Velja si zapomniti, da ljudi ne moremo prisiliti v izobraževanje, lahko pa jih zanj navdušimo. S tem boste na dolgi rok dosegli zaveznike. Prav tako se je potrebno zavedati, da morate za izobraževanje ne le navdušiti udeležence, ampak tudi management in da so strategije in metode za promoviranje izobraževanja managementu in udeležencem zelo različne. V prvi fazi si morate pridobiti podporo managementa in tistih ki imajo roko čez izobraževalni budžet. Pridobivanje tovrstne podpore pa je trajni proces, ki zahteva raziskave in načrtovanje.

KAKO PROMOVIRATI IZOBRAŽEVANJE MANAGEMENTU

Informacije, ki jih predstavite managementu glede izobraževalnih potreb naj bodo jasne in natančne. V predstavitev oziroma v promocijski material vključite:

 • Dejstva: Izobraževanje, ki ga želite izvesti, jasne argumente zakaj je program potreben in kako bo program zadovoljil izobraževalne potrebe;
 • Jasno povezavo s cilji organizacije;
 • Stroške in potreben čas za izobraževanje;
 • Po zaključenem izobraževanju evalvacijo programa in pokažete managementu, kako je program zadovoljil pričakovanja udeležencev.

Obstaja tudi več poti, kako predstaviti te informacije. Lahko imate sestanek s enim ali več ključnimi ljudmi, lahko pripravite predstavitev za skupino ljudi, distribuirate pisni material ključnim ljudem ali pa še bolje pripravite multimedijsko prezentacijo, kjer vključite tudi video. Kajpak je najbolj učinkovita kombinacija vseh zgoraj naštetih pristopov.

KAKO PROMOVIRATI IZOBRAŽEVANJE UDELEŽENCEM

Informacije, ki jih potrebujejo udeleženci, lahko prav tako distribuirate na različne načine. Najbolj je, da pripravite novičnik oz. newsletter. Lahko jim pošljete brošuro, plakat, e-sporočilo in tako dalje… Pri promociji izobraževanja udeležencem je pomembno
zlasti to, da vključite dovolj informacij, tako, da lahko udeleženci sprejmejo odločitev. V promocijo izobraževanja udeležencem zato nujno vključite:

 • Povzetek vsebine;
 • Pričakovane cilje izobraževanja;
 • Kraj in čas izobraževanja ter vire oz stvari, ki jih potrebujejo za izobraževanje (npr. prenosni računalnik …);
 • Specifične koristi za udeležence;
 • Kako se prijaviti;
 • Selekcijske kriterije (npr. predpogoj določeno predznanje);
 • Kontakt za informacije.

Seveda ni dovolj, da le distribuirate te informacije, morate tudi spremljati učinkovitost promocijske kampanje in preveriti ali ste obvestili prave ljudi na pravi način?

METODE ZA SPREMLJANJE UČINKOVITOSTI PROMOCIJSKE KAMPANJE ZA IZOBRAŽEVANJE:

 • Spremljajte prijave udeležencev in informacije, kje so udeleženci izvedeli za program izobraževanja.
 • Naredite kratko raziskavo o tem, kako ljudje poznajo izobraževalni program in njegove koristi.
 • Govorite z ljudmi v organizaciji in si pridobite povratno informacijo o tem, kako dobro poznajo vaš izobraževalni program.
 • Preizkusite različne oblike promocije in spremljajte njihov uspeh, tako boste spoznali kaj deluje za določene skupine ljudi.