Kakovost in varnost v zdravstvu – priročnik za zdravstvene delavce in sodelavce

Naslov: Kakovost in varnost v zdravstvu – priročnik za zdravstvene delavce in sodelavce
Avtorji (po abecednem vrstnem redu): doc. dr. Jerneja Farkaš Lainščak, asist. prim. Daniel Grabar, mag. Klavdija Kobal Straus, prim. mag. Dorjan Marušič, asist. Mircha Poldrugovac, Biserka Simčič

Urednica: Biserka Simčič
Recenzentki: prof. dr. Bojana Beović, Monika Ažman
Izdajatelj: Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije
Kraj in leto izdaje: Ljubljana, 2022
Različica: 1.0, elektronska izdaja
Datum različice: februar 2022
Vrsta dokumenta: priročnik za zdravstvene delavce in sodelavce
Namen dokumenta: pridobitev osnovnega znanja s področja kakovosti in varnosti v zdravstvu za zdravstvene delavce in sodelavce
Ciljna populacija: izvajalci zdravstvene dejavnosti

Brezplačni izvod

Kataložni zapis o publikaciji (CIP) pripravili v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani
COBISS.SI-ID 93733891
ISBN 978-961-6523-75-2 (PDF)

Vse pravice pridržane. Reprodukcija po delih ali v celoti na kakršen koli način in v katerem koli mediju ni dovoljena brez pisnega dovoljenja Ministrstva za zdravje Republike Slovenije.

Prenesite brezplačni priročnik

Na svoj elektronski naslov boste prejeli e-priročnik.

Splošni pogoji Politika zasebnosti Naložba v prihodnost

Vse pravice pridržane

Izdelava: