Preprečevanje mobinga v organizacijah

Predpisi s področja delovnih razmerjih ne poznajo pojma mobing. Namesto njega uporabljajo pojem spolno ali drugo nadlegovanje in trpinčenje. Nadlegovanje je lahko tudi enkratno dejanje, trpinčenje pa mora trajati dlje časa oziroma se mora nezaželeno ravnanje ponavljati skozi daljše obdobje. Da lahko slednje opredelimo kot nadlegovanje ali trpinčenje mora biti usmerjeno na osebnost žrtve. Delodajalec je dolžan zagotavljati delovno okolje, v katerem noben zaposleni ni izpostavljen nadlegovanju ali trpinčenju. Predvsem mora sprejeti ukrepe, s katerimi učinkovito prepreči nezaželeno ravnanje. Poleg tega pa mora uvesti sistem prepoznavanja nezaželenega ravnanja in učinkovitega njegovega reševanja oziroma odpravljanja. Ob vsakem nezaželenem pojavu naj sprejme konkretne ukrepe za njegovo prenehanje, pa tudi sistemske ukrepe, da do njega ne bo prihajalo.

mag. Darko Krašovec

Predpisi s področja delovnih razmerjih ne poznajo pojma mobing. Namesto njega uporabljajo pojem spolno ali drugo nadlegovanje in trpinčenje. Nadlegovanje je lahko tudi enkratno dejanje, trpinčenje pa mora trajati dlje časa oziroma se mora nezaželeno ravnanje ponavljati skozi daljše obdobje. Da lahko slednje opredelimo kot nadlegovanje ali trpinčenje mora biti usmerjeno na osebnost žrtve. Delodajalec je dolžan zagotavljati delovno okolje, v katerem noben zaposleni ni izpostavljen nadlegovanju ali trpinčenju. Predvsem mora sprejeti ukrepe, s katerimi učinkovito prepreči nezaželeno ravnanje. Poleg tega pa mora uvesti sistem prepoznavanja nezaželenega ravnanja in učinkovitega njegovega reševanja oziroma odpravljanja. Ob vsakem nezaželenem pojavu naj sprejme konkretne ukrepe za njegovo prenehanje, pa tudi sistemske ukrepe, da do njega ne bo prihajalo.

Članek je bil v celoti objavljen na v reviji HR&M – številka 60, september 2014.

Dr. Danijela Brečko, priznana strokovnjakinja in avtorica knjige “Mobing – prepoznajte in ukrepajte“, vodi delavnico “Mobing pri delu” pod okriljem Planet GV. Ta delavnica praktično usmerja udeležence v prepoznavanje in ukrepanje proti mobingu. Udeleženci lahko, po svoji izbiri in v okviru delavnice, pridobijo tudi certifikat “Mobing Zaupnik” po uspešno opravljenem preizkusu znanja. Delavnica je zasnovana interaktivno s številnimi primeri iz prakse in se je udeležujejo različni strokovnjaki, od bodočih Mobing zaupnikov do vodij in drugih strokovnjakov. Udeleženci na delavnici prejmejo knjigo “Mobing – prepoznajte in ukrepajte“, ki je temeljno gradivo s področja obvladovanja mobinga na delovnem mestu.