Prejemniki priznanj Top10 Izobraževalni management 2016

Planet GV in Inštitut SOFOS merita izobraževalni utrip po podjetjih in organizacijah že od leta 2002 ter na letni konferenci Izobraževalni management s pomočjo zbranih podatkov predstavita, kako poteka razvoj na tem področju, kakšno skrb namenjajo podjetja in organizacije strateškemu vlaganju v izobraževanje ter usposabljanje in kako spretna so pri razvijanju kulture znanja.

Na lestvico TOP 10 Izobraževalni management 2016 so se uvrstila naslednja podjetja in organizacije:

  • Center of Excellence in Finance (priznanje je prejela Ajda Turk, Program Facilitator)
  • IBM Slovenija, d.o.o. (priznanje sta prejeli Maja Stopajnik, izvršna direktorica poslovanja in Jana Rejc, vodja kadrovske službe)
  • Iskra Mehanizmi, d.o.o. (priznanje je prejela Vesna Ogrinec, Koordinatorka projektov in izobraževanj)
  • Kolektor Group, d.o.o. (priznanje je prejela Eva Cvelbar Primožič, izvršna direktorica za kadre v koncernu Kolektor)
  • Krka, d.d. (priznanje je prejela mag. Simona Torkar Flajnik, Vodja Izobraževanja in razvoja kadrov)
  • Lek, d.d. (priznanje je prejel Fikret Bašanović, Izobraževalni manager v oddelku Razvoj kadrov in izobraževanje)
  • Petrol, d.d. (priznanje je prejela Anita Lovše, Vodja izobraževana in razvoja kadrov)
  • Plastika Skaza, d.o.o. (priznanje je prejela Barbara Kitek, vodja kadrovske službe)
  • Unija, računovodska hiša, d.d. (priznanje je prejela Polona Kovač Pikovnik, direktorica marketinga)
  • Zavarovalnica Triglav, d.d. (priznanje je prejela Zdenka Valjavec, izvršna direktorica za upravljanje s človeškimi viri)

V 10 organizacijah, ki so se uvrstila na lestvico TOP 10 Izobraževalni management 2016, skupaj zaposlujejo 12.532 ljudi, povprečna dodana vrednost na zaposlenega pa znaša 66.951,46 eur. Vse organizacije skupaj so za leto 2015 vložile 13,4 mio EUR. To pomeni, da je v povprečju organizacija, ki se je uvrstila na lestvico TOP 10, v izobraževanje vložila 1,3 mio EUR.

Izobraževalni budžeti so se gibali med 6 mio EUR pri velikih organizacijah in 25 tisoč EUR pri majhnih organizacijah. Precej pa se je povišal izobraževalni budžet na zaposlenega, v najboljših podjetjih v povprečju znaša 1.132 EUR (leta 2014 je znašal 872 EUR). Izobraževalni proračun v povprečju 10 najboljših tako znaša 3,2 odstotkov skupnih stroškov dela (lani 2,5) in 0,84 odstotkov prihodkov od prodaje (lani 0,50).

Najboljših 10 je skupaj opravilo 1 milijonov ur izobraževanja in usposabljanja. Nekoliko se je povišalo povprečno število ur izobraževanja in usposabljanja na zaposlenega – v povprečju se je vsak zaposleni usposabljal 66 ur (leto poprej pa 48 ur).

V vseh 10 organizacijah skupaj pa smo letos našteli 255 notranjih trenerjev, 81 coachev in 1013 mentorjev, vsi redno zaposleni v teh organizacijah.

Izobraževanje je še vedno najbolj donosna investicija v prihodnost! Rezultati najboljših izobraževalcev v državi dajejo jasno sporočilo. Uspešne organizacije vlagajo v prihodnost – razvijajo intelektualni kapital zaposlenih in vlagajo v izobraževanje in usposabljanje.

Splošni pogoji Politika zasebnosti Naložba v prihodnost

Vse pravice pridržane

Izdelava: