Pravni vidiki posegov v pravico do enakopravnosti

Prepoved diskriminacije je eno vodilnih načel mednarodnega ter evropskega prava človekovih pravic in temeljno izhodišče Ustave RS.

dr. Rok Lampe

Povzetek


Prepoved diskriminacije je eno vodilnih načel mednarodnega ter evropskega prava človekovih pravic in temeljno izhodišče Ustave RS. Namen članka je prikazati ugotovitve raziskave pravne ureditve pravice do enakopravnosti in prepovedi diskriminacije v mednarodnem pravu na podlagi Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah ter Konvencije o odpravi vseh oblik rasne diskriminacije. Drugo težišče je na evropskem pravu, zlasti na podlagi EKČP in primarne ter sekundarne zakonodaje Evropske unije (EU). Tretji del članka zajema slovensko ureditev, izhajajočo iz Ustave RS in njene protidiskriminatorne zakonodaje. Ker sodobna pravna teorija in praksa v okviru prepovedi diskriminacije obravnavata tudi nadlegovanje in druge sorodne institute, se poudarjajo instituti, kot so mobing, nadlegovanje, šikaniranje in spolno nadlegovanje.

Članek z naslovom “Pravni vidiki spolnega nadlegovanja in drugih oblik posegov v pravico do enakopravnosti (1. del)” je bil objavljen v revijih HR&M, številka 55, oktober 2013.

 

Dr. Danijela Brečko, priznana strokovnjakinja in avtorica knjige “Mobing – prepoznajte in ukrepajte“, vodi delavnico “Mobing pri delu” pod okriljem Planet GV. Ta delavnica praktično usmerja udeležence v prepoznavanje in ukrepanje proti mobingu. Udeleženci lahko, po svoji izbiri in v okviru delavnice, pridobijo tudi certifikat “Mobing Zaupnik” po uspešno opravljenem preizkusu znanja. Delavnica je zasnovana interaktivno s številnimi primeri iz prakse in se je udeležujejo različni strokovnjaki, od bodočih Mobing zaupnikov do vodij in drugih strokovnjakov. Udeleženci na delavnici prejmejo knjigo “Mobing – prepoznajte in ukrepajte“, ki je temeljno gradivo s področja obvladovanja mobinga na delovnem mestu.

 

 

 

Splošni pogoji Politika zasebnosti Naložba v prihodnost

Vse pravice pridržane

Izdelava: