Pogovor o delovni uspešnosti kot ključno orodje vodenja

Kako se pogovarjajo o delovni uspešnosti v General Electricu, ki zaposluje 300.000 ljudi

Na kaj se osredotočate v pogovoru o delovni uspešnosti?

Ali na cilje, ki naj jih posameznik izpolni ali pretežni del namenjate oceni delovne uspešnosti in izgubljate čas z razvrščanjem ljudi v različne razrede uspešnosti?

Dejstvo je, da na tisto, kar se osredotočamo tudi dobimo. Klasični letni razgovori so se preveč osredotočali na ocenjevanje in razvrščanje ljudi.

Eden najbolj zloglasnih voditeljev, ki je sprožil pravo gibanje za konec klasičnih letnih razgovorov je Jack Welch, nekdanji predsednik uprave General Electric (GE), ki zaposluje več kot 300.000 ljudi po vsem svetu. Njegov sistem ocen je vsako leto »spravil« na cesto 10 odstotkov zaposlenih, ki so po njegovem mnenju in v skladu z Gaussovo krivuljo predstavljali dno podjetja. Toda, sistem v praksi ni obrodil sadov in tako je GE z Jackom Welchom na čelu dosegel najnižjo stopnjo zaupanja partnerjev. Tako ni šlo več naprej.

Danes pri GE uvajajo postopek osredotočen na cilje zaposlenih, ne pa njihove ocene. V novih pogovorih o delovni uspešnosti je poudarek na razvoju ljudi, raziskovanju njihovih talentov ter strasti. Temu primerno so razvili tudi novo aplikacijo ki so jo poimenovali Razvoj uspešnosti pri GE (Performance development at GE). Delavci imajo dostop do vpogleda svojega napredka pri izpolnjevanju ciljev 24 ur na dan in ne le enkrat letno, kot je to veljalo pri klasičnih letnih razgovorih. Aplikacija je na voljo na mobilnih telefonih delavcev kot tudi na drugih platformah. Povratne informacije ne prihajajo le od vodje, ampak tudi od sodelavcev na isti ravni, osredotoča pa se pogostost dialoga, torej pristnega pogovora med vodjo in zaposlenim v smeri kratkoročnih ciljev.