Podjetje Danfoss Trata je osvojilo priznanje Nabavna praksa leta 2023!

Podjetje Planet GV in Združenje nabavnikov Slovenije sta na Nabavni konferenci 11. maja 2023 razglasila prejemnika priznanj Nabavna praksa 2023. Prejemnica priznanja Nabavna praksa 2023 v kategoriji velika podjetja je družba Danfoss Trata d.o.o. Ob podelitvi priznanja smo se pogovorili z Aleksandrom Polajžerjem, ki je v podjetju Danfoss Trata Procurement Project Manager in CDE Navigator.

1. Kaj vas je motiviralo, da ste se prijavili na izbor Nabavna praksa 2023?

Verjamemo, da imamo dobro nabavno prakso z našim Cost Down Engine procesom, ki jo lahko delimo s kolegi nabavniki in s tem pripomoremo k boljšim priložnostim slovenskega gospodarstva.

2. Kako je vaša nabavna praksa prispevala k optimizaciji stroškov in povečanju dodane vrednosti v vaši organizaciji?

Kontinuirana uporaba procesa zagotavlja letni prihranek več kot 2 % letnega nabavnega prometa vse od implementacije 2014.

3. Katere ključne spremembe in inovacije ste uvedli v nabavnih procesih v preteklem letu?

V preteklem letu smo implementirali v proces co-located team, kateri vse ideje iz CDE procesa tudi hitro implementira, da imamo čim prej učinek na prihrankih. Co-located team sestavlja 5 strokovnjakov in sicer dva profesionalna projektna vodja ter po en specialist iz oddelka Tehnologije, Kakovosti in Razvoja.

4. Katere digitalne rešitve ste uvedli za optimizacijo in avtomatizacijo nabavnih procesov?

Vlagali smo v orodja za spremljanje in poročanje projektov, ki nam omogočajo ažurni vpogled v realizirane rezultate ter izdelavo napovedi za vsaj 18 mesecev v naprej. Zaradi stanja na trgu s kovinami, pa smo razvili sistem za ažurno spremljanje vpliva materialov (kovine, plastika, les …) na nabavne cene in za napovedovanje razvoja cen na trgu ter vpliva na našo profitabilnost.

5. Kako ste izboljšali kakovost in zanesljivost nabave ter zmanjšali tveganja povezana z dobavitelji?

Spremljanje kakovosti in zanesljivosti dobav je del rednega procesa, ki mu sledijo korektivni ukrepi za deviacije. Zaradi splošne tržne situacije (pomanjkanje, cene …) smo dodatno definirali kritične dobavitelje ali materialne skupine pri katerih implementiramo nabavo iz dodatnega vira ali iz druge regije.

6. Kako ste zagotovili, da je vaša nabavna praksa prispevala k večji okretnosti in konkurenčnosti vaše organizacije?

S CDE procesom se hitro prilagajamo potrebam kupcev po stroškovni učinkovitosti in manjšemu ogljičnemu odtisu, ali pa zagotavljamo primerljivo oz. naprednejšo funkcijo/tehnologijo predvsem za naše starejše izdelke.

7. Kako so vaše nabavne prakse vplivale na motivacijo in razvoj zaposlenih znotraj nabavne ekipe in širše organizacije?

Združevanje različnih funkcij v projektu, medoddelčno sodelovanje in co-lokacija ključno vplivajo na hitro doseganje rezultata kar je odličen motivator. Poleg tega pa člani tima nenehno razvijajo svoje kompetence ter dobivajo priložnost za osebni razvoj ter potrditev skozi rezultat ki ga priznava tudi najvišje vodstvo Danfossa.

8. Katere kompetence ločijo odlične nabavnike od drugih? Kakšne izkušnje in kompetence iščete pri članih svojega nabavnega tima?

Kompetence niso ključne, le te svoje zaposlene lahko naučimo. Ključen je odnos (attitude) posameznika do dela, ekipe in podjetja. Od članov nabavne ekipe pričakujemo odgovorno ravnanje, vodje pa imajo polno zaupanje v posameznika. Zaposlene izbiramo predvsem na podlagi odnosa, načina razmišljanja in pripravljenosti na rast ter razvoj, ne pa zgolj glede na izkušnje in kompetence.

9. Kakšen je obseg nabavnega volumna, ki gre letno skozi »vaše roke«?

Obseg za letos bo okvirno 250M eur samo za direktne materiale.

10. Kateri dosežek na področju nabave v zadnjih treh letih bi še posebej izpostavili?

Ponosni smo na naš Cost Down Engine proces, ki nam je tudi v najtežjih trenutkih prinašal 2M eur prihrankov letno. Glede ljudi, članov tima pa smo zelo ponosni, da nam je bila zaupana vloga glavnega centra divizijske nabave, ki je mnogim kolegom odprla možnost za povečanje odgovornosti na več držav in več tovarn.

11. Kateri so aktualni globalni izzivi, s katerimi se srečujete pri dobaviteljih?

Izjemno povečanje kapacitet in investicije v preteklih letih se ne bodo popolnjevale s pričakovano hitrostjo kar bo vplivalo na profitabilnost marsikaterega dobavitelja. To pa lahko vodi povišanje cen ali večje število stečajev. Dodatno vidimo riziko tudi v geopolitičnih zapletih kot je naprimer napetost med Kitjasko in Tajvanom, ki bi v primeru eskalacije lahko ključno vplivala na tržno situacijo prihodnosti. Posledica je lokalizacija/regionalizacija, ki pa v večini vodi v višje stroške s seboj pa nosi pomanjkanje kapacitet.

12. Ali se je v zadnjem obdobju vloga nabave in njen status v podjetju izboljšala, ali se je vrednotenje prispevka nabave spremenilo in ali je posledično nabavni proces pridobil na vrednosti, pomembnosti?

Pomembnost nabave je danes večja kot kadar koli za vsako podjetje. Razmere in izzivi na trgih materialov s katerimi smo oz. se srečujemo zahteva od nabave fleksibilnost, inovativnost in pravo organizacijsko strukturo kar je pogoj za odličnost podjetja. Zaradi njenega vpliva na poslovne rezultate in velike vezave finančnih sredstev, se vse več vlaga v nabavo, nabavne procese in digitalizacijo. Prihodnost nabave vidim tesno povezano z umetno inteligenco.

13. Ali ste v zadnjem obdobju vlagali v kompetence zaposlenih v nabavi in katere kompetence v spremenjenih razmerah pogrešate? Na katerih področjih ocenjujete, da nabavniki v podjetju potrebujete nova znanja?

V kompetence naših zaposlenih vlagamo neprestano z internimi kot eksternimi treningi. Razvijamo nova orodja, katera omogočajo nabavnikom še bolj profesionalno opravljeno delo.

Nabavniki bodo morali v prihodnje spoznavati tudi končne produkte v katerih so uporabljeni materiali katere naročajo, kajti tako bodo gradili na še večjih kompetencah in razumeli tudi potrebe kupca ne samo proizvodnje, kar jim bo pripomoglo pri iskanju alternativnih rešitev.

Splošni pogoji Politika zasebnosti Naložba v prihodnost

Vse pravice pridržane

Izdelava: