Orodjarnica izobraževalnega managerja Junij 2016

Predstavljamo vam 15 ključnih učnih strategij, ki jih lahko vsakdo uporabi za učenje na delovnem mestu in med delom. Organizacije prihodnosti bodo odvisne od dobro uglašenih učencev ter njihove sposobnosti inoviranja, kar zahteva nenehni razvoj in rast vsakega posameznika. Izobraževalni manager pa mora te možnosti zagotoviti slehernemu učencu.

15 STRATEGIJ ZA SAMOUČENJE NA DELOVNEM MESTU

Predstavljamo vam 15 ključnih učnih strategij, ki jih lahko vsakdo uporabi za učenje na delovnem mestu in med delom. Organizacije prihodnosti bodo odvisne od dobro uglašenih učencev ter njihove sposobnosti inoviranja, kar zahteva nenehni razvoj in rast vsakega posameznika. Izobraževalni manager pa mora te možnosti zagotoviti slehernemu učencu.

 1. Razširite meje tega, kar že veste. Igrajte igro » Kaj pa če…
 2. Razmišljajte procesno. Vsake toliko časa s samoopazovanjem preverite, kako vodite vaš proces dela in kaj lahko izboljšate. Razmišljajte o tem, kaj lahko dodate, kaj lahko odstranite in kaj lahko spremenite.
 3. Razmišljajte o dodani vrednosti , ne le o rezultatih. Če razmišljate o rezultatih, se navadno ustavite pri finančnem izplenu. Za spodbujanje inovativnosti je zelo pomembno, da razmišljate o dolgoročni dodani vrednosti za kupce, za partnerje za sodelavce…
 4. Učenje o nečem ni enako učenju nečesa. Velikokrat si pri delu, zlasti na računalniku pomagamo z branjem navodil, kako se kaj naredi. To je učenje o nečem. Učenje nečesa pa nastopi šele takrat, ko to pretvorimo tudi v akcijo in preizkusimo, kako deluje. To analogijo prenesite še na druge situacije in čim prej prestopite mejo med branjem navodil in konkretno akcijo.
 5. Čas za refleksijo. Vzemite si čas za globlje razmišljanje o svojem delu. Najbolj popularen je Demingov model, ki pravi planiraj – naredi – preveri – aktiviraj (plan – do – check – act).
 6. Razmišljajte o delu kot hierarhiji nalog. Vsako delo vsebuje lažje in težje naloge. Lotite se težjih nalog najprej, za njih boste porabili več energije, lažje naloge boste lahko opravili sproti.
 7. Vprašajte za pomoč. Poznate svoj meje? Če česa ne veste, vprašajte za pomoč.
 8. Najdite svojo notranjo motivacijo pri delu. Kaj vas pri delu posebej navdihuje, kakšen ritem dela imate radi, koga vse zadovoljujte s svojim delom… Notranje motivirani ljudje so najbolj produktivni in inovativni.
 9. Prepoznajte vaše »manjke« in jih zapolnite. Morda imate manjko informacij, orodij, pomoči…Čim prej prepoznajte morebitne manjke in se oskrbite z ustreznimi viri. Tako boste lahko vaše delo opravili še bolje.
 10. Bodite proaktivni; Govorite o svojem delu, bodite njegov lastni advokat, iščite strateške povezave z drugimi, ki cenijo vaše delo.
 11. Uporabite vaš spomin. Odrasli imamo odličen vir za učenje na delovnem mestu, to je naš spomin. Prikličemo torej naše izkušnje iz preteklih situacij in jih upoštevajmo pri novih izzivih. Uporaba spomina je odlična pot za krepitev naših učnih sposobnosti.
 12. Razmišljajte enakovredno o dajanju in sprejemanju. Vsakič, ko se naučite nekaj novega, ali doživite nov vpogled, ga podelite z nekom. Tako boste spodbujali učno okolje dajanja in sprejemanja in tudi sami pridobili več.
 13. Spoštujte znanje in izkušnje drugih. Čas osamljenih jezdecev je mimo. Naučite se tudi slediti drugim, aktivirajte vaše sposobnosti poslušanja, intuicije in opazovanja drugih ter se učite od njih.
 14. Razbijte veliko sliko na posamezne dele. Videti celotno sliko je odlična sposobnost za oblikovanje strategij, za učenje inovativnosti pa je velika prednost, če jo znate razbiti na posamezne dele in ugotoviti iz kakšnih delcev in procesov je nastala.
 15. Bodite glasni. Še posebej, ko rešujete problem ali kadar učite druge.
10 PREDPOSTAVK ZA DOSEGANJE VEČJE OPOLNOMOČENOSTI

Opolnomočenje in opogumljanje ljudi za inovativno delovanje je časovno zahtevno, mentalno izzivalno in energijsko potratno. Ta naloga nemalokrat doleti prav trenerje oziroma izobraževalne managerje, od katerih se pričakuje, da bodo strategije pretvorili v konkretne akcije. V spodnjem seznamu navajamo nekaj predpostavk, ki jih lahko uporabljate za spodbujanje učenja inovativnosti. Posameznikova naloga je, da se nauči, kako se vesti, da bo konkretne predpostavke pretvoril v akcijo. Izobraževalni managerji in trenerji imajo pri tem skorajda neomejen možnosti, da z izobraževanjem in drugimi akcijami te predpostavke učinkovito naslovijo.

 1. Vi ste naše največje bogastvo.
 2. Naše stranke nam omogočajo preživetje.
 3. Sedaj ste pravi tim.
 4. Podeljujem vam to odgovornost .
 5. Vključevanje je enako kot sodelovanje.
 6. Inoviranje brez implementacije je haluciniranje.Izraze, ki jih slišimo na delovnih mestih v povezavi z opolnomočenostjo, niso vedno le pozitivni, izobraževalni manager mora znati nasloviti tudi negativne predpostavke kot so napr.
 7. Strah, nezaupanje in tesnobnost so normalni spremljevalci na poti k večji opolnomočenosti.
 8. Želim le priti v službo in opraviti svoje delo.
 9. Delavci smo plačani za to, da naredimo, kar nam rečejo – nismo plačani zato da mislimo.
 10. Če želite, da razmišljam, mi dajte za to čas.

Splošni pogoji Politika zasebnosti Naložba v prihodnost

Vse pravice pridržane

Izdelava: