Orodjarnica izobraževalnega managerja April 2016

V tokratni orodjarnici vam predstavljamo psihološki test MBTI kot orodje za identificiranje različnih tipov osebnosti, ki vam bo prišel zelo prav kot osnovna informacija pri usposabljanju timov. Prav tako pa vam predstavljamo seznam opravil za definiranje timskih ciljev, s katerim boste lahko pomagali vodji tima oziroma celotnemu timu oblikovati realne in dosegljive cilje.

MBTI – PSIHOLOŠKI TEST ZA DEFINIRANJE RAZLIČNIH TIPOV OSEBNOSTI

Kako uporabljati orodje mbti?

 1. Orodje MBTI je lahko v pomoč vodji tima, izobraževalnemu managerju, zlasti pa trenerju za v pogled v strukturo udeležencev timskega usposabljanja
 2. MBTI lahko uporabite pri usposabljanju na področju razvoja osebnosti oz. vedenja.
 3. Nikoli ne uporabite MBTI testa kot merilo za nagrajevanje, selekcijo ali kakšno drugo izbiro, ki lahko vodi v diskriminacijo ali napačne odločitve.

Ali ste vedeli, da je 75 odstotkov svetovane populacije v psihološkem pogledu povsem različna druga od druge, različno razmišlja, ima drugačna prepričanja, vrednote, zaznave… kar pride zlasti do izraza pri sodelovanju v timu. Carl Gustav Jung je že leta 1912 identificiral štiri glavne osebnostne tipe; misleci, čutilci, intuitivci in senzorični tipi osebnosti. Na podlagi njegovega dela je v zgodnjih 40 letih prejšnjega stoletja nastala MBTI tipologija osebnosti. Avtorica je Isabel Briggs Myers ob pomoči svoje matere Katharine Briggs. Razvili sta mersko skalo vzdolž osebnostnih dimenzij:

 1. Ekstrovertiranost – Introvertiranost
 2. Zaznavanje – Intuitivnost
 3. Razmišljanje – Občutenje
 4. Sojenje – Ozaveščanje

MBTI vprašalnik vam ponudi oceno vašega osebnostnega tipa vzdolž 16 kombinacij osmih 8 kategorij.

Vprašalnik, za osnovni uvid v vašo MBTI tipologijo najdete v angleškem jeziku na Googlu: http://similarminds.com/jung.html

Na koncu se vam izpiše rezultat v obliki štirih črk. Spodaj je kratka razlaga teh črk

 1. ENFJ – razumevajoč, toleranten, nagnjen k dobrim medčloveškim odnosom…
 2. ENFP – entuziastičen, razumevajoč, inovativen, iskalec novih možnosti…
 3. ENTJ – logičen, organiziran, strukturiran, objektiven…
 4. ENTP – inovativen, mnogostranski, analitičen…
 5. ESFJ – nudi pomoč, sočuten, ljubi red, ima rad harmonične odnose…
 6. ESFP – prijazen, odprt, vesel, simpatičen…
 7. ESTJ – logičen, analitičen, rad odloča, organizira procese…
 8. ESTP – usmerjen v delovanje, poln zamisli, realističen…
 9. INFJ – ima vizijo, globoko sočustvuje, išče harmonijo…
 10. INFP – fleksibilen, idealističen, odprt, prispevati želi k nečem pomembnem…
 11. INTJ – neodvisen, individualističen, odločen, zaupa vase…
 12. INTP – racionalen, radoveden, teoretičen, rad organizira ideje…
 13. ISFJ – sočuten, lojalen, obziren, nudi pomoč…ISFP – pozoren, nežen, sočuten, odprt in fleksibilen…
 14. ISTJ – temeljit, sistematičen, deloven…
 15. ISTP – realističen, dejaven, prepričljiv z argumenti…
ORODJE ZA OBLIKOVANJE TIMSKIH CILJEV

Kako uporabljati orodje za oblikovanje timskih ciljev

 1. To orodje lahko uporabite kot pomoč timskim vodjem pri oblikovanju ciljev.
 2. Orodje predstavlja kontrolni seznam elementov za diskusijo z vodjem tima ali s celotnim timom. Naredite kopije za vse »igralce«, tako boste spodbudili nujno potreben timski dialog.
 1. Pri oblikovanju ciljev bodite realni;
 2. Identificirajte notranje vire moči (čas, denar, ljudje in njihove kompetence);
 3. Razmišljajte raje kratkoročno kot dolgoročno, ne več kot 6 mesecev v naprej;
 4. Identificirajte ovire;
 5. Oblikujte zavezništva;
 6. Določite časovnice ter kontrolne točke;
 7. Oblikujte kriterije za merjenje napredka;
 8. Glavni cilj razbijte na več podciljev;
 9. Definirajte naloge v povezavi z vsakim podciljem;
 10. Določite prioritetne naloge;
 11. Preverite prioritete pri vsaki kontrolni točki;
 12. Merite napredek pri vsakem podcilju;
 13. Ovrednotite sprotne rezultate;
 14. Po vsakem merjenju ponovno ocenite cilje.