Orodjarnica izobraževalnega managerja

V tokratni orodjarnici izpostavljamo 10 strateških razlogov za outsorucing izobraževalnih in svetovalnih storitev ter nekaj potencialnih koristi outsourcinga kot tudi predstavljamo kratek vodnik za zaščito avtorskih pravic.

10 STRATEŠKIH RAZLOGOV ZA OUTSOURCING IZOBRAŽEVALNIH IN SVETOVALNIH STORITEV

V današnji dobi razkošja je dokaj enostavno narediti čudovito zahtevo za ponudbo kot na drugi strani tudi pridobiti čudovito prodajno ponudbo iz strani zunanjih izobraževalcev in svetovalcev. Največji izziv s katerim se srečuje izobraževalni manager pa je strateški razmislek o tem ali nabaviti storitev na zunanjem trgu ali raje oblikovati svojo. Spodnji seznam vam bo postregel z 10 strateškimi motivacijskimi razmisleki, kdaj se je pametno odločiti za outsourcing in kdaj tudi ne. Kadar zaznate eno od spodnjih elementov se je zagotovo bolje odločiti za zunanjega izobraževalca oz. svetovalca

 1. Zunanji izobraževalec oziroma svetovalec ima bolje razvite kompetence kot vaše osebje.
 2. Očiten in viden potencial v organizaciji za povečano rabo potrebnih treningov
 3. Blagovna znamka zunanjega izobraževalca oz. svetovalca je vodilna na področju, kjer potrebujete rešitev.
 4. Kadar gre za spremembo na ravni države oz državnih zakonov.
 5. Kadar nastopi potreba po razvoju notranjih zmogljivosti.
 6. Ob nastopu potrebe po moderiranju in vodenju sodelovanja med zaposlenimi oziroma med oddelki.
 7. Kadar ste v časovni stiski.
 8. Kadar imate restrikcije glede zaposlovanja.
 9. Kadar želite ublažiti poslovno tveganje.
 10. Kadar želite (ali imate potrebo) prenesti sredstva iz plač na stroške.
STROŠKOVNA UČINKOVITOST OUTSOURCINGA IZOBRAŽEVALNIH IN SVETOVALNIH STORITEV

Spodnji seznam predstavlja potencialne koristi najemanja zunanjih sodelavcev na področju izobraževanja in svetovanja, ki lahko v veliki meri vplivajo na vašo stroškovno učinkovitosti izobraževalnega oddelka. Preučite seznam pred oblikovanjem vašega zahtevka za ponudbo.

 1. Zunanji izobraževalci in svetovalci lahko takoj vskočijo ob povečanem obsegu dela vašega osebja in takoj dobavijo storitev. Ob tem vam ni potrebno zaposliti novih delavcev ali urediti začasna premeščanja, ki obremeni vaš budžet za plače.
 2. Če ste brez svojega osebja, torej sami zadolženi za izvajanje izobraževalne funkcije v podjetju, je povsem racionalno in razumljivo, da se poslužujete zunanjih storitev, vi pa skrbite za vizijo razvoja oddelka.
 3. Tako najem tehničnih kapacitet za izobraževanje kot ekspertov, ki so sposobni kvalitetno izvesti izobraževanje, je velikokrat bolj smiselno in stroškovno učinkovitejše, kot nakup lastne opreme in razvoj lastnih ekspertov.
 4. Pri sodelovanju z zunanjimi izvajalci lahko izkoristite tudi ekonomijo obsega za doseganje popustov.
 5. Pogosto najdemo boljšega partnerja zunaj kot znotraj podjetja; takšnega, ki že ima izdelano osebno blagovno znamko, premore osebno karizmo in je tako v marketinškem pogledu veliko bolj učinkovit, saj ga veliko lažje »prodate« v organizaciji.
 6. Zunanji izvajalec pogosto dela hitreje in bolje kot vaše osebje.
VODNIK ZA ZAŠČITO AVTORSKIH PRAVIC

Velikokrat ne vemo, kaj dejansko ščiti zakon o avtorskih pravicah. Preprosto rečeno, ta zakon ščiti način, kako so bile besede izražene iz strani avtorja, ne ščiti pa avtorjevih idej oz. dejstev, ki jih avtor navaja med pisanjem. Zakon o avtorskih pravicah pokriva kreativna izražanja kot so:

 • govorjena dela (na primer govori, pridige, predavanja),
 • pisana dela (na primer leposlovna dela, članki, priročniki, študije in računalniški programi),
 • glasbena dela z besedilom ali brez njega,
 • gledališka, gledališko-glasbena in lutkovna dela,
 • koreografska in pantomimska dela,
 • fotografska dela in dela, narejena po postopku, podobnem fotografiranju,
 • avdiovizualna dela,likovna dela, arhitekturna dela, dela uporabne umetnosti in industrijskega oblikovanja,
 • kartografska dela
 • predstavitve znanstvene, izobraževalne ali tehnične narave (tehnične risbe,načrti, skice,
 • preglednice, izvedenska mnenja, plastične predstavitve in druga dela enake narave).

Mnogo od teh stvari je lahko tudi del izobraževalnega programa. V vlogi izobraževalnega managerja se morate zavedati, da so ta dela zaščitena z zakonom o avtorskih pravicah in se njihova distribucija ne dovoljuje. Prav tako je vaša naloga, da zagotovite, da so s tem, da so ti materiali zaščitni, seznanjeni tudi vsi zunanji izvajalci.

Med avtorska dela ne uvrščamo:

 • idej, načel
 • uradnih besedil z zakonodajnega, upravnega in sodnega področja,
 • ljudskih književnih in umetniških stvaritev.

AVTORSKO PRAVO V SLOVENIJI UREJA 7 ZAKONODAJNIH DOKUMENTOV:

 1. Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/2007 – uradno prečiščeno besedilo; št. 68/2008, št. 110/2013, št. 56/2015)
 2. Uredba o zneskih nadomestil za privatno in drugo lastno reproduciranje (Uradni list RS, št. 103/2006)
 3. Uredba o mediaciji v sporih v zvezi z avtorsko ali sorodnimi pravicami (Uradni list RS, št. 35/2005)
 4. Sklep o določitvi seznama mediatorjev (Uradni list RS, št. 82/2005)
 5. Sklep o dopolnitvi seznama mediatorjev (Uradni list RS, št. 36/2007)
 6. Uredba o arbitraži v sporih v zvezi z avtorsko ali sorodnimi pravicami (Uradni list RS, št. 65/2006)
 7. Poslovnik Sveta za avtorsko pravo (Uradni list RS, št. 87/2012)

Nujno je, da te dokumente izobraževalni manager pozna in deluje v skladu z njimi.

Splošni pogoji Politika zasebnosti Naložba v prihodnost

Vse pravice pridržane

Izdelava: