Orodjarnica izobraževalnega managerja
Maj 2016

V tokratni orodjarnici vam predstavljamo na kaj mora biti pozoren izobraževalni manager pri najemanju zunanjih coachev kot tudi predstavljamo vprašalnik za evalvacijo coaching procesa.


NAJEMANJE IN SODELOVANJE Z ZUNANJIMI COACHI

Coaching je postal zadnja leta zelo popularen in na trgu se je pojavilo veliko število coachev, zato je priporočljivo, da izobraževalni managerji preverijo coachevo strokovnost, izkušnje, njegov življenjepis ter reference. Preden podpišete pogodbo z njim, preverite še stvari iz spodnjega seznama:

  1. Preden najamete coacha dobro analizirajte potrebe posameznika po coachingu. Tako boste namreč identificirali najučinkovitejši pristop h coachingu in izbrali pravega coacha, ki ta pristop tudi uporablja.
  2. Pri coachu preverite njegovo strokovnost in etično držo. Pogosto se namreč zgodi, da coach naleti na povsem psihološke probleme pri posamezniku in mora biti dovolj usposobljen, da jih prepozna in ve, kdaj je čas, da njegovo delo nadaljuje psihoterapevt.
  3. »Past superzvezdnikov« Bodite pozorni na to, da najamete coacha za zadovoljevanje konkretnih potreb organizacije in ne le zaradi slave in prepoznavnosti coacha.
  4. Preverite reference coacha; Ni dovolj, da pridobite le njegovo pisno ponudbo in predstavitev, tudi osebno preverite njegove izkušnje in delo v drugih organizacijah.
  5. število ur coachinga; jasno dogovorite koliko ur coachinga oseba potrebuje. Upoštevajte tudi morebiten coaching po telefonu in po e-pošti, če bo coach uporabljal tudi te komunikacijske kanale.
  6. Poročila o izvedenem coachingu; dogovorite obliko in način poročanja o delu coacha. Praviloma vam coach poroča o aktivnostih, ki so bile narejene, ne pa tudi o sami vsebini pogovora, ker je k temu zavezan z etičnim kodeksom coachev.
  7. Moč coacha; Uspešni coachi, zlasti coachi vodstvenih timov, si lahko pridobijo veliko moč v organizaciji. Bodite pozorni na to, da ostajajo v ozadju, njihova naloga je promovirati in spodbujati kliente k večji učinkovitosti in uspešnosti.EVALVACIJA COACHING PROCESA


Vprašalnik je namenjen evalvaciji coaching procesa ter podajanju povratne informacije coachu. Izpolni ga klient, torej udeleženec v coaching procesu. Vprašalnik temelji na kompetenčnem profilu coacha, ki ga je oblikovalo Slovensko coaching združenje. Kompetence coacha so javno dostopne na spletni strani www.coaching-zdruzenje.si Avtorica vprašalnika je dr. Danijela BrečkoVPRAŠALNIK ZA EVALVACIJO INDIVIDUALNEGA COACHINGA?


Pred vami je vprašalnik za evalvacijo individualnega coachinga. Pozorno preberite vseh 22 trditev in se za vsako posebej odločite v kolikšni meri drži na lestvici od 7 (povsem drži) do 1 (nikakor ne drži). Po tem odgovorite še na 4 odprta vprašanja.


Izjava 7- Povsem drži 1- Nikakor ne drž
1 Coach mi je ves čas procesa vzbujal veliko zaupanje. 7 6 5 4 3 2 1
2 Coaching srečanja so potekala po vnaprejšnjem načrtu z jasno določenim ciljem srečanja 7 6 5 4 3 2 1
3 V pogovoru s coachem sem se počutil varno. 7 6 5 4 3 2 1
4 Coach je uporabljal več različnih tehnik in pristopov. 7 6 5 4 3 2 1
5 Coach se je hitro prilagodil novim situacijam. 7 6 5 4 3 2 1
6 V pogovoru s coachem sem bil motiviran za samo-raziskovanje. 7 6 5 4 3 2 1
7 Na coaching srečanjih sem pretežen del govoril jaz. 7 6 5 4 3 2 1
8 Coach ni omenjal poimensko drugih oseb ali govoril o njihovih primerih. 7 6 5 4 3 2 1
9 Coach se je izražal jasno in neposredno. 7 6 5 4 3 2 1
10 Coach je pozorno usmerjal pogovor proti cilju vsakokratnega srečanja. 7 6 5 4 3 2 1
11 Coach je večkrat intuitivno sklepal o mojih prihodnjih izzivih in predvidel razvoj dogodkov v prihodnosti. 7 6 5 4 3 2 1
12 Coach je večkrat preverjal razumevanje. 7 6 5 4 3 2 1
13 Kar sem pridobil na coaching srečanjih, sem lahko takoj preizkusil v praksi. 7 6 5 4 3 2 1
14 Coach je uporabljal močne besede, ki so v meni sprožile številne asociacije. 7 6 5 4 3 2 1
15 Coach je uporabljal zgodbe, ki so v meni sprožile močno notranje doživljanje. 7 6 5 4 3 2 1
16 Coach mi je pomagal bolje spoznati samega sebe. 7 6 5 4 3 2 1
17 Coach me je nenehno spodbujal k novim aktivnostim. 7 6 5 4 3 2 1
18 Coach je dosledno osmišljal posredovane informacije in dvigoval moje samozavedanje. 7 6 5 4 3 2 1
19 Coacheva vprašanja so v meni vzbudila močno potrebo po aktivnostih. 7 6 5 4 3 2 1
20 Coach je nenehno preverjal moj napredek in me spodbujal k temu, da ga preverjam tudi sam. 7 6 5 4 3 2 1
21 Coach je pri preverjanju mojega napredka uporabil objektivne merske kriterije. 7 6 5 4 3 2 1
22 Coach je prispeval k temu, da sem hitreje uzrl svoje prihodnje izzive na področju osebne rasti. 7 6 5 4 3 2 123. Kako bi lahko še povečali vašo angažiranost na coaching srečanjih?
24. Kako bi lahko še izboljšali coaching srečanja?
25. Kako bi v enem stavku zapisali najpomembnejše, kar ste pridobili na coaching srečanjih
26. Kako boste nova spoznanja uporabili v praksi?
Želite biti redno obveščeni o naših izobraževalnih dogodkih?

Prijavite se na naše e-novice