Orodjarnica – Februar 2016

V tokratni orodjarnici izpostavljamo vodnik za grajenje kakovosti v izobraževalni dejavnosti ter objavljamo kontrolni seznam za doseganje večje vidnosti in promocije izobraževanja v organizaciji.

VODNIK ZA GRAJENJE KAKOVOSTI V IZOBRAŽEVANJU

Ta vodnik je posebej uporaben pri razvoju novega programa ali pa pri revizijah obstoječih programov, ne glede na to, ali ga izvajajo domači trenerji ali pa zunanji izobraževalci in svetovalci. Pri grajenju kakovosti izobraževalne dejavnosti posvetite največ pozornosti tekočim in bodočim poslovnim potrebam. Posamezne točke vodnika vam bodo pomagale osredotočit se na grajenje kakovosti izobraževalnega programa kot tudi na upravljanje razvoja programa in njegove implementacije.

 1. Povežite izobraževalne cilje s strateškimi cilji organizacije
 2. Spoznajte se s pričakovanji vaših kupcev glede kakovosti.
 3. Prepričajte se, da vsi sodelujoči na projektu poznajo cilje in standarde projekta.
 4. Ne zapravljajte preveč časa za planiranje in organizacijo. Zaupajte svojemu dobremu občutku, po tem ko ste raziskali vire in možnosti.
 5. Identificirajte morebitna neskladja in njihove vplive.
 6. Predvidite tveganja.
 7. Namenite dovolj časa za identificiranje vaše ciljne skupine. Preverite najmanj s tremi viri.
 8. Razmišljajte o vsakem izobraževalnem programu kot o projektu.
 9. Med razvojem izobraževalnega programa čim prej detektirajte probleme in jih tudi čim prej odpravite. Pozorno torej sledite razvoju.
 10. Nadzorujte svoje delo in stremite k čim manj napakam. O napakah razmišljajte kot o vaših prijateljih, ki vas želijo nekaj naučiti.
 11. Prosite sodelavce za pregled programa, skupaj z njimi preverite tudi vaše percepcije in pristope. Opogumite sodelavce, da prevzamete skupno lastništvo nad razvojem programa.
 12. Komunicirajte procese informiranja.
 13. Prosite za povratno informacijo in jo nemudoma uporabite.
 14. Dokumentirajte proces, ne le končni rezultat, ampak tudi proces razvoja.
 15. Oblikujte učne cilje programa, ki so namenjeni bodočim udeležencem.
 16. Upravljajte in evalvirajte izobraževalni projekt v primerjavi z učnimi cilji.
 17. Zagotovite in delajte na transferju naučenega v prakso.
 18. Oblikujte forme za razvoj in pripravo programa ter vseh sestavnih delov, ki se jih bodo posluževali tako zunanji izobraževalci in trenerji kot tudi domači.
 19. Kvantificirajte rezultate kadarkoli je to mogoče. Najdite načine in poti, da poročate o uspehih v številkah.
 20. Merite staje pred in po izobraževanju. Merite spremembe.
 21. Izkažite vidno podporo (nagrado) vsem tistim, ki se trudijo izboljšati kakovost izobraževalnega projekta.
 22. Nikoli ne odnehajte.

KONTROLNI SEZNAM ZA DOSEGANJE VEČJE VIDNOSTI IN PROMOCIJE IZOBRAŽEVANJA V ORGANIZACIJI

Predolgo časa je bilo izobraževanje v korporaciji videno kot podporna dejavnost, skorajda nepovezana z resnično funkcijo poslov. To so bili časi, ko so izobraževalni managerji in trenerji ljubeznivo izpeljali izobraževanje za udeležence, ki so ga hoteli in zanj prosili in povsem ignorirali interne komunikacije, ker je izobraževanje redko sploh potrebovalo promocijo.

Toda največji transfer naučenega v prasko se zgodi, kadar je izobraževanje jasno povezano z namenom poslov oz. strateškimi cilji organizacije. In ni boljšega načina za povečanje vidnosti izobraževanja kot s pomočjo in skozi poslovni proces organizacije.

Spodnji kontrolni seznam vam bo pomagal, da boste delovati bolj kot iniciator in pobudnik akcij in kot izobraževalni manager , ki slovi po tem, da zasleduje korporacijske cilje. Tako boste najbolje promovirali izobraževanje v organizaciji.

 1. Oblikujte poslanstvo in vizijo izobraževalnega oddelka in zagotovite, da bodo v njej tudi izjave vaših kolegov managerjev iz drugih oddelkov ali pa celo njihova poslanstva.
 2. Komunicirajte vaš poslovni izobraževalni plan vašim nadrejenim, tako, da bo top management vedel, da izobraževanje pomeni posel.
 3. Povežite vaše cilje in plane z vsaj enim ali več korporacijskimi cilji in načrti.
 4. Komunicirajte različne informacije o izobraževanju, kot je program, materiali za samo-učenje, konference in druge priložnosti za razvoj… vsem zaposlenim.
 5. Promovirajte izobraževanje na vseh ravneh v organizaciji s pomočjo različnih medijev, kot so portali, intranet, e-pošta, video, interna TV, letaki, brošure, katalogi, novičniki…
 6. Planirajte, organizirajte in upravljajte informacij o izobraževanju ter vzpostavite marketinško funkcijo in sledite njenim poročilom.
 7. Posvetite pozornost grafičnemu izgledu vaših sporočil, torej poskrbite za celostno podobo vašega oddelka.
 8. Razmišljajte poslovno in strateško, promovirajte izobraževalne rešitve za identificirane probleme celotni organizaciji, ne le posameznikom.
 9. Promovirajte izobraževanje kot sistem, ki zahteva svoje vložke in daje rezultate. Analize, evalvacije in povratne informacije so ključni elementi tega sistema.
 10. Ponudite različne oblike izobraževanja, treninge, usposabljanja na delovnem mestu, mentorstva, predavanja, e-seminarje, zunanja izobraževanja, webinarje … tako boste zadostili potrebam in domišljiji vseh zaposlenih.
 11. Promovirajte izobraževanje na vseh ravneh v organizaciji ter vsem ljudem. Povejte jim, da imate za njih prav posebno priložnost. Ne bojte se izkazati malo več prodajnega vedenja, ob tem se boste kmalu začeli zabavati.