Odziv na predavanje dr. Erika Breclja, dr. med. Razvoj zdravstvenega sistema v eri brezvladja na Zdravstvenem razvojnem forumu 2020, 6. marca 2020 v Portorožu

Spoštovani udeleženci konference,
v celoti objavljamo odziv g. Petra Požuna na predavanje dr. Erika Breclja, dr. med. Razvoj zdravstvenega sistema v eri brezvladja na Zdravstvenem razvojnem forumu 2020, 6. marca 2020 v Portorožu

»Spoštovani udeleženci Zdravstvenega razvojnega foruma!

Med 5. in 6. 3. 2020 je v Portorožu potekal Zdravstveni razvojni forum, na katerem je predaval tudi zdravnik Erik Brecelj. V okviru svojega prispevka z naslovom Razvoj zdravstvenega sistema v eri brezvladja je večkrat omenili moje ime, kar je razvidno tudi iz njegove powerpoint prezentacije, kamor je med drugim umestil tudi mojo fotografijo. Med predstavitvijo me je omenjal v izrazito negativnem kontekstu, in sicer je namigoval, da naj bi bil koruptiven in da naj bi deloval v nasprotju z interesi Onkološkega inštituta Ljubljana in pacientov. Namigoval je, da sem namerno vzdrževal neurejeno in netransparentno delovanje bolnišnice, da Pravilnik o notranji organizaciji po moji zaslugi ni prišel na dnevni red, da me optimizacija delovnih procesov ni zanimala ter da sem namerno preprečeval reorganizacijo bolnišnice, lekarne in finančne službe. Vse to nikakor ne drži.

Bil sem predsednik Sveta Onkološkega inštituta Ljubljana od 23. 1. 2018 do 28. 11. 2019, vendar pa je Svet, kot sami dobro veste, kolektivni organ. Svet je sestavljen iz predstavnikov ustanovitelja (Vlada Republike Slovenije), zaposlenih na Onkološkem inštitutu in predstavnika Mestne občine Ljubljana ter predstavnika zavarovancev, ki ga imenuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, trenutno pa šteje 11 članov. Posledično je povsem izkrivljeno in skrajno žaljivo trditi, da sem sam preprečeval razpravo o Pravilniku o notranji organizaciji, da sem namerno vzdrževal neurejeno stanje in nisem želel reorganizacije bolnišnice, lekarne in finančne službe. O vsem se namreč na Svetu skupno odloča in sam nisem imel takšnih pristojnosti, četudi bi želel preprečevati določene razprave ali spremembe, pa seveda tega nisem ne želel ne počel. Nikoli nisem ravnal koruptivno, temveč sem vselej ravnal zakonito, po svoji vesti ter v najboljšem interesu Onkološkega inštituta, njegovih pacientov in osebja.

Zdravnik Erik Brecelj me je razžalili in posegel v moje dostojanstvo. Njegovo ravnanje je bilo namreč v celoti neprimerno in žaljivo.«

Peter Požun

Splošni pogoji Politika zasebnosti

Vse pravice pridržane

Izdelava: