Novičnik za DviGVrednosti - Okt 2016

Spoštovani,


proti koncu leta večina organizacij prične s planiranjem in razporejanjem sredstvev za prihodnje leto. V oktobrskem Novičniku za DvigVrednosti vam tako odkrivamo, kaj je dobro vedeti, preden se lotimo izdelave načrta izobraževanja in usposabljanja.

Za vas smo tokrat oblikovali priporočila za načrtovanje izobraževanja in usposabljanja za leto 2017, pri čemer so nas vodili kazalniki najuspešnejših skrbnikov znanja, tistih, ki so se uvrstili na lestvico TOP 10-Izobraževalni management 2016.

V intervjujih pa tokrat razkrivamo, kako oblikujejo izobraževalni načrt v javni finančni instituciji in kako v veliki gospodarski družbi.

V vašo orodjarnico smo pridali dva najpogostejša modela komuniciranja v izobraževalnem procesu ter formulo za ponazoritev učinkovitosti učnih skupin, glede na njihovo velikost.

Prijetno branje Vam želi ekipa Planet GV!

Ne zamudite v novembru:


NOVO!

Posvet z odgovori na kadrovske, pravne, varnostne in organizacijske vidike nadzora na delovnem mestu!

Na posvetu bomo osvetlili oziroma podali celovit pogled na obvladovanja tveganj pri delovanju organizacij v okviru odnosa zaposleni – delodajalec.

Razvoj novih tehnologij in sistemov odpira nove pravne in zakonske dileme. Posvet vam bo poskušal poiskati odgovore in pokazati dobre prakse na tem področju. Tako bomo s strokovnjaki na različnih področjih poiskali odgovore na kadrovske, pravne, varnostne in organizacijske vidike glede nadzora na delovnem mestu. Hkrati pa pokazali, kako se lahko izboljšave pristopa k problematiki rezultirajo v boljšem in učinkovitejšem poslovanju naših organizacij.

S poznavanjem nove evropske direktive s področja varstva osebnih podatkov in drugih mehanizmov nadzora zaposlenih si lahko močno olajšamo delovanje v naših organizacijah in izognemo marsikateremu bolečemu in odškodninsko zahtevnemu procesu.


Lepo vabljeni na največji dogodek s področja nadzora na delovnem mestu v Sloveniji!23. november, GH Union, Ljubljana

HR&M konferenca
ferenca je osrednji slovenski dogodek, ki izpostavlja pomembnost prepletanja in aktivnega sodelovanja najvišjega vodstva in kadrovskih strokovnjakov za doseganje optimalnega razvoja organizacije in zaposlenih.


Temu dodajamo nekaj, kar se nam na prvi zdi neotipljivo, a je v resnici zelo merljivo - organizacijsko energijo. V organizaciji obstajajo štiri različne vrste energije v razmerju med njeno kakovostjo in intenzivnostjo. To so: energija produktivnosti, energija udobja, energija razjedanja in energija malodušja. Organizacijsko energijo smo na nacionalni ravni prvič izmerili leta 2006 in drugič leta 2011. Tretjič jo merimo v letu 2016.

Rezultate in merjenja in zmagovalna podjetja oziroma organizacije bomo predstavili prav na HR&M konferenci.https://www.planetgv.si/pogajalska-akademija

POGAJALSKA AKADEMIJA - Pridobite celovito pogajalsko znanje ter spretnosti!

Od 9. novembra do 7. decembra 2016, v petih poldnevnih modulih.

Pogajalska Akademija je celovit program, na katerem se boste naučili tako ravnati s konflikti v podjetju kot tudi konstruktivno priti preko ovir, ki vam jih postavlja zahteven kupec. Obenem pa se boste poglobili v psihološke principe, ki vplivajo na to, kako reagiramo v pogajalskih situacijah in določajo izid pogajanj. Prav poznavanje človeške psihe vam pomaga, da izberete pravo vprašanje, s katerim se vam druga stran razkrije in da najdete rešitev, ki bo ustrezala tako vam kot tudi drugi strani. Zato tečaj ni primeren za nekoga, ki bi želel manipulirati s sodelavci ali goljufati stranke. Primeren je za vsakega, ki želi poštene in dolgoročno uspešne poslovne pa tudi osebne odnose s svojimi kupci, dobavitelji podrejenimi in sodelavci!Se pri svojem delu srečujete s problematiko izterjave?

Upniki, ki v sodnem postopku uveljavljajo terjatve, se največkrat srečajo z več postopki. Ko recimo vložijo predlog za izvršbo na podlagi verodostojne listine, se ob vloženem ugovoru dolžnika znajdejo v pravdnem postopku oziroma postopku v gospodarskem sporu (ko gre za gospodarsko pogodbo), pogosto pa jih lahko preseneti začeti stečajni postopek ali postopek prisilne poravnave zoper dolžnika. Zadnje spremembe Zakona o izvršbi in zavarovanju (Noveli ZIZ-J in ZIZ-K) so prinesle precej sprememb pri izvršbi na plačo in druge stalne prejemke ter pri izvršbi na nepremičnine. Vabljeni v šolo za upnike.
Veste, kako komunicirati, ko je naš sogovornik težaven? Kako in kaj takrat, ko se zaradi sogovornikovega nespoštljivega odnosa, gospodovalne ali vzvišene drže, neupravičenega razburjanja ali vsiljevanja svojega mnenja, ter drugega agresivnega ali manipulativnega vedenja, ob njem ne počutimo dobro in zato težko delamo. Kako ohraniti »mirno kri« in pripraviti sogovornika na sodelovanje?

Kako voditi pogovor s težavnimi sogovorniki, ohraniti profesionalnost in uspešno zaključiti pogovor so glavni cilji delavnice. Naučimo se umetnosti profesionalne komunikacije tudi v težkih situacijah!https://www.planetgv.si/sola-pravilno-ucinkovito-urejanje-delovnih-razmerij


Abeceda dela v kadrovski službi!

ZA PRAVILNO IN UČINKOVITO UREJANJE DELOVNIH RAZMERIJ!

Vabimo vas na intenzivno izobraževanje, na katerem boste, ne glede na to ali ste začetnik na tem področju ali pa želite zgolj utrditi znanje in se seznaniti z novostmi (ZDR-1) ter dobro prakso, pridobili celovito znanje, kako v praksi pravilno in učinkovito voditi kadrovske postopke - od zaposlovanja, vodenja evidenc, odmerjanja pravic med trajanjem delovnega razmerja (dopust, delovni čas, plačilo za delo itd.), do disciplinskih sankcij in načinov prenehanja delovnega razmerja.
Jesenski posvet ADMA vsako leto povezuje in združuje skoraj 100 poslovnih sekretark, tajnic, poslovnih asistent in vodij pisarn iz celotne Slovenije. Dvodnevni posvet, ki osvežuje in nadgrajuje vaša znanja, bo letos gostil številne priznane slovenske in tuje predavatelje.Izobraževanja po meri za zaključene skupine

Želite program prilagojen vašim potrebam, željam in ciljem?

Pri pripravi programov sodelujemo z najboljšimi predavatelji in strokovnjaki na različnih področjih, zato vam zagotavljamo profesionalno izvedbo. Pošljite nam povpraševanje na izobrazevanje@planetgv.si.

Želite biti redno obveščeni o naših izobraževalnih dogodkih?

Prijavite se na naše e-novice