Nabavni manager 2018

Na letošnji Nabavni konferenci 2018 smo podelili priznanje Nabavni manager 2018, ki je šlo v roke Ireni Rimac Gaspari, Direktorici korporativne nabave v podjetju Hidria, d.o.o. zaradi njenih številnih dosežkov na profesionalnem področju in dolgoletnih izkušenj.

Irena Rimac Gaspari ima v podjetju Hidria dolgoletne bogate izkušnje. Leta 2005 je prevzela vodenje livarne aluminijastih odlitkov v Hidrii Rotomatiki. Leta 2008 se je podala v komercialne vode; ob širitvi Hidrine proizvodnje aluminijastih odlitkov na koprsko lokacijo je prevzela vodenje nabave. Leta 2009 se je vključila v delo na področju Korporativne nabave Hidrie, kjer še danes opravlja delo Direktorice korporativne nabave Hidrie.

V organizaciji jih odlikuje okrepljeno sodelovanje tima znotraj nabavne funkcije, ki povezuje 7 poslovnih enot Hidrie ter 3 družbe v tujini (Nemčija, Madžarska, Kitajska). Irena Rimac Gaspari je sodelovala pri vzpostavitvi nabavnega portala za dobavitelje Hidrie (B2B) ter digitalizacije nabavnega procesa v smislu »on line« izmenjave informacij z dobavitelji. Prav tako je sodelovala pri vzpostavitvi in uporabi »on line« kazalnikov uspešnosti nabavnega procesa Hidrie.

Med njene številne dosežke se uvrščajo tudi:

– optimizacija stroškov v nabavi, merjenje in kvartalno poročanje o doseganju nabavnih prihrankov

– vzpostavitev enotnega nabavnega procesa Hidrie s poudarkom na pomembnosti vhodnih in izhodnih korakov

– okrepljeno med – funkcijsko sodelovanje znotraj Hidrie, ki je predpogoj za doseganje učinkovitega nabavnega procesa

– vzpostavljanje Category Managementa

– povezovanje nabavne strategije s poslovno strategijo Hidrie

– sistemsko kreiranje nabavne strategije materialnih skupin

– proaktivno sodelovanje na projektu vzpostavitve sistemskega razvoja dobaviteljev

– skrb o prenosu dobrih poslovnih praks znotraj nabavnega tima

– promocija vizije in poslanstva nabavnikov Hidrie ter poslanstva nabavne stroke

– sodelovanje pri oblikovanju in promociji Etičnega kodeksa Hidrie s poudarkom na nabavni etiki.

Irena Rimac Gaspari je sodelovala tudi pri vpeljavi inovativnega modela sodelovanja z dobavitelji, pri projektu Leonardo. Aktivna je tudi v Združenju nabavnikov Slovenije. Pod njenim vodstvom postaja nabava Hidrie prepoznavna strateška funkcija, ki svojim delovanjem prispeva dodani vrednosti Hidrie, kar je ključen doprinos in tudi eden izmed pomembnih dejavnikov, da je Irena Rimac Gaspari dobitnica letošnjega priznanja Nabavni manager leta.

Splošni pogoji Politika zasebnosti Naložba v prihodnost

Vse pravice pridržane

Izdelava: