Pogovor z Nabavnim managerjem 2022

Podjetje Planet GV in Združenje nabavnikov Slovenije sta na Nabavni konferenci, 5. maja 2022, razglasila dobitnika priznanja Nabavni manager 2022. Prejemnik priznanja je mag. Uroš Zupančič, izvršni direktor nabave, Petrol d.d., Ljubljana. Ob podelitvi priznanja smo se pogovorili z Urošem Zupančičem.

Nabavnik ste že vrsto let. Kakšno je vaše mnenje o pomenu nabave za dolgoročni uspeh organizacij? 

Nabava ima lahko vpliv na dolgoročni uspeh organizacij, v kolikor je vključena v pripravo strategij. Zato smo si v ZNS v viziji zapisali: “Da bo nabava strateška funkcija v vsakem slovenskem podjetju, v okviru katere nabavniki s svojim strokovnim in etičnim delovanjem ključno pripomorejo k uspešnosti poslovanja podjetja in njegovemu razvoju.” Nabava seveda lahko ima kratkoročne učinke, predvsem na stroškovni strani, a vendar se pogosto kvaliteta, obvladovanje tveganj in odnosi z dobavitelji gradijo veliko dlje časa. In če si na to pripravljen, če veš za pot, strategijo podjetja, potem lahko delaš načrte za daljše obdobje in tako prispevaš k uspehu organizacije.  

Kaj vas drži v tem poklicu? Kako to, da iz tega poklica niste prešli na druga področja? 

Sicer sem po izobrazbi ekonomist iz EF v LJ, a v času mojega študijo nismo imeli predmeta, kaj šele katedre za nabavo. Omenjena je bila le pri enem predmetu kot poglavje znotraj učbenika. Danes me izjemno veseli, da se to spreminja in da imamo tudi v združenju, med predavatelji in na EF v Ljubljani dr. Budlerja, ki pokriva področje oskrbnih verig in nabave.  Poklic nabavnika sem spoznal s svojim prvim dnem službe in ga enostavno vzljubil. Res pa je, da sem imel izjemno srečo pri mentoriranju in dve izjemni vodji, ki sta me spodbujala in mi omogočala, da sem se razvijal tako profesionalno, kot osebno.  O drugih področjih dela enostavno nisem razmišljal, saj sem celo  kariero delal na nadaljevanju izobraževanj na področju nabave in tudi svoje znanje ter izkušnje delil znotraj podjetij in postal neke vrste »coach« nabavnih veščin in metod. Za druga področja (z izjemo hobijem) v profesionalnem delovanju enostavno ni bilo časa.

Katere kompetence ločijo odlične nabavnike od drugih? Kakšne izkušnje in kompetence iščete pri članih svojega nabavnega tima?  

Pri kompetencah so pomembne predvsem 3 stvari: znanje, izkušnje in volja. Prvo se da naučiti, drugo se da pridobiti, tretja pa je najpomembnejša. Če ni volje, potem tudi ni znanj in izkušenj.  In kdor ima voljo, se nauči in priuči kompetenc, res pa je, da je nujno poleg volje, da ima oseba Talent, saj lahko le iz naravnih talentov nekdo odlično razvije svoje kompetence in spretnosti. Z drugimi besedami, talent je močna želja po nečem in močna volja, da vztrajate v prizadevanjih, povezanih s tem.  So pa v različnih funkcijah nabave potrebne različne kompetence. Nekdo, ki se rad pogaja, je rad v stalnem kontaktu z razvojniki, odkriva nove produkte … je lahko odličen strateški nabavnik in morda slab operativni nabavnik in nasprotno, če nekdo rad skrbi za odličnost oskrbne verige, za točnost podatkov v sistemu in urejen naročniški sistem, potem bo odličen operativni nabavnik in slab strateg.  Ni napačnih kompetenc, le ustrezno jih je potrebno razporediti. Vsekakor pa se temeljne kompetence: poslušanje, etičnost, skrb za kupca (tako internega kot eksternega), odgovornost …  

Kako to, da ste na začetku svoje poslovne poti izbrali prav področje nabave?   

Naključno, saj sem kot diplomant zaprosil v podjetju Adria Mobil, ali mi lahko omogočijo, da za njih napišem diplomsko nalogo. Nikoli ne bom pozabil, da me je takrat sprejela celo generalna direktorica Sonja Gole. Po pogovoru so me odpeljali v oddelek nabave in mi pokazali nekaj izzivov s katerimi so se soočali.  Ker sem bil na EF študent informacijske smeri, sem prepoznal možnost digitalizacije reklamacijskih postopkov, saj so jih takrat vodili zgolj papirnato.  Tako se je začelo in le 14 dni po zaključeni diplomi so me zaradi nenadne daljše bolniške odsotnosti enega izmed zaposlenih poklicali, ali bi se jim pridružil. Tako se je začela moja službena pot in končalo študentsko življenje brez »najdaljših« počitnic življenja. 

Na katerih področjih ste se do zdaj izobraževali in razvijali, da ste osvojili zdajšnjo raven kompetenc?  

Vsa izobraževanja (dodatna), ki sem jih imel tekom let, so bila povezana z razvojem kompetenc. Tako magisterij, GMP with Purchasing Specialization, vse šole vodenja in retorike, jezikovni tečaji in nenazadnje vsi dogodki ZNS in Planet GV, na katerim sem prisostvoval v vseh letih.  Hkrati smo s kolegi iz združenja razvijali nove produkte ZNS, izmenjavali izkušnje na delovnih dneh, kjer smo hodili s svojimi ekipami drug drugemu, predstavljali izzive in rešitve.  Največ kompetenc pa si boste pridobili s kompetentnimi vodji in kompetentnimi sodelavci. Ti so vaši najboljši coachi.  

Kakšen je obseg nabavnega volumna, ki gre letno skozi »vaše roke«?  

Lansko leto je bil  ta nabavni volumen velik skoraj 700 mio EUR. Pričakujem pa, da bo s priključitvijo Croduxa na Hrvaškem in povečanimi investicijami tako v CAPEX kot v energetske projekte v prihodnjih letih hitro dosegel 1 mrd EUR.  

Kako prenašate stres, ki ga povzroča odgovornost za tako velik obseg nabave?  

Stres je tesno povezan z pomanjkanjem vedenja. Zato je tako zelo pomembno, da smo nabavniki pravočasno vključeni v strategije in projekte, ki so posledica strategij. Pravočasna vključenost omogoči, da se lahko pripraviš, obvladuješ tveganja, pridobiš ustrezne dobavitelje, se dogovoriš za nabavne pogoje, lažje uskladiš oskrbne verige, …  Stres je pogosto posledica hektičnih nabav, poznih odločitev, sprememb v slabo pripravljenih projektih …  Prenašanje stresa je lažje, če veš, da imaš za sabo odlično ekipo. Odgovornost vseh je izjemno velika, a jo lažje obvladujemo, če si delimo izzive, saj le skupaj lahko pridemo do rešitev in vedenja, kako bomo te izzive rešili. Le ekipno delo je ključ do uspeha.  

Kateri dosežek na področju nabave v zadnjih treh letih bi še posebej izpostavili? 

Vedno sem bil mnenja, da morajo dosežke ocenjevati drugi in ne sam. Vedno sem se trudil po svojih najboljših močeh. Pred približno 15 leti sem dojel, da si človek nima kaj očitati, če ve, da je dal vse od sebe. Morda rezultat ni vedno najboljši, je pa prav gotovo vedno najbolj optimalen ob danih pogojih in času, v katerem ga rešuješ.  Ponosen sem na tim nabave v Adrii Mobil, Adrii Dom in ostalih družbah v skupini Trigano s katerimi smo dosegali  odlične rezultate in skupaj pisali zgodbe uspeha. Enako velja za Petrol, saj smo v zadnjem letu in pol vzpostavili nabavo kot izvršno funkcijo v podjetju, zanjo prevzeli odgovornost, jo transformirali v funkcijske enote strateške, projektne in operativne nabave ter hkrati s priključitvijo CRODUXA začeli funkcijsko odgovornost prenašati na vse trge skupine PETROL. 

Bi lahko z nami delili kakšno anekdoto iz nabavnih pogajanj?  

Morda je bila ena zadnjih, preden sem odšel na Petrol, ravno pogajanja z njimi, saj je Petrol tudi dobavitelj Adrie Mobil. Spomnim se, da so dobavljali več produktov, pogajanja pa naj bi tekla predvsem za enega izmed njih, saj smo naredili raziskavo trga in ugotovili, da imamo konkurenčne ponudbe.  Na pogajanje pa so prišli tudi odgovorni za ostale produkte in nam sami ponudili nižje cene, ki jih takrat niti nismo pričakovali. To so bila za mene najlažja pogajanja, Petrol pa se je izkazal za odličnega partnerskega dobavitelja.

Kakšen je vaš pogled na nabavo v razmerah velikih pretresov, kot sta pandemija in ruska invazija Ukrajine?  

Vsaka kriza je težka, saj ljudi sili v spremenjene načine delovanja, ruši ustaljene poti, načine razmišljanja in soočanja z neznanim. In smo spet pri stresu. Po eni strani je pandemija povzročila velika nihanja oz. oscilacije med povpraševanjem in ponudbo, predvsem zaradi ukrepov, ki so bili posledica COVID-19, medtem ko je vojna v Ukrajini poleg povečanega povpraševanja povzročila še enormne rasti cen surovin. Ne zgolj cen energentov, temveč tudi vseh ostalih surovin, ki so vezane predvsem na investicijske in energetske projekte.  Le to zelo vpliva na ekonomike projektov in skupaj s prodajo, produktom, izvedbo ter hkrati z dobavitelji in kupci skušamo najti primerne rešitve. Zopet gre za odločanje v timu in vsak je odgovoren, da prevzame svoj del nalog.  

Kakšen je vaš nasvet za prehod organizacij od prilagajanja v preobrazbo?  

Vsak sistem se do določene mere lahko prilagodi. Pa naj bo to podjetje ali poslovni sistem – ERP. Pride pa podjetje s svojo rastjo (generalno ali v posameznem produktu, funkciji …) do meje, ko prilagajanje ni več učinkovito, ko je potrebno narediti »reset« in iti v preobrazbo. To smo storili v Petrolu. Npr. funkciji produkta smo odvzeli funkcijo nabave in prodaje. In če naš član uprave pravi, da imamo danes enoten trg Petrola, da smo odgovorni za vse države, in da ne bo zadovoljen, dokler ne bo vsak dan na meji z JVT trgi vsaj 10 avtomobilov, potem jaz temu dodajam, da morajo v vsakem izmed teh vozil sedeti najmanj trije zaposleni izmed različnih funkcij podjetja. Matrična organiziranost za sabo potegne prilagajanje drug drugemu, a mora biti usmerjena v iskanje boljših rešitev in ne v oviranje pri delovanju. Tu so ključnega pomena KPI, ki morajo biti napisani tako, da ekipe silijo v iskanje skupnega dobrega.  In moj nasvet? Bom uporabil besede Jacka Welcha, ki je dejal: Pripravljenost na spremembe je moč, tudi če to pomeni, da del podjetja za nekaj časa pahnemo v popolno zmedo.  Tega se mora zavedati vsak, ki se loti preobrazbe. In edina rešitev je jasna pot, vztrajanje, motiviranje, osmišljanje in sledenju zastavljenemu cilju. Nekateri se bodo tekom tega procesa poslovili, nekateri se vam bodo pridružili. To so dejstva.  

Kateri so aktualni globalni izzivi, s katerimi se srečujete pri dobaviteljih?   

Na prvo žogo? Pomanjkanje kapacitet in posledično dvigi cen. Investicijski cikel je še vedno močan in začelo je zmanjkovati ustrezno usposobljenih ljudi na trgu. Spodbude ter nepovratna sredstva, ki so jih tekom COVID-19 sproščale vlade in rast cen surovin, se danes poznajo na visoki rasti končnih cen … Inflaciji sledijo zahteve po rasti plač.  Za enkrat me opogumljajo izjave guvernerja Banke Slovenije, da rast cen še ni strukturna, bolj me bo skrbelo, ko bo spremenil svoje videnje situacije.  

Kaj pričakujete na cenovnem področju v letu 2023? Ali se bodo trendi obrnili navzgor ali navzdol?  

 Vsakemu vrhu sledi obrnjen trend, menim pa, da bo ta padec počasnejši kot je bila sama rast in da se kmalu (če sploh kdaj) ne bomo vrnili na nivoje cen, kot smo jih poznali pred to krizo.  

Kaj bi svetovali mlajšim nabavnikom in pa tistim nabavnikom, ki so na sredini karierne poti?  

Se bom vrnil na začetek pogovora. Imejte voljo, ter vlagajte v svoje znanje, v izkušnje. Izobražujte se, kadar in kjer je možno. Delajte s svojimi sodelavci, ki so zaposleni na ostalih funkcijah v podjetju, kot z najboljšimi prijatelji. Delite svoje mnenje na strokovnih dogodkih, mrežite se. Pokličite kolega nabavnika iz drugega podjetja, vprašajte ga za nasvet … 

Kako ocenjujete delovanje ZNS, v katerem ste aktivni, in kakšno vlogo združenja za nabavnike vidite v prihodnje? 

Biti član strokovnega združenja je privilegij, ki ga ima lahko prav vsak od nas. Je pa predvsem odgovornost, da s svojim delovanjem znotraj druženja pripomoremo k promociji nabavne funkcije, njenemu razvoju in družbeni odgovornosti.  ZNS je »volunterska« organizacija »entuziastičnih« posameznikov, ki svoj prosti čas, talent in voljo namenjamo temu, da bi naredili za svoj poklic nekaj boljšega, odličnega.  Organizaciji dogodkov in izobraževanj, izdajanju časopisa, merjenju in objavljanju PMI in promociji Etičnega kodeksa bomo prav gotovo dodali še dodatne vsebine, ki bodo v ponos našemu poklicu. ZNS vidim kot stičišče strokovnjakov, kjer si lahko poleg naštetega poiščemo pomoč, nasvet, organizacijo izobraževanj za podjetja itd. Vlogo združenja pa gradimo mi, tisti, ki smo danes tukaj in tisti, ki jih ni. Le od nas je odvisna nadaljnja pot in delovanje. Morda lahko tukaj izkoristim priložnost in vsakega, ki je pripravljen prispevati svoj kamenček v ta mozaik, da se nam pridruži in s svojimi idejami ter talenti dopolni naše delovanje.  

Trenutno ni izobraževanj iz tega področja.

Splošni pogoji Politika zasebnosti Naložba v prihodnost

Vse pravice pridržane

Izdelava: