Na Nabavni konferenci podelili nagrado nabavni manager 2022!

Združenje nabavnikov Slovenije in Planet GV sta na letošnji Nabavni konferenci razglasila dobitnika nagrade nabavni manager 2022. Štiričlanska strokovna komisija je Nabavnega managerja leta izbrala zaradi njegovih izjemnih dosežkov na profesionalnem področju in dolgoletnih izkušenj pri delu v nabavi. Dobitnik letošnjega priznanja nabavni manager 2022 je mag. Uroš Zupančič, izvršni direktor nabave, Petrol, d.d., Ljubljana.   

Uroš Zupančič, Nabavni manager 2022

Uroš Zupančič je poslovno pot začel leta 2004 v podjetju Adria Mobil kot nabavni komercialist na področju upravljanja različnih nabavnih blagovnih skupin, priprave in sklepanja pogodb s poslovnimi in strateškimi partnerji, oblikovanja strategij razvoja izdelkov, cenovne ter kakovostne politike in komercialnega vidika novih ter obstoječih materialov in produktov. Leta 2011 je napredoval v vodjo projektov v nabavi in v naslednjih letih uspešno izpeljal projekte »Odličnosti v nabavi«, »SCOPE« – Supply Chain & Operational Planning Excellence in uvedbo brezpapirnega poslovanja z dobavitelji. Vodil je uvedbo uporabe elektronskih dražb, nabavne šahovnice, matrike ocenjevanja ter izbora dobaviteljev in sodeloval pri postavitvi kazalcev uspešnosti za sektor nabave. Leta 2018 je napredoval v vodjo strateške nabave in v tej vlogi sodeloval pri reorganizaciji sektorja nabave na strateško nabavo, projektno nabavo in oskrbo z izdelki. V vlogi vodje strateške nabave je nadaljeval z razvojem upravljanja blagovnih skupin iz vidika upravljanja kategorij, dobaviteljev in tveganj tako v Adrii Mobil kot v skupini Trigano. 

Leta 2020 se je pridružil družbi Petrol, d.d. v vlogi izvršnega direktorja nabave. V zadnjih dveh letih so s sodelavci reorganizirali in centralizirali nabavno funkcijo vsega, kar ne sodi v nabavo goriv, implementirali sodobna nabavna orodja v podporo strateškemu in taktičnemu delu nabave in vzpostavili kazalnike uspešnosti v nabavi ter prevzeli funkcijsko odgovornost za vse trge in podjetja, kjer deluje skupina Petrol.

Uroš Zupančič se stalno izobražuje na področju nabave. Zaključil je specialistični študij General Management Program with Purchasing Specialization na IEDC – Bled. Magistriral je z delom »Obvladovanje stroškov nabave s poudarkom na partnerskih dobaviteljih« in diplomiral z delom »Prenova informacijskega procesa nabave v podjetju Adria Mobil«. Je nosilec nabavnega certifikata A.T. Kearney, notranji presojevalec za EFQM in ISO. 

Letošnji nagrajenec deluje v skladu z etičnim kodeksom Združenja nabavnikov Slovenije in je aktiven član Združenja nabavnikov Slovenije. V okviru združenja je član strokovnega sveta združenja, urednik e.časopisa Nabavnik.si in vodja projekta Proizvodnega PMI Slovenija, Indeksa nabavnih managerjev Slovenije. Aktivno je sodeloval tudi pri nedavni prenovi Etičnega kodeksa nabavnikov.

Dosedanji rezultati na področju poklicnega in strokovnega udejstvovanja so komisijo za podelitev priznanja prepričali, da Urošu Zupančiču podeli priznanje Nabavni manager leta 2022.  

Splošni pogoji Politika zasebnosti Naložba v prihodnost

Vse pravice pridržane

Izdelava: