Psihično in čustveno nasilje – mobing na delovnem mestu

Pogosteje kot na fizično nasilje naletimo na čustveno in psihološko nasilje, ki ga z eno besedo imenujemo »mobbing« - mobing na delovnem mestu. Izraz si je izmislil etolog Konrad Lorenz in z njim označeval napad skupine živali na vsiljivca.

Mag. Daniela Brečko

V družbi se vse pogosteje srečujemo z nasiljem – mobing na delovnem mestu. Nanj lahko naletimo tako rekoč že povsod: v vrtcih, šolah, med vrstniki pri igri itd., vse bolj pa se prenaša tudi v delovno okolje. Pogosteje kot na fizično nasilje naletimo na čustveno in psihološko nasilje, ki ga z eno besedo imenujemo »mobing«. Izraz si je izmislil etolog Konrad Lorenz in z njim označeval napad skupine živali na vsiljivca. Švedski delovni psiholog Heinz Leyman pa je leta 1995 opazoval enako dogajanje, torej napade skupine ljudi na posameznika na delovnem mestu in strokovno opredelil »mobing«, in sicer kot » … konfliktov polno komunikacijo na delovnem mestu med sodelavci ali med podrejenimi in nadrejenimi, pri čemer je napadena oseba v podrejenem položaju in izpostavljena sistematičnim in dlje časa trajajočim napadom ene ali več oseb z namenom izrina iz delovne organizacije oziroma sistema«.


Dr. Danijela Brečko, priznana strokovnjakinja in avtorica knjige “Mobing – prepoznajte in ukrepajte“, vodi delavnico “Mobing pri delu” pod okriljem Planet GV. Ta delavnica praktično usmerja udeležence v prepoznavanje in ukrepanje proti mobingu. Udeleženci lahko, po svoji izbiri in v okviru delavnice, pridobijo tudi certifikat “Mobing Zaupnik” po uspešno opravljenem preizkusu znanja. Delavnica je zasnovana interaktivno s številnimi primeri iz prakse in se je udeležujejo različni strokovnjaki, od bodočih Mobing zaupnikov do vodij in drugih strokovnjakov. Udeleženci na delavnici prejmejo knjigo “Mobing – prepoznajte in ukrepajte“, ki je temeljno gradivo s področja obvladovanja mobinga na delovnem mestu.Članek je bil objavljen pod naslovom “Mobbing – psihično in čustveno nasilje na delovnem mestu : simptom stalnih sprememb sodobne komunikacijske družbe” v reviji HR&M, september 2003.

 

Splošni pogoji Politika zasebnosti Naložba v prihodnost

Vse pravice pridržane

Izdelava: