Mobing pri delu in 7 pravil pri delu mobing zaupnikov

Raziskujte ključne veščine coachinga za pooblaščence pri preprečevanju mobinga. Odkrijte tehnike poslušanja, zrcaljenja in zastavljanja vprašanj. Naučite se ustvarjati rešitve in graditi na močnih točkah. Spoznajte osnove coachinga, njegove modele in orodja. Izpopolnite svoje znanje z našimi delavnicami in praktičnimi primeri za boljše razumevanje in reševanje mobinga na delovnem mestu.

dr. Daniela Brečko

Poznavanje Coachinga – Ključno Orodje za Pooblaščence za Preprečevanje Mobinga

Učinkovita pomoč v boju proti mobingu

Pooblaščenci za preprečevanje mobinga se v svojem delu pogosto srečujejo z izzivom svetovanja tako domnevnim žrtvam kot napadalcem. V tej vlogi se znajdejo v situacijah, kjer od njih pričakujemo konkretne rešitve. A rešitve, ki prihajajo od zunaj, niso tako učinkovite kot tiste, ki jih posameznik odkrije sam. Tu nastopi coaching kot ključno orodje.

Coach: več kot učitelj ali svetovalec

V coachingu gre za proces učenja, kjer coach ne deluje kot tradicionalni učitelj ali svetovalec, temveč bolj kot opazovalec. Njegova naloga je opazovati vzorce vedenja, ustvarjati prostor za nove mehanizme in pomagati posamezniku, da te nove pristope tudi udejanji. V coachingu je poudarek na zastavljanju pravih vprašanj namesto na dajanju odgovorov.

Nadgradnja znanja za pooblaščence (mobing zaupnik)

Znanje coachinga omogoča pooblaščencem uporabo naprednih tehnik v pogovorih, kot so poslušanje, zrcaljenje, zastavljanje ključnih vprašanj in dajanje informacij, ki spodbujajo posameznike k iskanju lastnih rešitev.

Stalno strokovno usposabljanje in delavnice

Udeležba na delavnicah prinaša pooblaščencem za preprečevanje mobinga dodatnih 8 točk v sistemu stalnega strokovnega usposabljanja.

Dr. Danijela Brečko, priznana strokovnjakinja in avtorica knjige “Mobing – prepoznajte in ukrepajte“, vodi delavnico “Mobing pri delu” pod okriljem Planet GV. Ta delavnica praktično usmerja udeležence v prepoznavanje in ukrepanje proti mobingu. Udeleženci lahko, po svoji izbiri in v okviru delavnice, pridobijo tudi certifikat “Mobing Zaupnik” po uspešno opravljenem preizkusu znanja. Delavnica je zasnovana interaktivno s številnimi primeri iz prakse in se je udeležujejo različni strokovnjaki, od bodočih Mobing zaupnikov do vodij in drugih strokovnjakov. Udeleženci na delavnici prejmejo knjigo “Mobing – prepoznajte in ukrepajte“, ki je temeljno gradivo s področja obvladovanja mobinga na delovnem mestu.

7 zlatih pravil coachinga

 1. Zastavljaj vprašanja namesto dajanja nasvetov.
 2. Ohranjaj nevtralnost – ne sodi in ne kritiziraj.
 3. Osredotoči se na rešitve, ne na probleme in strahove.
 4. Raziskuj, kaj deluje in ustvari pričakovanja.
 5. Gradi na močnih točkah in pozitivnih izkušnjah.
 6. Spodbujaj razvoj osebnega zavedanja in odgovornosti za spremembe.
 7. Skozi coaching ustvarjaj jasno sliko vizije in ciljev.

Osnove in orodja coachinga

 • Kaj je in kaj ni coaching?
 • Različni coaching modeli.
 • Temeljni atributi in načela coachinga.
 • Orodja in tehnike, kot so Kolo ravnovesja, Score model, Miselni zemljevid posameznika, Tehnika GROW.

Mobing pri delu in praktična uporaba coachinga

Pooblaščenci se bodo naučili uporabljati izbrane tehnike v praksi, razvijati akcijske načrte, in sodelovati v individualnih ter skupinskih vajah. Delavnice vključujejo ogled videoposnetkov coaching razgovorov in praktične primere.

Z uporabo coachinga bodo pooblaščenci posameznikom, kot so domnevne žrtve, pomagali:

 • Sistematično voditi skozi proces de-mobinga.
 • Globlje razumeti in reševati svoje težave skozi interaktivni pogovor.
 • Spodbujati samo-učenje in spremembe vedenja.
 • Izboljšati kakovost življenja s pomočjo procesa coachinga.

Coaching kot orodje omogoča pooblaščencem za preprečevanje mobinga pri delu, da razvijejo učinkovitejši pristop k reševanju problematike mobinga, kar vodi do boljših rezultatov in bolj zdravega delovnega okolja.