Interaktivne delavnice #LoveHR Summita 2022

Na #LoveHR Summitu 2022, smo poleg osrednjega programa ponudili tudi bogat vzporedni program. Ta je udeležencem omogočil poglobljeno delavniško raziskovanje izpostavljenih tem naših partnerjev. Vzporedni program je sestavljala serija interaktivnih delavnic in predavanj, ki so se osredotočali na različne vidike sodobnega HR.

E-podpis@dh.si

Uvajanje e-podpisa in brezpapirnega poslovanja postaja temeljni korak k doseganju večje učinkovitosti. Na delavnici boste spoznali enostavno uporabo e-podpisovanja HR dokumentov skozi programsko rešitev za upravljanje s kadri. Dotaknili se bomo varnosti in zakonske podlage ter prednosti e-podpisovanja. Z gostjama, Jelko Škrubej Širaj, direktorico službe za kadre v Delavski hranilnici in njeno tesno sodelavko, Tanjo Lazić bomo predstavili primer uspešne implementacije rešitve v njihovi organizaciji.

Delavnico #LoveHR partnerja sta izvedla Monika Horvatič, mag. Domen Ocepek.

Zakaj je potrebno zaposlene obravnavati enako kot premium stranke in kakšne so koristi za podjetje?

Zakaj je potrebno zaposlene obravnavati enako kot premium stranke in kakšne so koristi za podjetje?

Ni več skrivnost, da sta HR in marketing vse bolj povezana. Le s skupnim sodelovanjem lahko zagotovita dovolj dober priliv novih talentov in hkrati zadovoljstvo zaposlenih. Marketinški izraz “Customer journey” je vse bolj prisoten tudi v kontekstu HR, kjer govorimo o t.i. Employee journeyu, o tem kakšna pot, predvsem pa izkušnja, čaka potencialnega zaposlenega in kje se ta zares začne. Kako torej zagotoviti pozitivno izkušnjo zaposlenih pri njihovem vsakdanjem delu in kako razbremeniti kadrovike vsakodnevnih administracijskih del, da bi lahko še bolje izkoristili svoje znanje, potenciale in s tem prispevali k zadovoljstvu in razvoju zaposlenih?

Delavnico #LoveHR partnerja sta izvedla Barbara Podlogar in Gregor Mesarić.

Digitalizacija onboardinga | Gap analiza digitalnih kompetenc | Povečanje produktivnosti

 Delavnico #LoveHR partnerja je izvedel David Rozman.

Snežna kepa. Kako v državni upravi uspešno vodimo kadrovske projekte?

Raziskava OKO zaposlenih, s stopnjo odziva 72 %, je razkrila organizacijsko klimo in zadovoljstvo zaposlenih na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. Predstavljala je začetek poti izboljšav, saj je bila v nadaljevanju imenovana projektna skupina, ki je na podlagi rezultatov raziskave pripravila akcijski načrt, ki je bil v celoti realiziran. Posledično je bil izveden tudi projekt presoje kompetenc za namen razvoja vodij in tako prvič pripravljena priporočila za prihodnji razvoj vodij. Pripravljen je bil Katalog izobraževanj, Smerokaz za novo zaposlene, uvedene fleksibilne oblike dela, izboljšano področje varovanja zdravja … Kot snežna kepa – gremo naprej!

Predstavitev je izvedla mag. Ksenja Hauptman, sekretarka, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Kje pa vas čevelj žuli? ADKAR®-ajmo skupaj!

Uspešna transformacija HR ni naključje! Ste pripravljeni na izziv? Na delavnici bomo uporabili model ADKAR® in poiskali točko prepreke za uspešno transformacijo. Ne gre za to, kaj želimo, temveč KAKO bomo želeno dosegli. 48 % vodij HR je v raziskavi podjetja Gartner prepoznalo upravljanje sprememb kot ključno kompetenco prihodnosti za zagotovitev dodane vrednosti podjetja.

Delavnico #LoveHR partnerja je izvedel Peter Dolenc.

Prenos znanja – kolegialni coaching

Prenos znanja med zaposlenimi in z njim povezane dejavnosti so pomemben gradnik uspešnih organizacij. Gre za vodene aktivnosti, ki določajo načine, oblike in korake za aktiven prenos znanja znotraj organizacije.

Delavnico #LoveHR partnerja je izvedla Sandra Bohinec Gorjak.