Lastninska pravica in etažna lastnina – Komentar Stvarnopravnega zakonika, 1. knjiga

dr. Nina Plavšak in prof. dr. Renato Vrenčur

Prva knjiga Komentarja stvarnopravnega zakonika (SPZ) predstavlja poglobljeno sistemsko monografijo lastninske pravice in etažne lastnine. Lastninska pravica in etažna lastnina je znanstvena monografija več avtorjev.

Knjiga znanstveno sistematično, izčrpno in vseobsegajoče obravnava fenomen lastninske pravice. Kot znanstvena monografija je pisana za strokovno publiko. Bralcem knjiga na enem mestu ponuja poglobljena sodobna teoretična izhodišča, ki so kot temelj potrebna za pravilno razumevanje določenih pravnih institutov in nadalje potrebna za pravilno uporabo pri reševanju praktičnih primerov. Posamezni instituti stvarnega prava so obdelani sistematično in poglobljeno tako iz teoretičnega kot tudi iz praktičnega vidika. Pri tem se avtorji ne omejujejo na posamezen zakon, temveč pravilno upoštevajo in predstavijo posamezen institut kot celoto ob upoštevanju celotnega telesa pravnih pravil, ki so vsebovana v različnih zakonih. Podani so tudi zelo uporabni praktični primeri, ki upoštevajo različne položaje, sodna praksa in pri določenih inštitutih celo oblikovani primeri pravilnih tožbenih zahtevkov, kar bo v praksi neizmerno uporabno.

Stvarnopravni zakonik s komentarjem (SPZ s komentarjem) uporablja sodobnejši, bolj poglobljen in preglednejši pristop. Komentar je razdeljen na tri knjige:

Predstavitev celotnega Komentarja Stvarnopravnega zakonika je na povezavi.

Lastninska pravica in etažna lastnina – Komentar Stvarnopravnega zakonika, 1. knjiga
Cena (z DDV): 157,50 €

Splošni pogoji Politika zasebnosti

Vse pravice pridržane

Izdelava: