ZNANA STA KADROVSKI MANAGER IN KADROVSKI UP 2020

Jasmina Spahalić, urednica revije HR&M

Planet GV je v sodelovanju s Slovensko kadrovsko zvezo podelil mag. Ivan Papiču priznanje Kadrovski manager 2020 za odličnost delovanja na kadrovskem področju. mag. Kaja Galič je prejela priznanje Kadrovski up 2020 za najboljše znanstveno raziskovalnemo delo s področja kadrovskega managementa. Priznanji sta tradicionalno podeljeni na Slovenskem kadrovskem kongresu, ki je iz aprila prestavljen na 3. in 4. september. Posvečen bo »Paradoksom sedanjosti« in se ga tradicionalno udeleži več kot 400 kadrovskih strokovnjakov iz javnega in zasebnega sektorja.

Planet GV in Slovenska kadrovska zveza sta letos že šestnajsto leto zapored razglasila prestižno priznanje Kadrovski manager leta. Letos je naziv Kadrovski manager 2020 prejel mag. Ivan Papič, direktor sektorja Kadri in splošne zadeve, Steklarna Hrastnik. Ivan Papič je aktiven pri uveljavljanju kadrovske stroke, še posebej pri razvoju podmladka, saj omogoča mladim, da v podjetje prinesejo novo energijo – nov pogled na stvari in tudi nova znanja. Aktiven je v projektih, kot so BusinessClass, Talent Cloud, Inženirji bomo in projektih Gospodarske zbornice (SRIP, POLET). Je avtor strokovnih člankov v reviji HR&M, osrednji strokovni reviji za vodenje in razvoj ljudi pri delu.

Ivan Papič je z uspešnim vodenjem razvojnih in rednih aktivnosti v procesih privabljanja, razvoja in ohranjanja sodelavcev Steklarne Hrastnik, odločilno prispeval k uspešnemu poslovanju. Z delom dviguje raven kadrovske stroke in je zato zgled ostalim stanovskim kolegom. Zato smo ga izbrali za Kadrovskega managerja leta 2020.

Priznanje smo podelili tudi najboljšemu znanstvenoraziskovalnemu delu s področja kadrovskega managementa. Priznanje Kadrovski up 2020 je prejela mag. Kaja Galič z magistrskim delom: Metoda ocenjevalnega centra v Sloveniji, iz Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, oddelka za Psihologijo, pod mentorstvom izr. prof. dr. Eve Boštjančič. V nalogi je raziskala, v kolikšni meri je metoda ocenjevalnega centra razširjena v Sloveniji ter kakšne so prakse njene uporabe. Raziskavo je zaokrožila z naborom priporočil za izboljšavo trenutnih praks.

Več o izboru in posnetek podelitve si lahko ogledate na spleti strani: https://skkongres.si/izbor-2020/

Vsem dobitnikom iskreno čestitamo!