Intervju z mag. Ireno Vodopivec

O izzivih vodenja in promocije izobraževalne dejavnosti smo se pogovarjali z mag. Ireno Vodopivec, direktorico korporativne univerze v Gorenju, ki se je dolga leta kalila tudi kot vodja izobraževanja v podjetju ter vodja razvoja kadrov.

Kako ste začeli svojo pot na področju izobraževanja in razvoja kadrov?
Svojo pot sem začela pred mnogimi leti na področju izobraževanja in jo nadaljevala na področju razvoja kadrov, kjer smo v mojem mandatu postavili prvo managersko akademijo Gorenja, potem pa sem napredovala na položaj direktorice kadrov in izobraževanja, zadnjih 8 let, ko smo postali še bolj mednarodni, pa sem sem opravljala funkcijo izvršne direktorice za kadre in izobraževanje. Danes pa vodim Korporativno univerzo Gorenje, ki je za nas povsem unikatna oblika izobraževanja, ki smo jo razvili kot samostojno izobraževalno institucijo in danes združuje že kar nekaj izobraževalnih programov, ki črpajo vsebine in izkušnje iz našega dolgoletnega dela na področju izobraževanja in modelov, ki smo jih razvijali v Gorenju vsa ta leta.

Če se malo vrnemo k začetkom, najprej je bila leta 1991 ustanovljena managerska akademija gorenja. Kaj je botrovalo vzpostavitvi te akademije?
Leta 1991 smo čez noč izgubili kar precej trgov in ravno to dejstvo nas je navedlo k temu, da smo začeli razmišljati kako naprej. Preko noči smo se morali opreti na lastne sile, če smo hoteli preživeti. Morali smo razviti lastne kadre in se preusmerit na
tuje trge. Pospešiti je bilo treba predvsem prodajo, to pa je bilo možno le s kadri, ki so bili sposobni voditi posle v zahtevnem mednarodnem okolju. Takrat smo si rekli: Mi moramo razvijati najbolj talentirane ljudi in jih vzgajati, da bodo sposobni te posle voditi.

Torej ste se na krizo odzvali z dodatnim izobraževanjem?
Tako je, namesto, da bi rezali stroške izobraževanja, smo v krizi vanj začeli vlagati še več. Drugi so stroške v tem času optimizirali, mi pa smo se odločili, da bomo vlagali. To se je potem še večkrat ponovilo in vedno se nam je ta odločitev dobro obrestovala.

Koliko ljudi pa je od začetka pa do danes uspešno zaključilo managersko akademijo?

Managersko akademijo je uspešno zaključilo že okrog 500 zaposlenih , to so mlajši ključni kadri, danes jim rečemo talenti. Ko pa smo postali bolj mednarodni , se je spreminjala tudi akademija, ki je razvila kar nekaj posebnosti. Npr. na Managersko akademijo se ne moreš prijaviti sam, ampak te mora predlagati tvoj vodja. Management predlaga tiste sodelavce, v katerih prepozna neke potenciale in sposobnosti. To so ljudje, ki imajo dobre ideje, ki se raje učijo, imajo več energije. Te povabimo, da se pridružijo akademiji. Vedno pazimo tudi na to, da je udeležba čim bolj raznolika. Prevladuje logika, da se morajo na Managerski akademiji srečati sodelavci iz različnih področij. Da prodajnik spozna delo v proizvodnji, vključujemo tudi pravnike, logiste, nabavnike, psihologe, ekonomiste, IT … Ta pestrost nam zagotavlja izjemno dinamično in inovativno delo. Danes je Managerska akademija namenjena tistim, ki naj bi prevzeli managerske pozicije oz. prevzeli vodenje določenih strokovnih področij. Je pa prvenstveno namenjena razvoju podjetništva, zato osrednji del akademije predstavlja inovativno delo, dajanje inovativnih idej, ki se kasneje razvijejo v inovativne načrte, ki jih udeleženci akademije predstavijo najvišjemu vodstvu. V Managerski akademiji tako združujemo več učnih smotrov, ne samo, da razvijamo njihove sposobnosti, razvijamo tudi kompetenco timskega dela, udeleženci
spoznavajo različne interne poslovne procese, delovne procese ter različna okolja. Na Managerski akademiji predavajo tako zunanji kot notranji predavatelji in tudi management . Tako se vsi spoznavajo s ključnimi procesi v Gorenju.

Ob 20 letnici akademije je g. Franjo bobinac, predsednik uprave dejal, citiram «managerska akademija gorenja predstavlja edinstven primer neprekinjenega notranjega izobraževanja in razvoja ključnih sodelavcev v slovenskem prostoru, ki se ob bok postavlja tudi najboljšim tujim praksam. ob njenem dvajsetem jubileju lahko s ponosom ugotovim, da je akademija izpolnila, celo presegla naša pričakovanja.« gospa vodopivec, kaj ste torej pričakovali od managerske akademije in kaj ste pridobili?
Pričakovali smo, da bomo pridobili predvsem znanje za vodenje zahtevnih poslovnih procesov. Pridobili pa smo mnogo več, dobili smo dobesedno dinamiko notranje rasti, izjemno bogat socialni kapital. Udeleženci Managerske akademije še danes poslovno sodelujejo med seboj. Zelo dragocene so tudi vse ideje, generirane v tej akademiji, nikoli si nismo predstavljali, koliko bo Managerska akademija prispevala k širjenju kulture inovativnosti v Gorenju kot tudi k širjenju skupnih vrednot in kulture znotraj podjetja, danes pa že znotraj korporacije. Nenazadnje naj poudarim, da smo pridobili tudi širše razgledanega posameznika, saj pri tej akademiji vedno poskrbimo, da so del izobraževanja tudi posamezne kulturne vsebine. S tem razvijamo širino managementa.

Kako pa se financira managerska akademija, kot neke vrste profitni center ali kot stroškovni center?
Enako kot vsa naša ostala izobraževanja, sredstva se načrtuje glede na izvedbe, za enkrat to ni profitni center. Tako Managerska akademija kot Korporacijska univerza podpirata implementacijo strategije podjetja, zato ostajata zelo pomembni entiteti poslovne strategij in financirani iz strani podjetja oz korporacije.

Že leta 2012, ko ste obeležili 20 let uspešnega delovanja managerske akademije, ste napovedali, da načrtujte načrtujejo vzpostavitev t.i. Korporativne univerze gorenja, s čimer postavljate nove standarde na področju notranjega izobraževanja zaposlenih v Sloveniji. od kod pa ideja za vzpostavitev korporativne univerze?
S tem, ko smo postali tako mednarodni, smo iskali način, kako upravljat naše talente. Mi smo korporacija, ki ima veliko hčerinskih podjetij v tujini in obvladovat vse te talente po vsej skupini je zelo zahtevno. Nobeno orodje, ki smo ga preizkusili, ni bilo tako učinkovito kot prav Korporativna univerza, kjer nam je uspelo vse te talente tudi združiti. Managerski akademiji smo dodali še nove programe, tako imamo danes Mednarodno poslovno akademijo, ki je namenjena predvsem mlajšim talentom, ki delajo na področju mednarodnega poslovanja . Usmerjena je bolj na prodajo in marketing. Poleg tega izvajamo tudi program Gorenje Create Academy, ki je nastala na pobudo naših kolegov iz Švedske, kjer so vključena vsa področja, ki sodelujejo pri razvoju novega
izdelka. Gorenje je pred leti prevzel blagovni znamki in podjetji Asko in Atag in vsa ta podjetja imajo svoje kompetenčne centre. Danes imamo kompetenčne centre tako na Švedskem, na Nizozemskem, na Češkem, v Velenju … Želeli smo vso to dragoceno
znanje, ki se je pripojilo Gorenju akumulirati in deliti z ostalimi partnerji v korporaciji. V Gorenje Create Academy se ne vključujejo le razvojniki, ampak tudi prodaja, brand management, category management, design, proizvodnja, nabava… V februarju smo
podelili že prve diplome Gorenje Create Academy.

In kje potekajo ta izobraževanja?

Ta izobraževanja potekajo na treh lokacijah, prvi modul na Nizozemskem pod okriljem Univerze v Delftu, drugi modul poteka na Švedskem pod okriljem njihove univerze, tretji in četrti modul pa v Sloveniji pod okriljem Ljubljanske univerze, kjer je sodelovalo več fakultet.

Velik projekt?
Da zelo velik projekt in mislim, da se je skozi ta projekt dobro promovirala tudi Ljubljanska univerza. Zelo redek primer, ki so ga zelo lepo pozdravili tudi ob predstavitvi projekta na Univerzi v Delftu. Program je potekal v obliki inovacijskega lijaka in bistveno bolj smo se fokusirali na kupca, kot kdajkoli doslej. Poskušali smo vključiti univerze v tiste faze, kjer smo ocenjevali, da imajo največ znanja. Na tej akademiji so sodelovali mednarodni profesorji z veliko praktičnimi izkušnjami in ne le z akademskim znanjem.

Koliko študentov pa je že uspešno zaključilo Korporacijsko univerzo?
Naj najprej omenim, da je Korporacijska univerza namenjena mlajšim talentom, ključnim kadrom in managementu. Tokrat so bili udeleženci le iz vrst ključnih kadrov in managementa, uspešno pa jo je zaključilo že 22 naših sodelavcev. Študentje so na koncu predstavili tudi praktično delo. Vsak program v sklopu korporacijske univerze je razdeljen v tri dele, prvi del predstavlja teoretično znanje, drugi del je namenjen procesom znotraj Gorenja, tretji del pa je izredno pomemben in predstavlja praktično delo, od poslovnih načrtov, poslovnih primerov ter portfolio primere na primeru dveh blagovnih znamk, ki so za nas zelo pomembne to je Gorenje in Asko. Hkrati pa so predstavili tudi povsem konkretne rešitve. Vsi primeri se timsko obdelujejo, kar je pomembne
za razvoj veščin za delo v multikulturnem okolju in moram reči, da so se naši sodelavci pri tem zelo zbližali in obogatili svoj socialni kapital.

Kako lahko postaneš študent Korporacijske univerze gorenje?
Udeleženci so predlagani iz strani managementa, na Univerzi pa udeležence še uravnotežimo, saj stremimo k temu, da pridejo iz vseh področij in tako obogatimo učno izkušnjo vseh.

Kdaj poteka vpis?
Vse akademije potekajo vsake dve leti, vpis v eno ali drugo pa je različen. Ta hip pripravljamo poleg že prej omenjenih akademij tudi Executive Business Academy, ki je namenjena top managementu, vsebine pa bodo neposredno podprle implementacijo poslovne strategije.

In kako se financira Korporacijska univerza gorenja?
Enako, kot ostalo izobraževanje. Vsako leto ocenimo, koliko izobraževanj bomo izvedli in nato namenimo sredstva za to.

Kako pa promovirate Korporacijsko univerzo gorenja? Kako pridobite udeležence?
Moram reči, da so vsi programi Korporacijske univerze zelo dobro poznani in da za njih vlada veliko zanimanje, včasih imamo celo preveč kandidatov. Tudi s pomočjo interne komunikacije poskrbimo, da so ljudje dobro seznanjeni s cilji in dobrobiti teh programov, kot tudi promovirano vse tiste, ki so se tega izobraževanja že udeležili. Prav tako predstavimo vse naloge v internem časopisu,
saj menimo, da je prav, da so vsi seznanjeni z novimi idejami, ki nastajajo v sklopu Korporacijske univerze Gorenje.

In še zadnje vprašanje; kaj pomeni diploma Korporacijske univerze gorenje pri nas in kaj v državah v katerih ste prisotni?
Pomeni predvsem to, da je posameznik pridobil znanje v internem procesu certificiranja. V okviru Korporativne univerze razvijamo ravno sedaj interni certifikacijski sistem, ki mora zlasti managementu predstavljati zagotovilo, da posameznik dosega ali celo presega pričakovane kompetence na področju zahtevnega mednarodnega poslovanja. Tudi posamezniku s tem pomagamo prepoznati, kje so njegovi potenciali in kje lahko največ prispeva k organizaciji ter na katerih področjih se lahko še razvije. Na zaključku programov pride tudi ves top management na predstavitev vseh praktičnih nalog kar mu odpira tudi obilo priložnosti za karierni razvoj. Korporacijska univerza Gorenja je za naš razvoj kadrov tako izjemno pomembna. Gospa Vodopivec, hvala za pogovor. Želim vam še veliko uspeha in predvsem prebojnih projektov na področju razvoja kadrov in izobraževanja in naj vsi
po vrsti presegajo vaša pričakovanja.