Intervju z Almo Pučnik, BSH Hišni aparati Nazarje

O izzivih sodelovanja z zunanjimi izobraževalci in svetovalci smo se pogovarjali z Almo Pučnik, ki v podjetju BSH Hišni Aparati Nazarje skrbi za izobraževanje in razvoj kadrov in ima z zunanjimi izvajalci bogate praktične izkušnje.

Kakšna je pri vas praksa sodelovanja z zunanjimi izobraževalci in svetovalci, se jih poslužujete in v kolikšni meri?
Glede na obseg in raznolikost poslovnih funkcij na eni strani ter dinamiko razvoja podjetja na drugi, redno sodelujemo s kar precejšnjim številom zunanjih izvajalcev in svetovalcev.

Kdaj se najpogosteje odločate za sodelovanje z zunanjimi izobraževalci in svetovalci?
Z zunanjimi izvajalci sodelujemo vedno , kadar določenih znanj ne moremo »pokriti« z internim prenosom znanja – torej z mentorstvom in internimi izobraževalnimi moduli (BSH Izobraževalni center Nazarje izvaja sicer 30 internih modulov).
Od izvajalca pričakujemo poznavanje in učinkovit prenos najnovejših znanj, pristopov ter trendov na udeležence, pa naj gre za mehke veščine ali konkretna strokovna znanja.

V katerih primerih in kdaj razvijete povsem svoje rešitve, ki jih tudi sami izvajate?
Za nekatera področja oz. teme, se rešitve razvijajo že na ravni koncerna in v skladu s skupno strategijo ter se potem prenesejo tudi v lokalna okolja. Primer dobre prakse so določena kadrovska orodja, na primer, »Employee survey« in »Feedback for Managers«, ki dajeta odlično povratno informacijo o klimi in zadovoljstvu zaposlenih, na podlagi katerih se potem pripravijo in izvajajo ukrepi. Enak princip velja tudi za področje izobraževanja, kjer se v sodelovanju s korporativno BSH Academy razvijajo na primer ekskluzivni treningi za področje voditeljstva.

Kako poteka postopek izbire zunanjega izobraževalca oz. svetovalca?
Trg izvajalcev v Sloveniji poznamo relativno dobro, ves čas pa nas kontaktirjao tudi novi različni izvajalci s svojimi programi. Pri izbiri upoštevamo več kriterijev, najpomembnejša sta vedno kakovostna vsebina in dober trener, ki bo znal vzpostaviti stik z
udeleženci in učinkovito prenesti znanje. V proces izbora je vključen tudi oddelek nabave.

Kakšne so prednosti sodelovanja z zunanjimi izobraževalci in svetovalci?
Ker prihajajo od zunaj, nastopajo ti izvajalci kot nevtralna oseba, od katere udeleženci lažje sprejmejo neko novo razmišljanje in se z njo lahko bolj odprto, celo zaupno pogovarjajo. Takšna zaupnost je na nekaterih treningih nujno potrebna in je ni mogoče doseči, če jih izvaja notranji trener.

In kakšne pomanjkljivosti?
Za nekatere treninge je potrebno dobro poznavanje ustroja in kulture našega podjetja. V ta namen si moramo tako posebej vzeti čas za to, da izvajalca (ki sicer ustreza kriterijem) spoznamo z našimi procesi in zahtevami. Izvajalec potem na podlagi teh
spoznanj pripravi trening točno po naši meri, kar je lahko včasih velik izziv.

Kako pri sodelovanju z zunanjimi izobraževalci in svetovalci zaščitite vaše poslovne skrivnosti oz. vašo konkurenčno prednost?
Kadar je to potrebno, izvajalci podpišejo NDA – pogodbo o nerazkrivanju podatkov, ki so v njej navedeni kot poslovna skrivnost.

Kakšen je vaš način sodelovanja z zunanjimi izobraževalci in svetovalci, ko so enkrat že člani vašega tima?
Kot ste zapisali že v vprašanju – postanejo člani našega tima, s katerimi tesno sodelujemo in imamo skupni cilj – da se trening ali usposabljanje učinkovito ne samo izvede ampak tudi dejansko zaživi v podjetju. Ne glede na kakovost sodelovanja pa preverjamo izvajalce in storitve skupaj z nabavnim oddelkom vsaka 3 leta, v nekaterih primerih tudi z razpisom.

Kaj bi, glede na vaše izkušnje, priporočali zunanjim izobraževalcem in svetovalcem? Kaj pogrešate na njihovi strani?
Najbolj smo veseli tistih, ki se ves čas izobražujejo tudi v tujini, prinašajo nove trende in prakse, so odprti za kreiranje novih, skupnih rešitev in ne ponujajo samo treningov » s police«. Imamo srečo, da poznamo kar nekaj prav takšnih.

Splošni pogoji Politika zasebnosti Naložba v prihodnost

Vse pravice pridržane

Izdelava: